Швень Ярослава Леонідівна

Швень Ярослава Леонідівна

Доцент кафедри філософії і освіти дорослих
кандидат психологічних наук, доцент
Інформація

Researcherid ID
http://www.researcherid.com/rid/E-1560-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-9890-1039

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=NYGxgIgAAAAJ&hl=ru

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4257

 

Додаткові відомості

Освіта: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (2005), учитель української мови, літератури, зарубіжної літератури; Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АНП України (2008), магістр психології

Досвід роботи: 2002 по сьогодні – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доцент кафедри філософії і освіти дорослих з 2011 року.

Тема дисертації: Розвиток професійної самосвідомості керівників професійно-технічних навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації (2009), спеціальність 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія

Громадська активність: голова Ради молодих учених ДВНЗ УМО, член Ради молодих вчених НАПН України, член науково-методичної ради ДВНЗ УМО.

Наукова діяльність

 1. Назва теми дослідження «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (2016-2018). Підтема: Зміст і технології професійного розвитку науково-педагогічних працівників у системі освіти дорослих

Перелік продукції (за останні два роки)

Посібники 

 1. Технології професійного розвитку педагогів: методичний порадник; авт. колектив .⁄ Упорядники: Тамара Михайлівна Сорочан, Марина Іванівна Скрипник; навч.-метод. посіб.; Держ. вищ. навч. зал. «Ун-т менедж. освіти». – Створено в НМЦ «Агроосвіта», 2016 (у співавторстві)[електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kafedra_fod/elektr_zbirn/Golovna/Golovna.htm
 2. Сидоренко В. В., Швень Я. Л. Методичні рекомендації для атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою / В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень. – К.: ЦІППО, 2017. – 158 с.
 3. Про актуальне в методичній роботі: думки й поради експертів. Мультимедійник науково-методичний комплекс: авторський колектив / за наук. ред. Т. М. Сорочан. –К.: «Агроосвіта», 2017. – 950 с.
 4. Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: зб. робочих навчальних програм: авторський колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. – К.: ЦІППО, 2017. – 447 с.
 5. Скрипник М. І., Швень Я. Л. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників у системі освіті дорослих: збірник методик і тестових діагностичних завдань ⁄ Укладачі: М. І. Скрипник, Я. Л. Швень. – К.: ЦІППО, 2017. – 105 с.
 6. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти: електронний збірник спецкурсів: авторський колектив / загальна ред. проф. Т. М. Сорочан. К.: ЦІППО, 2018. – 300 с.

Інші праці (назва, рік)

