Флярковська Ольга Василівна

Флярковська Ольга Василівна

доцент кафедри
Кандидат педагогічних наук
E-mail
fliapkovska@ukr.net
Інформація

ORCID iD: 
https://orcid.org/0000-0001-9461-4035

ResearcherIDF-2506-2019

Скопус:  
https://www.scopus.com/home.uri

Профіль у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&pli=1&user=5kL2nZwAAAAJ

Додаткові відомості

Освіта: вища

Досвід роботи: 25 років

Наукова діяльність

З 2018 року – член вченої ради ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Тема дисертації: кандидатська дисертація зі спеціальності 13.00.07. «Формування у підлітків готовності до творчої самореалізації в процесі позакласної виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу»

Посада: доцент кафедри державної служби та менеджменту освіти.

Відзнаки. Грамоти МОН України та ІМЗО за сумлінну працю та плідну наукову діяльність,  Почесний знак «Відмінник освіти».

Наукова діяльність

Член вченої ради ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;

Керівник теми НДР «Організаційно-педагогічні засади діяльності психологічної служби у системі освіти України», № 0118U001234. Термін виконання: 2017-2020 рр.).

Науково-організаційна діяльність

-         участь у роботі  науково-методичної комісії з психології та педагогіки Міністерства освіти і науки України;

-         член міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення збору та аналізу чинних політик, процедур і практик діяльності в галузі попередження злочинності неповнолітніх;

-         член робочої групи з розробки проекту Закону про систему реабілітації в Україні Адміністрації Президента України

-         член робочої групи з розробки Положення про психологічну службу системи освіти України;

-         член робочої групи з підготовки проектів нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення реалізації Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;         

-         член робочої групи з питань антибулінгу;

-         член робочої групи  з удосконалення науково-методичного супроводу професійної діяльності фахівців психологічної служби;

-         член робочої групи з розроблення нормативно-правових актів щодо забезпечення діяльності психологічної служби у системі освіти України;

-         член редакційної ради Всеукраїнської газети для фахівців «Соціальний педагог»;

-         член центрального організаційного комітету ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми».

Друковані праці:

Посібник.

Флярковська О. В. Школа самовдосконалення “Повір у себе” : метод. посіб. / Ольга Василівна Флярковська . – Чернівці : Букрек, 2014. –101 с.(Гриф МОН України).

Статті.

 1. Флярковська О.В. Безпечна школа як трансфер психічного здоров'я / О. В. Флярковська // Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис «Психологія і суспільство». Тернопільський Національний економічний університет. 2019. С. 145-150.
 2. Флярковська О. В. Ціннісні орієнтації у підлітковому віці
  / О. В. Флярковська // Наук. вісн. Ужгородського нац. ун-ту (Сер.: “Педагогіка. Соціальна робота”). – Ужгород, 2013. – Вип. 26. – С. 221–227.
 3. Флярковська О. В. Виховання творчої самореалізації школярів у загальноосвітньому навчальному закладі / О. В. Флярковська // Вісн. Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка. – Житомир : ЖДУ ім. І.Франка, 2014. – Вип. № 3 (75). – С. 115–117.
 4. Флярковська О. В. Вплив педагогічних умов на процес творчої самореалізації підлітків / О. В. Флярковська // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницьк, 2014. – № 17. – С. 190–195.
 5. Флярковська О. В. Готовність до творчої самореалізації у підлітковому віці / О. В. Флярковська // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2014. – № 80. – С.197–200.
 6. Флярковська О. В. Творча самореалізація у підлітковому віці
  / О. В. Флярковська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – Кіровоград, 2014. – Вип. 18,  кн. 2. – С. 359–367.
 7. Флярковська О. В. Творча самореалізація як невід’ємний компонент навчально-виховного процесу / О. В. Флярковська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2014. – Вип. № 6(40) – С. 150–159.
 8. Флярковська О. В. Творча самореалізація як основна потреба в підлітковому віці / О. В. Флярковська // Обрії. – 2014. – № 1 (38). – С. 100–103.
 9. Флярковська О. В. Творча самореалізації підлітків у процесі позакласної виховної роботи / О. В. Флярковська // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : зб. наук. пр. / Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – К., 2014. – Вип. № 2 (13). – С. 59–66.
 10. Flarkovska O. The educational process in secondary school through parents eyes / O. Flarkovska // Knowledge. Education. Lаw. Management. – Lodz [Poland], 2014. – № 3 (7). – Р. 46–52.
 11. Флярковська О. В. Педагогическое влияние на формирование личности подростка / О. В. Флярковська // Образование личности : науч.-метод. журнал – М. : АНО “ЦНПРО”, 2014 – Вип. № 3. – С. 80–85.
 12. Флярковська О. В. Планування майбутнього у підлітковому віці / О. В. Флярковська // Тенденції, наробки, інновації, практика в науці : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (30–31 серп. 2014 р., Познань). – Познань, 2014. – Ч. 3. – С. 20–21.
 13. Флярковська О. В.Творча активність та сенс життя у підлітковому віці/ О. В. Флярковська // Обмін науковими досягненнями : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (29–30 квіт. 2014 р., Люблин). – Люблін, 2014. – Ч. 3/1. – С. 61–63.
 14. Флярковська О. В. Виховання як трансфер самореалізації підлітка
  / О. В. Флярковська // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16–20 верес. 2014 р., Київ) / Ін-т обдарованої дитини НАПН України – К., 2014. – С. 249–251.
 15. Флярковська О. В. Самореалізація у підлітковому віці / О. В. Флярковська // Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні. Нова педагогічна думка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (4 черв. 2014 р.,Рівне). – Рівне, 2014. – № 3(79). –  С. 197–200.
 16. Флярковська О. В. Моніторингове дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах / О. В. Флярковська // Інформ. зб. для директора школи та завідуючого дитячим садочком. – 2014 . – № 13/14 (24) – С. 166–191.
 17. Флярковська О.В. Взаємодія позашкільного навчального закладу і сім’ї як основа розвитку особистості/– К.: Шкільний світ.
 18. Флярковська О.В, Мельничук В.О., Пужайло В.Г. Особливості впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах// Заступник директора школи/ –К.: МЦФЕР-Україна – 27с.
 19. Флярковська О.В, Мельничук В.О., Пужайло В.Г. Роль учителя у запровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес// Заступник директора школи / –К.:МЦФЕР-Україна – 34 с.
 20. Флярковська О.В, Мельничук В.О., Пужайло В.Г. Впровадження сучасних інформаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах// Заступник директора школи / –К.: МЦФЕР-Україна  – 34 с.
 21. Флярковська О.В, Мельничук В.О., Пужайло В.Г. Сприяння батьків у підвищенні комп’ютерної грамотності школярів // Заступник директора школи /– К.: МЦФЕР-Україна – 15 с.
 22. Флярковська О.В, Мельничук В.О., Пужайло В.Г. Значення інформаційно-комунікаційних технологій в підвищенні якості знань учнів// Заступник директора школи / –К.: МЦФЕР-Україна – 20 с.
 23. Флярковська О.В. Позашкільна освіта в системі освітнього простору/ Позашкілля/ –К.: Шкільний світ.
 24. Флярковська О.В., Крошко Н.В., Пужайло В.Г., Мельничук В.О. Роль позашкільного навчального закладу в розвитку особистості/– К.: Шкільний світ.
 25. Флярковська О.В., Крошко Н.В. Керівник гуртка у позашкільному навчальному закладі /– К.: Шкільний світ.