Швень Ярослава Леонідівна

Швень Ярослава Леонідівна

Доцент кафедри філософії і освіти дорослих
кандидат психологічних наук, доцент

Researcherid ID
http://www.researcherid.com/rid/E-1560-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-9890-1039

Профіль вченого у GoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=NYGxgIgAAAAJ&hl=ru

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4257

 

Додаткові відомості

Освіта: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (2005), учитель української мови, літератури, зарубіжної літератури; Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АНП України (2008), магістр психології (з відзнакою).

Досвід роботи: 2002 по сьогодні – ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доцент кафедри філософії і освіти дорослих з 2011 року.

Тема дисертації: Розвиток професійної самосвідомості керівників професійно-технічних навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації (2009), спеціальність 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія

Громадська активність: стипендіат Кабінету Міністрів (2015-2017 рр.), голова Ради молодих учених ДВНЗ УМО (2016-2018 рр.), член Ради молодих вчених НАПН України (2017-2018 рр.), член науково-методичної ради ДЗВО УМО, заступник завідувача кафедри філософії і освіти дорослих (2020).

Наукова діяльність

Участь в НДР «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (01.12.2020-01.12.2025 рр.).

Підтема наукового дослідження “Теоретико-методичні засади  трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти»

Перелік продукції (за останні два роки)

Посібники 

 1. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти: електронний збірник спецкурсів: авторський колектив / загальна ред. проф. Т. М. Сорочан. – К.: ЦІППО, 2018. – 300 с.
 2. Швень Ярослава. Воркшопи. Укравлінська діяльність / Ярослава Швень. – К.: Бібліотека «Шкільного світу», 2018. – 112 с.
 3. Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 1 / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. – К.: Агроосвіта, 2019. – 250 с. 
 4. Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 2. Тематичні курси підвищення кваліфікації / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. – К.: Агроосвіта, 2019. – 250 с.
 5. Розвиток здатності до професійного самопізнання педагогічних, науково-педагогічних працівників у системі формальної та інформальної освіти: електронний збірник авторських науково-методичних розробок: авторський колектив / загальна ред. Я. Л. Швень. – К.: ЦІППО, 2019. – 190 с.
 6. Управління закладом позашкільної освіти: сучасні тренди, спрівпраця, проєкти: посібник / за науковою редакцією, упорядкуванням О. Просіної, Я. Швень. – К., ТОВ “Білоцерквдрук”. – 207 с.

Інші праці (назва, рік)

1. Швень Я. Л. Освітньо-професійна програма тематичних курсів підвищення кваліфікації «Арт-педагогіка в системі освіти дорослих» / Я. Л. Швень // Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 2: тематичні курси підвищення кваліфікації / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2019. – С. 141-162.

2. Швень Я. Л. Освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації керівників закладів позашкільної освіти: Методисти закладів позашкільної освіти / Я. Л. Швень // Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 1 / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2019. – С. 68-83.

3. Швень Я. Л. Готовність педагога Нової української школи до змін / Я. Л. Швень // Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти», 09 квітня 2019 року, м. Київ, Україна. – [Електронний ресурс].

4. Швень Я. Л. Психологічна готовність педагогічних працівників до реалізації концепції Нової української школи / Я. Л. Швень // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: матер. VIII Міжнар. науково-практ. конф. (24 травня, 2019 р., м. Київ) / К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2019. – [Електронний ресурс].

5. Швень Я. Л. Уплив емоційного освітнього середовища на пізнавальні процеси або як навчати цікаво / Я. Л. Швень // Журнал «Методист», № 7 (91), липень 2019. – С. 64-74.

6. Швень Я. Л. Стан готовності науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти до психолого-педагогічної підготовки в освіті дорослих / Я. Л. Швень // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІV-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 16 жовтня 2019 р. – К.: Агроосвіта. – С. 208-210.

7. Швень Я. Л. Зміст і технології професійного вдосконалення педагогічних, науково-педагогічних працівників у системі післядипломної освіти / Я. Л. Швень // Розвиток професійного самопізнання педагогічних, науково-педагогічних працівників у системі формальної та інформальної освіти: електронний збірник авторських науково-методичних розробок: авторський колектив / загальна ред. Я. Л. Швень. – К.: ЦІППО, 2019. – С. 6-15.

