ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ

Кафедра психології управління

ЦЕНТР  ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
«ДІАЛОГ»

      Діагностика
      Інформація
      Адаптація
      Лідерство
      Оптимізм
      Гуманізм

Надає консультації: студентам, викладачам університету за індивідуальними та груповими запитами

Основні напрями роботи Центру:

  • Діагностика проблем студентів як особистісних, так і в навчанні.
  • Індивідуальне та групове психологічне консультування щодо поліпшення міжособистісних стосунків у групі, згуртування студентської спільноти тощо.
  • Просвітницько-пропагандистська робота (підготовка викладачів до розвитку мотивації навчання, використання ефективних методів навчання та виховання).
  • Консультативно-методична допомога, тренінгова  діяльність (проведення різноманітних тренінгів із студентами та викладачами – особистісного зростання, подолання шкідливих звичок, розвиток навичок спілкування та ін.).
  • Організаційно-інформаційне та інноваційно-технологічне забезпечення.

Зміни, які відбулися в Україні, створили суцільне проблемне тло через:

  • політичне, економічне, екологічне неблагополуччя, що веде як до різкого порушення звичного способу життя, краху життєвих планів, розриву звичних соціальних зв’язків, так і проблем професійного та кар’єрного зростання;
  • психогенну катастрофу, зумовлену соціально-політичними подіями, а саме: військові дії у мирний час, бомбардування, тероризм, поява вимушених переселенців і біженців, жертв захоплення та заложників, загибель родичів та ін.

Як наслідок, значна кількість людей перебуває у кризовому стані, вихід з якого можливий за своєчасної психологічної підтримки.

Відповідно актуалізується необхідність:

1) психологічної допомоги учасникам соціально-політичних подій, постраждалим та їх родичам, родичам загиблих в умовах зовнішньої агресії;

2) психологічного супроводу інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, переміщених дітей із зони АТО, дітей із сімей, в яких загинули їхні рідні та близькі, друзі та знайомі;

3) психологічної підтримки осіб із синдромом посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Особливої ваги набуває психологічна допомога для освітян, у тому числі тих, хто навчається і підвищує кваліфікацію в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Слід зазначити, що саме на базі Центру психологічного консультування «ДІАЛОГ» відкрито новий напрямок діяльності, фахівці якого надаватимуть спеціалізовану психологічну допомогу відповідно до потреб і запитів осіб, що перебувають у кризовому стані.

Діяльність Центру здійснюється у двох формах: 1) очній, шляхом безпосереднього надання психологічного консультування особам, які потребують психологічної допомоги; 2) у режимі online з використанням програми Skype та інших програмних засобів.

До роботи Центру залучаються фахівці Університету, які мають відповідну кваліфікацію та досвід психологічної підтримки осіб у кризовому стані.

Адреса: м. Київ, вул. Січових Стрельців, 52-а, корпус ІІІ, кімната 3.1.1, кафедра психології управління

e-mail:
dialog_kiev@ukr.net
kafedra.psychology@gmail.com

Контактні тел.:
(044) 481-38 57
8-067-957-25-10, Алла Степанівна Москальова

 

Зав. кафедри психології управління                                     О. І. Бондарчук

Керівник
Центру психологічного
консультування «ДІАЛОГ»                                                    А. С. Москальова