Масол Людмила Михайлівна

Масол Людмила Михайлівна

Професор кафедри філософії і освіти дорослих
Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Researcher ID :
Q-8698-2018   

ORCID  ID : 
https://orcid,org/0000-0002-5847-3500

Профіль ученого в Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=UfwMlnYAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/9619

 

Освіта: 

1968-1972 -Чернігівське музичне училище, фортепіанний факультет.

1972-1977 - Київська державна консерваторія ім. П.І. Чайковського,  спеціальність фортепіано, кваліфікація викладач, концертмейстер, соліст камерного ансамблю.

Досвід роботи: 

1977-1983 Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (нині - - Київський держаний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова), музично-педагогічний факультет, посада - концертмейстер, викладач фортепіано.

1986-1993 - Інститут педагогіки НАПН України, лабораторія естетичного виховання, посада: молодший науковий співробітник (1986-1988), старший науковий співробітник (1988-1993), завідувачка лабораторії естетичного виховання (1993-1997).

1997-2015 - Інститут проблем виховання НАПН України, лабораторія естетичного виховання, посада: завідувачка лабораторії естетичного виховання (1997-2002, 2006-2013), провідний науковий співробітник (2013- 2015).

За сумісництвом викладала мистецькі дисципліни у закладах вищої освіти: в Уманському державному педагогічному університеті ім. П.Тичини (1997-2006),  Київському міському педагогічному університеті ім. Б.Грінченка (2003-2004),  Миколаївському державному педагогічному університеті ім. В.О.Сухомлинського  на на посаді професорки кафедри мистецтвознавства (2005- 2008).

З 2020 р. - професорка кафедри філософії освіти і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «УМО»

Аспірантура, докторантура

1983-1986 - аспірантура в НДІ педагогіки УРСР (спеціальність 13.00.01)

2002-2005 - докторантура в Інституті проблем виховання НАПН України, (спеціальність 13.00.07)

Тема дисертації: «Педагогічні ідеї А.Г. Рубінштейна» (1987), захищена в НДІ педагогіки, спеціальність 13.00.01 -  теорія та історія педагогіки

Громадська активність: 

 • підготовка та проведення І-ХІІІ Всеукраїнської літньої школи методичного досвіду вчителів мистецтва (МОІППО, 2007- 2019 рр.)
 • тренер-фасилітатор Visual Thinking Strategies Programme (сертифікат Visuaj Understanding in Education, 1998, США)
 • створення громадської організації «Центр розвитку критичного та обраного мислення «Інтелект»
 • тренер Нової української школи в мистецькій освітній галузі (сертифікат МОН України, 2018).

Наукова діяльність

Член cпеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій:

1)     в Інституті педагогіки АПН України (1996-1998, спеціальність 13.00.01),

2)     в Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова (2000- 2007, спеціальність 13.00.02),

3)     в Інституті проблем виховання НАПН України (спеціальності 13.00.07, 13.00.08, 13.00.05, зокрема вчений секретар цієї Ради)

1996-2015 - Головний редактор фахового науково-методичного журналу «Мистецтво та освіта»

Участь в НДР «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (07.09.2020-01.12.2025 рр.).

Підтема наукового дослідження «Естетизація освітнього середовища».

 

Опонування Масол Л.М. на захистах дисертацій:

1. Скорик Т.В. Формування естетичного досвіду студентів засобами музики. - К., 1998. (13.00.04)

2. Фрай І. В. Проблеми музичного виховання школярів у діяльності західноукраїнських композиторів (друга половина ХІХ- початок ХХ сторіччя). - Івано-Франківськ, 1998. (13.00.01)

3. Остапенко Л.В. Розвиток творчих якостей у студентів-хормейстерів засобами української духовної хорової музики. - К., 1999.  (13.00.02)

4. Пічкур М.О.  Формування професійної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (на матеріалі композиції). - К., 2000.  (13.00.04)

5. Грисюк О.М. Формування музичної культури молодших школярів в умовах взаємодії загальноосвітньої і дитячої музичної шкіл. - К., 2000  (13.00.07)

6. Березан  В.І. Підготовка майбутнього педагога до естетичного виховання школярів засобами сучасної музики масових жанрів. - К., 2000 (13.00.04)

7. Щербіна В.Г. Система композиційних вправ у змісті підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва. - К., 2000. (13.00.04)

