ПРОГРАМИ 
фахових вступних випробувань 
Освітній рівень - магістр 
Галузь знань - 28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність - 281 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціалізація - «Державна служба»

 

Програма фахового вступного випробування з основ держави і права для здобуття освітнього рівня "магістр" (заочна форма навчання) галузі знань "Публічне управління та адміністрування"  спеціальності "Публічне управління та адміністрування"

Програма фахового вступного випробування з економіки для здобуття освітнього рівня "магістр" (заочна форма навчання) галузі знань "Публічне управління та адміністрування"  спеціальності "Публічне управління та адміністрування"

Програма фахового вступного випробування з публічного управління для здобуття освітнього рівня "магістр" (заочна форма навчання) галузі знань "Публічне управління та адміністрування"  спеціальності "Публічне управління та адміністрування"