МЕТА І ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ

Мета кафедри:

 • підготовка магістрів та підвищення кваліфікації державних службовців, керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів на рівні міжнародних та європейських стандартів, здатних ефективно управляти та діяти в сучасних умовах, бути лідерами у професійному та громадському житті;
 • наукове та навчально-методичне забезпечення підвищення кваліфікації керівних, педагогічних працівників навчальних закладів дошкільної, загальної середньої, професійної, позашкільної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти;
 • ефективна організація і висока якість освітнього і науково-дослідного процесу;
 • дотримання ключових цінностей: професіоналізму, відповідальності, креативності, інноваційності.

Завдання кафедри:

 • підготовка та підвищення кваліфікації фахівців з глибокими професійними знаннями і високою загальною культурою, затребуваними на ринку праці;
 • задоволення потреб споживачів освітніх послуг в інтелектуальному, духовному, науковому, професійному розвитку;
 • забезпечення належних  умов для навчання і підвищення кваліфікації магістрів і слухачів;
 • сприяння розвитку наукової думки у сфері державного управління освітою, у сфері дошкільної, загальної середньої, професійної, позашкільної освіти, поширення науково-практичних знань;
 •  організація і проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з впровадженням результатів в практичну діяльність і освітній процес;
 • забезпечення високого професійного рівня адміністративного і професорсько-викладацького складу кафедри;
 • міжнародне співробітництво та партнерство з навчальними закладами, організаціями, установами, підприємствами зарубіжних країн, участь в академічній мобільності, міжнародних проектах та програмах.