Курило Віталій Семенович

Курило Віталій Семенович

Професор кафедри
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України

ORCID iD 0000-0003-2471-3358

Профіль вченого у Googl Scholar
https://scholar.google.ru/citations?user=uTdRAScAAAAJ&hl=ru

 

Додаткові відомості

Освіта вища

Досвід роботи 45 років

Теми дисертацій:

 • Тема кандидатської дисертації «Роль преси в патріотичному та інтернаціональному вихованні в Україні  (1926-1937 рр.)»
 • Тема докторської дисертації  «Становлення і  розвиток системи освіти та педагогічної думки  Східноукраїнського регіону в ХХ столітті»

Громадська активність

Віце-президент Федерації волейболу України, голова Національної спілки краєзнавців України в Луганській області, голова Луганського обласного  відділення  товариства «Знання» України, голова Експертної ради з педагогічних наук МОН України.

Наукова діяльність

Монографії

Курило В.С., Савченко С.В., Караман О.Л. Соціалізація особистості в умовах гібридної війни на сході України : монографія : Київ : Талком, 2018. 240 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Kurylo Vitalii, Savchenko Sergii Patriotic Education in the Process of Youth Socialization in Conditions of  Hybrid Warfare. The jurnal of soci Social Sciences Research. Special Issue. 5, 2018. pp: 1121-1125.
 2. Vitalii Kurylo, Sergii Savchenko, Olena Karaman. Aberrational Socialization as a New Type of Socialization of an Individual in Modern Information Society. Postmodern Openings. 2019, Volume 11, Issue 1, р.225–237. 
  URL:http://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/2451/pdf

Статті у наукових видання, що затвердженні МОН України

 1. Kurylo Vitalii, Savchenko Sergii Media socialization of individuals in modern informational society Education: Modern Discourses :  Електронне видання.  2018. № 1.
  URL:http://emdnaes.org.ua/index.php/Educ_Mod_discourse/article/view/16
 2. Kurylo Vitalii, Savchenko Sergii Сучасний український патріотизм як провідний чинник соціалізації особистості. Educationandpedagogicalsciences  (освіта та педагогічна наука) № 1 (170) .  2019.  С. 58-64.
 3. Курило В., Савченко С. Медіасоціалізація як складник соціалізації особистості в інформаційному суспільстві. Вісник Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка (педагогічні науки).  2019.  № 1 (324) березень 2019.  Ч. І.  С. 83 – 89.

Участь у науково-практичних заходах

 1. Курило В., Караман О. Соціально-педагогічні та психологічні особливості дітей-жертв війни на сході України.  Матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. «Соціальна робота XXІ століття в Україні: теорія та практика» 11 травня 2018 р.
  URL:https://www.cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2018-2019-nr
 2. Курило В., Савченко С. Особливості громадянської соціалізації молоді в умовах сучасних викликів. Формування громадянських компетентностей фахівця нової формації : зб. за матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (15 травня 2019 р.).  Лисичанськ : ФОП Єгорова О. Є.  2019.  С. 110 – 117.

Науково-організаційна діяльність

Голова Вченої ради ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Наукова школа

Розвиток освіти і науки в Східноукраїнському регіоні

Міжнародна діяльність

Проєкт ЄС «Інтенсифікація впливу вчителів Луганської області на процеси примирення і встановлення миру».  Керівник проєкту