Пугач Вікторія Геннадіївна

Пугач Вікторія Геннадіївна

Доцент кафедри
кандидат політичних наук, доцент

ORCID ID:
0000-0002-7486-6427

Профіль вченого у GoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=e5EYBH8AAAAJ

 

Додаткові відомості

Освіта – вища. Київський університет імені Тараса Шевченка

філософський факультет, спеціальність «Політолог», кваліфікація політолога, викладача соціально-політичних та філософських дисциплін.

Міжрегіональна академія управління персоналом, магістр права, спеціалізація Антикорупційна діяльність

Кандидат політичних наук, 2006, спеціальність - політичні інститути та процеси

Тема дисертації «Феномен бюрократії у трансформаційному суспільстві»

Досвід роботи

2019 р. по теперішній час – доцент кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2006-2019 рр. – доцент кафедри політології, Міжрегіональна академія управління персоналом

2004  р. асистент кафедри філософських та соціальних наук, Київський національний торговельно-економічний університет

Перелік продукції (за останні два роки)

Розділи у зарубіжних монографіях

  1. Kostiuk T. O., Puhach V.Н. Asian countries’ anti-corruption policy: administrative and legal overview of the background and effectiveness (case studies). The institutionalization of public relations in the fight against corruption: the experience in countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : Collective monograph. Tallin : Baltija Publishing, 2019. Volume 1. URL: https://www.researchgate.net/publication/344686067_Asian_countries_anti-corruption_policy_administrative_and_legal_overview_of_the_background_and_effectiveness_case_studies
  2. Puhach V., Ishchenko O. Information terrorism: interpretive and attributive analytics of the phenomenon. PNAP – Scientific Journal of Polonia University. 2020. №39(2). S.266-274. URL: http://pnap.ap.edu.pl/index.php/pnap/issue/view/46/30

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

  1. Пугач В.Г. Управлінська реакція держави на зростання нерівності: деякі рекомендації. Право та державне управління: збірн. наук. праць / Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2019. Т. 1. №1. С.156-160.
  2. Пугач В.Г. Як приватизувати державу? (Огляд стратегій). Держава та регіони. Серія : Державне управління : наук.-вироб. журн. / Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2019. №1. С.14-19.
  3. Пугач В.Г. Управлінська роль держави в умовах адміністративної глобалізації. Право та державне управління: збірн. наук. праць / Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2019. Т. 1. №2. С.105-110.
  4. Пугач В.Г. Феномен гібридності в державно-управлінському вимірі. Публічне управління та митне адміністрування. Серія : Державне управління / Ун-т митної справи та фінансів. Київ, 2019. № 2 (21). С. 13–19.
  5. Пугач В.Г. Держава у транснаціональному регуляторному просторі. Публічне управління та митне адміністрування. Серія : Державне управління / Ун-т митної справи та фінансів. Київ, 2019. № 3 (22). С. 15–20.
  6. Пугач В.Г. Особливості формування державної політики у пост-вестфальську добу. Держава та регіони. Серія : Державне управління : наук.-вироб. журн. / Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2019. №3. С.11-15.
  7. Пугач В.Г. Управління державою: пост-вестфальська проєкція. Право та державне управління: збірн. наук. праць / Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2019. Т. 1. №3. С.33-39.
  8. Пугач В.Г. Адміністративна реформа у Хорватії: ретроспективний аналіз системних змін. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Державне управління. Київ, 2019. Т. 30 (69), № 3. С. 25–29.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

-        Public administration: European development strategies : conference proceedings, March 12-13, 2021. Venice.

-        Міжнародна науково-практична конференція «Державне і муніципальне управління: теорія, методологія практика» (м.Запоріжжя, 5-6 березня 2021 р.)

-        V Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі» (м.Київ, 9-10 грудня 2020 р.).

-        Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки та сучасність: актуальні питання (м. Запоріжжя, 17018 квітня, 2020 р.)

-        Міжнародна науково-практична конференція «Державне управління в Україні: виклики та перспективи» (м. Запоріжжя, 8-9 травня 2020 р.

Участь у міжнародних проєктах

2019-2022 рр. State-international-public: European values and norms determining interdisciplinary university module (STIPENDIUM) 611217-EPP-12019-1-UA-EPPJMO-VODULE

Site: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/611217-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE Program: Jean Monnet Project type: MODULE Type (HEI/Other): HEI Project period: 2019-2022 Region: Kyiv Region City: Kyiv Coordinator: Borys Grinchenko Kyiv University

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації за програмою «Політологія», Свідоцтво ПК№00127522/001928-17