Інновації в освітньому процесі курсів підвищення кваліфікації

Пріоритетами навчального 2017 року визначено:

  • Активний зворотній зв’язок зі слухачами
  • Зміст і мобільність як конкурентні переваги
  • Розширення категорій слухачів та вихід у неформальну та інформальну освіту дорослих
  • Маркетинг додаткових освітніх послуг
  • Віртуальна кафедра андрагогіки і форум андрагогів як партнерство у професійній спільноті
  • Опрацювання різних видів випускних робіт
  • Механізм визнання результатів професійного розвитку педагогів

Кафедра працює за кластерним підходом як основною формою кластерної взаємодії і партнерства між усіма учасниками освітнього кластеру. Розроблено матрицю освітніх ініціатив упродовж року з індикаторами успіху по кожній ініціативі.

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

НАУКОВА ТЕМА КАФЕДРИ: «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (2017-2019)
ДР №0117U002380

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР КАФЕДРИ

УЧАСТЬ У РОБОТІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ МОН УКРАЇНИ ТА У ВІДПОВІДНИХ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЯХ ЦІЄЇ РАДИ

УЧАСТЬ У ПРОЕКТАХ