8. Мирошниченко В.І. Підготовка вчителів до естетичного виховання школярів у сучасному інформаційному просторі. - К., 2001  (13.00.04)

9. Фаломеєва Н.А. Педагогічні технології естетичного виховання дітей віком 5-10 років засобами музичного мистецтва. - К., 2001.  (13.00.07)

10. Наливайко І.П. Виховання школярів засобами мистецтва у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського. - К.,2001. (13.00.01)

11. Ляшенко О.Д. Художньо-педагогічна інтерпретація музичного твору в професіональній підготовці майбутніх учителів музики. - К., 2001 (13.00.04)

12. Панасенко Т.Г. Формування музично-аналітичних умінь студентів (на матеріалі курсу “Сольфеджіо”). - К., 2001. (13.00.02)

13. Сапожнік О.В. Музично-естетичне виховання старшокласників (на матеріалі сучасної популярної естрадної музики). - К., 2002.  (13.00.02)

14. Тарчинська Ю.Г. Формування у студентів-інструменталістів навичок виразного виконання у процесі вивчення курсу “Загальне фортепіано”. - К., 2002. (13.00.02)

15. Гончаренко Л.П. Розвиток естетичних смаків майбутніх учителів засобами сучасної інструментальної музики. - К., 2002. (13.00.04)

16. Рудіна О.М. Формування ціннісних орієнтацій старшокласників в умовах навчально-виховного процесу гімназії. - К., 2002. (13.00.07)

17. Ткач М.М. . Становлення художнього світовідношення майбутніх музикантів-педагогів у процесі професійної підготовки. - К., 2004. (13.00.04)

18. Лимаренко Л.І. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів художньої культури (на прикладі вивчення циклу театральних дисциплін). -  К., 2004. (13.00.04)

19. Кузава І.Б. Формування художньо-естетичних інтересів у дітей із затримкою психічного розвитку. - К., 2004  (13.00.03)

20. Бузова О.Д. Поліхудожнє виховання як засіб удосконалення музичної 

21. Москальова Л.Ю. Моральне виховання особистості майбутнього вчителя музики і художньої культури засобами українського сакрального хорового мистецтва. - К., 2004.  (13.00.04)

22. Шумаєва С.П. Розвиток мас-медійних навчальних технологій у середніх закладах освіти США. - Житомир, 2005.  (13.00.01)

23. Шкелебей І.І. Розвиток художньої освіти у школах Німеччини і України в 90-х роках ХХ століття (на матеріалах образотворчого мистецтва). - К., 2005. (13.00.01)

24. Демченко І.І. Творчий розвиток учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва. - К., 2005. (13.00.07)

25. Євстігнєєва Н.І. Підготовка майбутнього вчителя до використання музики як засобу саморегуляції функціонального стану учнів. - Вінниця, 2005. (13.00.04)

26. Фурсенко Т.Ф. Формування ціннісних орієнтацій підлітків у галузі музичної культури в позашкільних навчальних закладах. - К., 2005. (13.00.07)

27. Сирота З.М. Підготовка майбутніх учителів до музично-творчого розвитку учнів початкових класів. -  К., 2005. (13.00.04)

28. Щедролосева К.О. Формування професійної майстерності майбутніх учителів музики і художньої культури. -  К., 2005. (13.00.04)

29. Васильківська К.М. Формування художнього світогляду майбутнього вчителя музики в процесі вивчення музично-історичних дисциплін. - К., 2006. (13.00.02)

30. Борисова Т.В.  Підготовка студентів до естетичного виховання школярів засобами музично-театрального мистецтва. - К., 2007. (13.00.02)

31. Зайцева А.В.  Педагогічні умови творчої самореалізації майбутніх учителів музики у процесі виконавської діяльності. - К., 2007. (13.00.02)

32. Соцька Г.І. Підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до навчання учнів основної школи художнього конструювання. - К., 2007. (13.00.04)

33. Тюрікова О.М. Підготовка вчителів образотворчого мистецтва до пр офесійної діяльності в умовах  культуротворчого середовища загальноосвітньої школи. - Одеса, 2008. (13.00.04)

34. Онопрієнко О.В. Метод проектів як засіб розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів. - К., 2009.  (13.00.09)