 1. Катюк Я. Л. План проведення воркшопу з проблеми професійної деонтології методиста / Я. Л. Катюк // Матеріали ХXІХ Міжнародної науково-практичнаої інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 40-43.
 2. Катюк Я. Л. Особистісно-орієнтована післядипломна освіта методистів позашкільних навчальних закладів: зміст і сутність / Я. Л. Катюк // Сучасна педагогіка та психологія: від теорії до практики: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26-27 серпня 2016 року. – Запоріжжя, Класичний приватний університет. – С. 115-117.
 3. Катюк Я. Л. Навчальні методики воркшопу в післядипломній педагогічній освіті / Я. Л. Катюк // Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна,  2-3 вересня 2016 року. – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – С. 38-43.
 4. Катюк Я. Л. Актуальні тенденції підвищення кваліфікації методистів позашкільних навчальних закладів / Я. Л. Катюк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» 16-17 вересня 2016 року, Південна фундація педагогіки. – Одеса. – С. 80-85.
 5. Катюк Я. Л. Готовність науково-педагогічних працівників ВНЗ до дистанційного навчання як наукова проблема / Я. Л. Катюк // Матеріали ХХХІІІ Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених, присвяченої 100-річчю з дня народження Героя України, академіка П. Т. Тронька (1915-2011). – Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 20-21.
 6. Катюк Я. Л. Підготовка офіцерів-вихователів ліцеїв до соціально-психологічної адаптації кадетів ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою / Я. Л. Катюк // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів, 30 березня 2016 р. – К.: ДВНЗУ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 1 електрон.опт.диск [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-practichna-konferenc-30-03. - С. 332-334.
 7. Катюк Я. Л. Розвиток дистанційної освіти в траекторії професійного розвитку методистів позашкільних навчальних закладів / Я. Л. Катюк // Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: зб. матер. Всеукр. електронної наук.-практ. конф., 25–27 жовтня 2016 р. [ред. кол.: Олійник В. В. (голов. ред.) та ін.]. – К. : ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2016. – С. 52-53.
 8. Катюк Я. Л. Упровадження ідей скрайбінгу як інноваційної технології в систему післядипломної педагогічної освіти / Я. Л. Катюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»,  24 листопада 2016 року, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Харків [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf-hano.at.ua/load/statti/ja_l_katjuk_uprovadzhennja_idej_skrajbingu_jak_innovacijnoji_tekhnologiji_v_sistemu_pisljadiplomnoji_pedagogichnoji_osviti/3-1-0-620
 9. Катюк Я. Л. Освітні мотиваційні механізми і чинники в контексті взаємодії «викладач-студент» / Я. Л. Катюк // Післядипломна освіта в Україні № 2 (39), 2016. – С. 9-12.
 10. Катюк Я. Л. (Швень Я. Л.), Коробко Н. В. Об’єднання дає результат / Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик «Освіта» // Я. Л. Катюк, Н. В. Коробко. К.: Вид-во «Інтерекспресдрук», № 5-6 (5751-5752), 1-8 лютого 2017 р. С. 4.
 11. Катюк Я. Л. (Швень Я. Л.), Коробко Н. В. Діяльність Ради молодих учених у 2016 році / Педагогічна газета // Я. Л. Катюк, Н. В. Коробко. К.: Вид-во «Інтерекспресдрук», № 1 (257), січень-лютий 2017 р. С. 6.
 12. Швень Я. Л. Чинники сприятливого соціально-психологічного клімату в групі науково-педагогічних працівників курсів підвищення кваліфікації / Я. Л. Швень // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. – С. 315-317. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/707305/7/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%AF.%D0%9B..PDF
 13. Швень Я. Л.  Про діяльність Ради молодих учених ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» In: Засідання вченої ради ДВНЗ УМО, 25 вересня 2017 року, м. Київ, Україна. (Неопублікований). – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/708494/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%A3%D0%9C%D0%9E.pdf
 14. Швень Я. Л.  Реалізація професійного потенціалу молодого вченого в умовах сучасного університету / Я. Л. Швень // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. – С. 408-411. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/707610/1/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%AF.%D0%9B..PDF
 15. Швень Я. Л. Актуалізація створення рубрики «Психологія андрагогіки» віртуальної кафедри андрагогіки в умовах розвитку інформаційного суспільства / Я. Л. Швень // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Наукова молодь-2017», 14 грудня 2017 року. – Режим доступу: http://conf.iitlt.gov.ua/UserConferences.php
 16. Швень Я. Л. Нейропсихологічні особливості когнітивної гнучкості як базової навички особистості нової формації / Я. Л. Швень // Журнал «Методист». Спецвипуск. – К.: Вид-во «Шкільний світ», № 2 (74), лютий 2018. – С. 75-79.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», 30 березня 2016 р., м. Київ
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» 16-17 вересня 2016 року, м. Одеса, Південна фундація педагогіки 
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі»,  2-3 вересня 2016 року, м. Київ, Київська наукова організація педагогіки та психології
 4. ХXІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 30–31 серпня 2016 року, м. Переявлав-Хмельницький, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна педагогіка та психологія: від теорії до практики», 26-27 серпня 2016 року, м. Запоріжжя, Класичний приватний університет
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна особистість: психологічні межі, життєвий шлях, самореалізація», 26-27 травня 2016 року, м. Черкаси
 7. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», 27 квітня 2016 року, Київ, ДВНЗ УМО
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», 27 травня 2016 року, Київ, ДВНЗ УМО
 9. Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «ВІДКРИТА ТА ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ», 25- 27 жовтня 2016 р ДВНЗ УМО, Київ
 10. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти», 24 листопада 2016 року, Харківська академія неперервної освіти, Харків
 11. Студентська науково-практична конференція Дні науки – 2016: наука і практика в професійній діяльності фахівців у межах І Всеукраїнського фестивалю студентських наукових робіт «Молодь науки – 2016: теоретичні та прикладні аспекти наукової діяльності», 18 травня 2016 року, Київ, ДВНЗ УМО
 12. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих», 28.04, УМО, м. Київ.
 13. Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь 2017: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» (19 травня 2017 р.).
 14. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (26 травня 2017 р.).
 15. Методологічний семінар  з онлайн-трансляцією «Освітньо-філософські засади Нової української школи», 18.10.2017, УМО, м. Київ.
 16. Форум неформальної освіти дорослих "Освіта дорослих і розвиток громадянського суспільства", 02-03.11.2017, УМО, м. Київ.
 17. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи», 29.09.2017, УМО, м. Київ.
 18. Всеукраїнська науково-практична конференції «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» 01.11.2017, УМО, м. Київ.
 19. ІІ Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики», 30.11.2017, УМО, м. Київ.
 20. ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти», 30.11.2017, м. Біла церква.
 21. V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь-2017», 14.12.2017, м. Київ.
 22. Круглий стіл з онлайн-трансляцією «Нова українська школа: виклики для професійного розвитку педагогічних працівників», 22.02.2018, м. Київ, ДВНЗ УМО.

Науково-організаційна діяльність

 1. У контексті виконання наукової роботи – науково-методичний супровід рубрики «Психологія андрагогіки» у віртуальній кафедрі андрагогіки https://ppo.mk.ua/course/view.php?id=299
 2. Науково-методичний, організаційний супровід сторінки кафедри філософії і освіти дорослих у соціальній мережі Фейсбук https://www.facebook.com/groups/1642932192638668/

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах 

 1. Kultur Kontakt Austria «Залучення фінансових коштів» (учасник проекту), 2015, Київ.
 2. Kultur Kontakt Austria «Проектний менеджмент. Аналіз потреб» (учасник проекту), 2015, Одеса.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації за категорією викладачі (викладачі-тьютори, куратори-тьютори груп) закладів ППО (12 СПВ 142144 від 12 вересня 2015 року)