фахові вступні випробування (співбесіда)

 

  

ПРОГРАМА (співбесіда) освітній рівень - магістр
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», Спеціальність - 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма
«Економіка та управління підприємством»

 

ПРОГРАМА (співбесіда) освітній рівень - магістр
Галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка», Спеціальність - 011 «Освітні, педагогічні науки»
Освітньо-професійна програма
«Педагогіка вищої школи»

 

ПРОГРАМА (співбесіда) освітній рівень - магістр
Галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка», Спеціальність - 011 «Освітні, педагогічні науки»
Освітньо-професійна програма
«Християнська педагогіка»

 

ПРОГРАМА (співбесіда) освітній рівень - магістр
Галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка», Спеціальність - 016 «Спеціальна освіта»
Освітньо-професійна програма
«Спеціальна освіта»

 

ПРОГРАМА (співбесіда) освітній рівень - магістр
Галузь знань 05 «Соціальні та поведшкові науки», Спеціальність - 053 «Психологія»
Освітньо-професійна програма
«Психологія»

 

ПРОГРАМА (співбесіда) освітній рівень - магістр
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», Спеціальність - 073 «Менеджмент»
Освітньо-професійна програма
«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

 

ПРОГРАМА (співбесіда) освітній рівень - магістр
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», Спеціальність - 073 «Менеджмент»
Освітньо-професійна програма
«Управління навчальним закладом»

 

ПРОГРАМА (співбесіда) освітній рівень - магістр
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», Спеціальність - 073 «Менеджмент»
Освітньо-професійна програма
«Управління проектами»

 

ПРОГРАМА (співбесіда) освітній рівень - магістр
Галузь знань 05 «Соціальні та поведшкові науки», Спеціальність - 051 «Економіка»
Освітньо-професійна програма
«Управління персоналом та економіка праці»