фахові вступні випробування

  

  

ПРОГРАМА фахового вступного випробування освітній piвень - бакалавр.
Галузь знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки» Спеціальність - 051 «Економіка». 
Освітньо-професійна програма
"Управління персоналом та економіка праці"

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування освітній рівень - бакалавр.
Галузь знань - 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність - 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльльсть» 
Освітньо-професійна програма
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування освітній рівень - бакалавр.
Галузь знань - 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність - 073 «Менеджмент». 
Освітньо-професійна програма
«Менеджмент»

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування освітній рівень - бакалавр.
Галузь знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки». Спеціальність - 053 «Психологія».
Освітньо-професійна програма 
«Психологія»