Фарухшина Марина Шаміліївна

Фарухшина Марина Шаміліївна

Старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих
Кандидат педагогічних наук
Інформація

ORCID iD  
https://orcid.org/0000-0002-4504-2795

Профіль вченого у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=pN6Qy0sAAAAJ&hl=ru

ResearcherID: 
http://www.researcherid.com/rid/E-4205-2019

Додаткові відомості

Освіта:

 • 1998-2002рр. – навчання у Конотопському політехнічному технікумі, спеціальність «Будівництво та експлуатація будівель та споруд» та здобуття кваліфікації «технік-будівельник».
 • 2002-2006 рр. – навчання у Національному фармацевтичному університеті, спеціальність «Економіка і підприємництво» та здобуття кваліфікації «бакалавр з економіки підприємства».
 • 2006-2007 рр. – навчання у Національному фармацевтичному університеті за спеціальністю «Маркетинг» та здобуття кваліфікація «спеціаліст з маркетингу».
 • 2007-2008 рр. – навчання у Національному фармацевтичному університеті за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» (диплом з відзнакою) та здобуття кваліфікації «магістр із педагогіки».
 • 2008-2011 рр. – навчання в аспірантурі Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України з відривом від виробництва та захист кандидатської дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 (теорія і методика професійної освіти) з темою «Формування компетентності професійного спілкування майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки»

Досвід роботи:

 • з 2011р на посаді техніка-програміста відділу змісту та якості підвищення кваліфікації Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти (ЦІППО) ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
 • 2011-2012р- завідувач відділу змісту та якості підвищення кваліфікації ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,
 • 2012р-2015р. - старший викладач кафедри менеджменту освіти, економіки і маркетингу ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,
 • 2015р.-2017р- старший викладач кафедри державної служби та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ,
 • з 2018р - старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих .

Тема дисертації: «Формування компетентності професійного спілкування майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки»

Наукова діяльність

 1. дослідження з індивідуальної підтеми кафедри: Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогічних працівників, а саме: «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогічних працівників на засадах педагогічного маркетингу»

Перелік продукції (за останні два роки)

Посібники 

 1. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти: електронний збірник спецкурсів: авторський колектив / загальна ред. проф. Т. М. Сорочан. К.: ЦІППО, 2018. 300 с.

Інші праці

 1. Фарухшина М. Ш. Освітній франчайзинг як інструмент впливу на якість вищої освіти / М. Ш. Фарухшина // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи» 29 вересня 2017 р., м. Київ. – Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 2017.
 2. Стаття «Педагогічний маркетинг у професійній діяльності педагога Нової української школи» / тематичний випуск журналу "Методист", лютий 2018

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи»; тема доповіді – «Освітній франчайзинг як інструмент впливу на якість вищої освіти;місце проведення» - Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України;дата проведення - 29 вересня 2017 р.
 2. Круглий стіл з онлайн трансляцією «Нова українська школа: виклики для професійного розвитку педагогічних працівників»; тема доповіді – «Педагогічний маркетинг у професійній діяльності педагога Нової української школи»; місце проведення - Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; дата проведення: 22 лютого 2018