Кириченко Ірина Іванівна

Кириченко Ірина Іванівна

Доцент кафедри
Кандидат наук з державного управління, доцент

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-3208-7062 

Профіль вченого у GoogleScholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&authuser=1&user=3sNnHwQAAAAJ

 

Додаткові відомості

Освіта вища:

2002 р. – закінчила Донецьку державну академію управління, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – магістр ділового адміністрування, диплом з відзнакою.

2006 р. – закінчила аспірантуру Донецького державного університету управління.

2007 р. – захист кандидатської дисертації, присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02  «механізми державного управління».

2010 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту невиробничої сфери.

Досвід роботи

2015 - по теперішній час - доцент кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

2014-2015 –  доцент кафедри адміністративного менеджменту, Донецький державний університет управління (ДонДУУ), м. Маріуполь.

2012-2013 – менеджер з розвитку та маркетингу медичної лабораторії «Нова діагностика».

2010-2012 – запрошений викладач центру післядипломної освіти ДонДУУ  (програма МВА).

2008-2012 – доцент кафедри менеджменту невиробничої сфери ДонДУУ.

2003-2008 - викладач кафедри менеджменту невиробничої сфери ДонДУУ.

Тема дисертації: «Розвиток механізмів державного регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності (регіональний аспект)», захист 2007р., (спеціальність 25.00.02 - «механізми державного управління»).

Наукові інтереси: управління закладом освіти в умовах інноваційних змін, менеджмент інноваційних освітніх проектів, кризис-менеджмент у діяльності керівника закладу освіти.

Публікації:  більше 30 статей у спеціалізованих журналах ВАК України, 15 публікацій у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, 1 монографія. Співавтор 1 навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України,

  1. Кириченко І.І. Реалізація концепції децентралізації влади в Україні на сучасному етапі розвитку / І.І. Кириченко, Т.М. Сипко // Збірник наукових праць ДонДУУ. Серія «Державне управління». Т.ХХ, вип. 310. – Маріуполь, ДонДУУ, 2019. – с. 67-74.
  2. Кириченко І.І. Розвиток державного управління як галузі освіти — шлях до підготовки управлінської еліти / І. І. Кириченко, А. О. Байрак // Вісник післядипломної освіти:зб.наук.пр. /Ун-т менедж.освітиНАПН України. - К. : АТОПОЛ. - 2015. - Вип. 14. - С. 52-62
  3. Кириченко І. І. Система менеджменту якості в медичних лабораторіях України відповідно до вимог міжнародних стандартів / І. І. Кириченко, А. О. Байрак // Менеджер. - 2016. - № 1. - С. 26-33.
  4. Кириченко І.І. Концептуальні засади формування системи фармацевтичної безпеки України / І. Кириченко, І. Сушарина  // Skhid . 2015 Special Issue, p. 70-72. 3p.
  5. Операційний менеджмент: навчальний посібник / [Воронкова В.Г., Беліченко  А.Г., Кириченко І.І. та ін.]. - Львів: «Магнолія 2006», 2010. – 438с.

Керівництво аспірантами і здобувачами, опонування дисертацій: науковий керівник 1 кандидатської дисертації (захист 2012р.); офіційний опонент двох кандидатських дисертацій.

Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України як науковий керівник переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, секція «Державне управління».

Сертифікат бізнес-тренера у рамках проекту Inno Enterprise «Тренінг – тренерів» (Certificate of Attendance Training of Trainers Course, Duration of 40 hours, In the framework of the EU-funded project "Support to knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine").