ПРОГРАМИ 
фахових вступних випробувань 
Освітній рівень - магістр 
Галузь знань - 28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність - 281 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціалізація - «Державна служба»