8. Швень, Я. (2019). Рефлексивний аналіз науково-дослідної роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників у системі формальної та неформальної освіти / Я. Швень // Наукові студії із соціальної та політичної психології, (44(47), 125-134. https://doi.org/10.33120/ssj.vi44(47).124. – Режим доступу: http://sssppj.org/index.php/ssj/article/view/124

10. Швень Я. Л. Професійна самосвідомість педагога НУШ у системі формальної та неформальної освіти / Я. Л. Швень // Методист. – 2019. – № 2 (86), лютий. – С. 4-9.

11. Швень Я. Л. Кубики історій. Інтеграція інноваційної освітньої методики «Rory’s Story Cubes» в освітній процес для розвитку ключових умінь / Я. Л. Швень // Методист. – №7-8 (103-104), липень-серпень 2020. – С. 112-119.

12. Швень Я. Л. Особливості проведення марафону в системі неформальної освіти дорослих: дистанційний модуль на платформі «Толока» / Я. Л. Швень //  Збірник матеріалів Регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Напрямки та сучасні фактори розвитку професійної компетентності педагога суспільно-гуманітарні аспекти (29 травня 2020 року) / Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кафедра суспільногуманітарних дисциплін. – Житомир, 2020. – С. 130-132.

13. Швень Я. Л. Теоретико-прикладні засади рефлексивного оцінювання в умовах психологічно безпечного освітнього середовища формальної і неформальної освіти / Я. Л. Швень //  Збірник матеріалів Регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Андрагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагога (30 вересня 2020 року) / Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кафедра суспільногуманітарних дисциплін. – Житомир, 2020. – С. 155-162.

14. Швень Я. Л. 16 чинників динамічного навчання: рекомендації ведучому під час підготовки методичних заходів / Я. Л. Швень // Журнал «Завуч». – № 2 (656), лютий 2020. – С. 16-22.

15. Швень Я. Л. Дорослий навчається, дорослий навчає / Я. Л. Швень // Журнал «Завуч». – № 2 (656), лютий 2020. – С. 22-28.

16. Швень Я. Л. Психологічні аспекти управління закладом позашкільної освіти / Я. Л. Швень // Управління освітньою діяльністю в закладах позашкільної освіти: сучасні тренди, співпраця, проєкти. посібник / наукова ред. О. В. Просіна, упорядник Я. Л. Швень. – К.: ЦІПО, 2020. – С. 55-130.

17. Швень Я. Л. Варіативні елементи інтеграції ключових умінь ХХІ століття в простір формальної і неформальної освіти: практичний досвід / Я. Л. Швень  // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», 18 грудня 2020 року. - Київ, ДЗВО УМО. – [Електронний ресурс].

