Додаткові освітні послуги

На основі вивчення запитів і потреб керівних, педагогічних, науково-педагогічних кадрів і державних службовців різних категорій посад у ЦІПО творчими колективами кафедр розробляються та пропонуються тематичні курси підвищення кваліфікації та короткострокові тренінги, семінари-тренінги тощо.

Програми короткострокових тренінгів і семінарів-тренінгів різні за обсягом і складають від 6  до 90 академічних год. Орієнтовна вартість навчання за даними програмами залежно від їх обсягу становить від 180 грн.

Учасники короткострокових тренінгів і семінарів-тренінгів на підставі успішного виконання їх програм отримують відповідний сертифікат.

Заявки на участь у тематичних курсах підвищення кваліфікації та короткострокових тренінгах, семінарах-тренінгах надсилати за адресою:

04053 м. Київ, вул. Cічових стрільців (Артема), 52-а, корп. № 3, к. 4.1.1, ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» або e-mail: cippo.umo@gmail.com bod@ukr.net     kafedra.psychology@gmail.com

Довідки за тел. (044) 484-34-98

Тематика додаткових освітніх послуг

Семінари-тренінги:

1. Психологічні основи формування команди персоналу організацій.

2. Психологічні засади підприємницької діяльності.

3. Психологічні основи запобігання професійних стресів і професійного «вигорання» персоналу організацій.

4. Психологічні особливості ділового спілкування і ділових переговорів.

5. Психологічні засади попередження і розв’язання конфліктів серед персоналу організації.

6. Психологічні засади розвитку мотивації трудової діяльності персоналу організацій.

Тренінги:

1. Психологічний тренінг особистісного зростання.

2. Тренінг партнерського спілкування.

3. Психологія рекламної діяльності.

4. Стратегічне командоутворення.

5. Роль лідера в управлінні змінами.

6. Роль лідера в управлінні персоналом.

7. Лідер в управлінні конфліктами і складними ситуаціями