для здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 

 

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування з основ держави і права
освітній piвень - магістр. 

Галузь знань - 28 «Публічне управління та адміністрування» Спеціальність - 281 «Публічне управління та адміністрування» 
Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування з основ економіки
освітній piвень - магістр. 

Галузь знань - 28 «Публічне управління та адміністрування» Спеціальність - 281 «Публічне управління та адміністрування» 
Освітньо-професійна програма 
«Публічне управління та адміністрування»

 

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування (співбесіда) 
освітній piвень - магістр. 
Галузь знань - 28 «Публічне управління та адміністрування» Спеціальність - 281 «Публічне управління та адміністрування» 
Освітньо-професійна програма 

"Публічне управління та адміністрування"