Діяльність Центрального інституту післядипломної освіти

Основні напрями діяльності ЦІПО:

  • підвищення кваліфікації, стажування керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників галузі освіти, державних службовців за державним замовленням і договірними зобов'язаннями;
  • навчальне та науково-методичне забезпечення післядипломної освіти керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників, державних службовців;
  • наукова, науково-дослідна робота з проблем андрагогіки, розвитку освіти дорослих, післядипломної освіти, управління освітою, психології, інформаційно-цифрових технологій, інклюзивного навчання;
  • підготовка та атестація наукових кадрів;
  • міжнародне співробітництво у галузі післядипломної освіти, створення спільних освітньо-наукових, науково-методичних кластерів;
  • реалізація концепції та технологій відкритої освіти та дистанційного навчання.