Запрошуємо до міжнародного форуму лідерів післядипломної освіти
«Відкрита освіта у суспільстві знань»

 1-2 жовтня 2019 року

1-2 жовтня 2019 року у м. Києві на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України буде проходити Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти. Захід проводиться з метою об’єднання зусиль науковців, практиків, державних і громадських діячів різних країн у вирішенні актуальних питань функціонування і розвитку освіти дорослих у суспільстві знань, ефективного використання можливостей відкритої освіти, обміну досвідом і кращими практиками, визначення пріоритетів наукового пошуку з питань цифровізації післядипломної освіти.

Особлива актуальність і значущість Форуму зумовлена всезростаючим попитом суспільства на послуги післядипломної освіти, використання можливостей відкритої освіти для професійного розвитку фахівців. Саме тому одним з головних завдань Форуму є привернення уваги суспільства до проблем післядипломної освіти як важливої складової неперервної освіти, що стала  беззаперечним трендом у розвитку особистості ХХІ століття.

Програмою Форуму передбачено проведення основного заходу – науково-практичної конференції «Відкрита освіта у суспільстві знань» з онлайн трансляцією доповідей провідних вчених і молодих науковців, робота воркшопів з обговорення структури і змісту функціонування освітніх кластерів, онлайн семінар  віртуальної кафедри андрагогіки з питань використання цифрових технологій у освіті дорослих, виставка кращих доробок закладів післядипломної освіти, науковців-андрагогів, культурна програма.

Трибуна Форуму дасть дорогу новим ідеям і відкриє імена молодих вчених, які матимуть змогу озвучити інноваційні підходи і запропонувати нестандартні рішення проблем відкритої освіти, що стала викликом для сучасного суспільства.

Площадка Форуму – місце, де матимуть можливість зустрітися представники  різних галузей, у формальній та неформальній атмосфері обговорити і вирішити актуальні проблеми розвитку післядипломної освіти, задати питання й отримати відповіді, подати пропозиції щодо законодавства у галузі освіти дорослих, розглянути шляхи налагодження дієвої співпраці між науковцями і практиками різних країн з питань, що становлять взаємний інтерес.

Матеріали Форуму будуть опубліковані у спецвипуску збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти». Вимоги до написання статей за посиланням:

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/new/new2/pedagog/2_вимоги_до_статей_укр.pdf.

 

ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ ЛІДЕРІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

 

   Запрошуємо долучатися до учаcті у Форумі та зареєструватися