ГОРАШ КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

ГОРАШ КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

Доцент кафедри
Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Телефон
(044) 482-09-76
E-mail
kateryna.vik@uem.edu.ua

Researcher ID:
https://publons.com/researcher/2973599/kateryna-horosh/

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-8625-9774

Researcher ID Web of Science AAE-9403-2020
https://app.webofknowledge.com/author/record/32134972?lang=ru_RU&SID=F6zKQze8vNJtaBxk54L
https://app.webofknowledge.com/author/search-results/425f5664-520a-4f9d-8570-a03c8c492bdd?lang=ru_RU

Профіль у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=GY9ASF8AAAAJ

 

Додаткові відомості

Вища освіта, у 1994 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут імені Володимира Винниченка (нині - Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). Кандидат педагогічних наук з 2011 року. Дисертацію захищено «20» січня 2011 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.01 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки), отримано  диплом ДК № 063316 від 23 лютого 2011 року. Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 2015 році за спеціальністю: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Отримано атестат старшого наукового співробітника АС № 001585 2015 рік.

Нагороджена Грамотою НАПН України, грамотами Міністерства освіти і науки України, Інституту педагогіки НАПН України.

Професійний шлях: педагогічну діяльність розпочала в 1989 році вчителем початкових класів. Досвід викладання в дошкільних, загальноосвітніх і вищих закладах освіти, інститутах післядипломної педагогічної освіти та наукової роботи в науковій установі Інститут педагогіки НАПН України становить 32 роки. Працювала вихователем дитячого садка (1994-2000р.р.); консультантом Кіровоградської обласної психолого-медико-педагогічної консультації, спеціалістом оперативно-аналітичної групи Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, секретарем колегії УОН Кіровоградської  ОДА (2000-2003 р.р.); методистом вищої категорії центру педагогічних інновацій та інформації  Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти  АПН України  м. Київ (2003-2005 рр.); старшим викладачем кафедри інформаційних та комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПН України (2006-2008 рр.) та кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  НАПН України (2009-2010 рр.); доцентом кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (за сумісництвом, 2011 р.), кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій (за сумісництвом, 2012-2013р.р.), кафедри Національного педагогічного університету ім.. М. П. Драгоманова (за сумісництвом, 2012-2014 рр.); завідувачкою науково-організаційного відділу Інституту педагогіки НАПН України (з січня 2017-2021 р.р.); старшим науковим співробітником відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України (2010 р. до теперішнього часу).

У 2011 році в Національному педагогічному університеті імені Драгоманова захистила кандидатську дисертацію з теми «Інформаційне забезпечення впровадження освітніх інновацій у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників» зі спеціальності 13.00.01 - теорія та історія педагогіки.

Авторські свідоцтва:

1. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 76018 (18.01.2018р.)

Науковий твір «Педагогічне дорадництво: комплекс програмних матеріалів профільної підготовки магістрів». Автори: Гузій Н.В., Бурлаєнко Т.І., Щербина Д.В., Саюк В.І., Рамковська І.В., Гораш К.В.

2. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 68617 (11.11.2016 р.)

Літературний письмовий твір наукового характеру «Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра галузь знань 1801 «Специфічні категорії » спеціальність 8.18010004 «Дорадництво» кваліфікація 2310.2, 2320, 2340, 2351.2, 2419.2 «Консультант з дорадництва у сфері освіти, методист, викладач загальнопедагогічних дисциплін» («ОКХ магістра галузь знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010004 «Дорадництво»). Автори: Гузій Н.В., Саюк В.І., Бурлаєнко Т.І., Гораш К.В.

 

Наукові інтереси: методологія прогнозування освітніх систем і об’єктів; освітня інноватика; проектування освітнього середовища закладу загальної середньої освіти; підготовка педагогічних працівників до інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти.

Автор і співавтор 68 наукових праць, зокрема співавтор наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази, рекомендованої МОН – Web of Science Core Collection; монографій, навчальних і науково-методичних посібників, методичних рекомендацій і спецкурсів.

Ознайомитись з працями можна на сайтах наукових бібліотек:

НБУВ НАУКОВЦІ УКРАЇНИ

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0040452         http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0040452

Електронна бібліотека НАПН України

http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==0413==043E==0440==0430==0448=3A==041A==0430==0442==0435==0440==0438==043D==0430_==0412==0456==043A==0442==043E==0440==0456==0432==043D==0430=3A=3A.html

Науковий консультант 1 кандидатської дисертації (2017-2021 р.р.).

Професійний розвиток:

У 2021 році Гораш К.В. взяла участь у міжнародному стажуванні Scientific and pedagogical internship «Pedagogy and psychology: productive interaction in the educational process» : Internship proceedings, February 8 –  March 19, 2021. Wloclawek, Republic of Poland : «Baltija Publishing, за результатами якого опубліковано тези "Training of pedagogical workers to forecast the development of educational facilities in the system of postgraduate pedagogical education".

Узяла участь у вебінарах «Всеосвіта»: 90 год.:  «Створення та ведення блогу на платформі «Всеосвіта». Сертифікат про підвищення кваліфікації № QL 780263 24.04.2020 р.;  «Онлайн-інструменти для створення навчальних відео та скринкастів»; Одержала Сертифікат про підвищення кваліфікації № № XY791189 29.04.2020 р.;  «Рефлексивне оцінювання в освітньому процесі як ресурс особистісного розвитку». Одержала Сертифікат про підвищення кваліфікації № № JD206036 25.05.2020 р.

Підвищення кваліфікації в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за освітньо-професійною програмою «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів з менеджменту освіти та лідерства», 2020 р. Одержала Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/ 2720 – 20.