20. Швень Я. Л., Кириченко М. О., Просіна О. В., Кравчинська Т. С. Нелінійне світорозуміння освіти дорослих: неформальна освіта в системі Українського відкритого університету післядипломної освіти / Я.Л.Швень (у співавторстві) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. № 77, 2020.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти», 09 квітня 2019 року, м. Київ-Львів-Чернівці
 2. Всеукраїнська  науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі» (до 40-річчя від дня утворення БІНПО)»,  27 лютого 2019 року, м. Біла Церква
 3. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з он-лайн трансляцією «Формування громадянської культури в Новій українській школі: традиційні та інноваційні практики», 6-7 червня 2019 року
 4. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Медіатворчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі», 25 червня 2019 року
 5. Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти «Відкрита освіта у суспільстві знань», 1 жовтня 2019 року, НАПН України, ДЗВО УМО, м. Київ
 6. ІV-й Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології»,  16 жовтня 2019 року, ДЗВО УМО, м. Київ.
 7. Регіональна науково-практична інтернет-конференції «Андрагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагога (30 вересня 2020 року), Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кафедра суспільногуманітарних дисциплін, Житомир, 2020 (тези).
 8. Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Напрямки та сучасні фактори розвитку професійної компетентності педагога суспільно-гуманітарні аспекти” (29 травня 2020 року), Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кафедра суспільногуманітарних дисциплін, Житомир, 2020 (тези).
 9. XIV Міжнародна науково-практична онлан конференція з організаційної та економічної психології “Психологічне здоров’я персоналу організацій: проблеми та технології забезпечення”, 21.05.2020, Київ, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України (сертифікат).
 10. XXVIII щорічна конференція “Відроджені гімназії України” “Інноваційний менеджмент як необхідна умова розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти”, 21-26.09.2020, Краматорськ-Слав’янськ-Святогірськ-Бахмут-Соледар (сертифікат).
 11. Всеукраїнська науково-практична конференція “Психологічні засади соціальних компетентностей педагогічних працівників в умовах Нової української школи”, 22-23.10.2020, Київ-Рівне (доповідь: “Розвиток соціальної компетентності педагога: чек лист”).
 12. Науково-практична  конференція з міжнародною участю «Професійний  розвиток  фахівців  в  умовах  цифровізації  суспільства:  сучасні  тренди», 12.11.20, Київ, ДЗВО УМО (тези).
 13. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», 18 грудня 2020 року, Київ, ДЗВО УМО (тези).

Науково-організаційна діяльність

 1. Розроблення онлайн курсу «Ключові уміння 21 ст.: реалізація в Новій українській школі» і його науково-методичний супровід на платформі Українського відкритого університету післядипломної освіти  у межах апробації постсертифікованої програми від Британської ради і МОН. http://uvu.org.ua/kafedra-osvity-doroslykh/kod-nashi-vykladachi/shven-il/kliuchovi-vminnia-21-ho-stolittia-realizatsiia-v-novii-ukrainskii-shkoli/
 2. Організаційний і науково-методичний супровід спільноти ДЗВО УМО “Агенти змін освіти доролсих” у соціальній мережі Фейсбук https://www.facebook.com/groups/1642932192638668; Інстаграм agenty_zmin
 3. Проведення вебінарів для замовників освітніх послуг і участь в ролі спікера
 • Вебінар “Функції і ролі консультантів Центрів професійного розвитку педагогічних працівників” (доповідь “Психолого-фасилітативний супровід професійного розвитку педагогічних працівників”), 04.09.2020, Київ, ДЗВО УМО. - Режим доступу: https://youtu.be/5G4dTQMY-Qc
 • Вебінар “Марафон як технологія освіти дорослих: практичний досвід”, 26.04.2020 року, Київ, ГО Толока (спікер). - Режим доступу: https://youtu.be/bl924yjSNKQ
 • Дискусійна панель у форматі печа-куча «Культурна компетентність у професійному розвитку особистості» у рамках  заходів виставки «Освіта  та кар’єра-2020» 20-21 листопада 2020 року (доповідь: “Сугестивний дискурс в психолінгвістичному вимірі освіти дорослих: культура комунікації”). - Режим доступу: https://youtu.be/6eVV9Ka6VPE

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах 

 1. British Council: підготовка тренерів курсу «Ключові уміння 21-го століття», 2019, м. Київ.

Відзнаки:

 • Подяка від Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (2018)
 • Диплом Національної академії педагогічних наук України І ступеня за електронний ресурс «Віртуальна кафедра андрагогіки Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (2018)
 • Подяка Президії Національної академії наук України (2019)
 • Диплом Національної академії педагогічних наук України за активну участь семінарах виставки «Освіта та кар’єра-2020» і представлення освітніх інноваційних технологій у рамках дискусійної панелі у форматі печа-куча «Культурна компетентність у професійному розвитку особистості» (2020)

Професійний розвиток

 • Підвищення кваліфікації за категорією “Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів” (СП 35830447/2878-20 від 11 грудня 2020 року), ДЗВО УМО, м. Київ, 210 год. / 7 ЄКТС
 • Атестація і сертифікація як тренера-фасилітатора програми Британської ради в Україні та МОН курсу «Ключові уміння 21-го століття» для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”, 2019, м. Київ, 30 год. / 1 ЄКТС