35. Матвієнко С.І. Музична освіта та виховання дітей і молоді на Чернігівщині (ХVІІІ–ХІХ ст.). - Харків, 2010 (13.00.01)

36. Грозан С.В. Формування вмінь художньо-педагогічного спілкування в майбутніх учителів музики.  - К., 2010. (13.00.04)

37. Шубенко О.О. Формування медіакультури майбутнього вчителя музики засобами аудіовізуальних мистецтв. К., 2010,  (13.00.04)

38. Салій В.С. Методика роботи над музичним образом у процесі навчання підлітків гри на баян. - К.,2010.  (13.00.02)

39. Петренко М.Б. Формування інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музики  у процесі концертмейстерської підготовки. - К.,  2015. (13.00.02)

40. Сергєєва К.М. ”Методичні засади професійної самореалізації магістрів музично-педагогічної освіти в процесі інструментальної підготовки. -  К.,  2015. (13.00.02)

41. Латишева Т.В. Формування творчої активності учнів 5-7 класів на уроках музичного мистецтв. - К., 2015. (13.00.02)

42. Ткаченко О.М. Мистецька освіта в колегіумах Лівобережної України (ХVІІІ – початок ХІХ століття). -  Переяслав-Хмельницький, 2015. (13.00.01)

 

Перелік продукції (за останні два роки)

Посібники

 1. Масол Л. Навчально-методичний посібник: Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 1-2 кл. на засадах компетентнісного підходу / Людмила Масол. – К.: Генеза, 2019. – 208 с. : іл.  ISВN 978-966-11-1070-90
 2. Масол Л. Навчально-методичний посібник: Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 3-4 кл. на засадах компетентнісного підходу / Людмила Масол. – К.: Генеза, 2020. – 160 с. : іл. ISВN 978-966-11-1157-7.
 3. Масол Л. М. Мистецтво : 1 кл. : Конспект-конструктор уроків мистецтва : домінанти змісту і методики : Методичне видання / Людмила Масол, Олена Гайдамака, Оксана Колотило.  –  К.: Генеза, 2020. –  80 с. : іл. ISВN 978-966-11-1141-6
 4. Масол Л. М. Мистецтво : 2 кл. : Конспект-конструктор уроків мистецтва : домінанти змісту і методики : Методичне видання / Людмила Масол, Олена Гайдамака, Оксана Колотило.   –  К.: Генеза, 2019. –  80 с. : іл. ISВN 978-966-11-1043-3
 5. Масол Л. М. Мистецтво : 3 кл. : Конспект-конструктор уроків мистецтва : домінанти змісту і методики : Методичне видання / Людмила Масол, Олена Гайдамака, Оксана Колотило.   –  К.: Генеза, 2020. –  80 с. : іл. ISВN 978-966-11-1139-3

 

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Масол Л. Інтеграція? Інтеграція. Інтеграція… Інтеграція! (Поліцентрична інтеграція змісту загальної мистецької освіти) // Мистецтво та освіта . – 2020. –  № 1. – С. 20-26. ISSN 2308-8885

Масол Л.  Інтегративні технології формування предметних компетентностей учнів початкових класів у процесі навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» // Мистецтво та освіта. – 2020. – № 2. – С.2-9. ISSN 2308-8885

Інші праці 

Підручники

1.Масол Л.М. Мистецтво. Підручник інтегрованого курсу для 1 кл. закл. заг. серед освіти / Людмила Масол, Олена Гайдамака, Оксана Колотило. – К.: Генеза, 2018. – 144 с. : іл.  ISВN 978-966-11-0218-6 (переклад румунською, угорською, російською мовами).  

2.Масол Л.М. Мистецтво. Підручник інтегрованого курсу для 2 кл. закл. заг. серед освіти / Людмила Масол, Олена Гайдамака, Оксана Колотило. – К.: Генеза, 2019. – 112 с. : іл. ISВN 978-966-11-0969-7 (переклад угорською, румунською, російською, польською мовами)

3.Масол Л.М. Мистецтво. Підручник інтегрованого курсу для 3 кл. закл. заг. серед освіти / Людмила Масол, Олена Гайдамака, Оксана Колотило. – К.: Генеза, 2020. – 128 с. : іл. ISВN 978-966-11-1086-0 (переклад угорською, румунською, російською, польською мовами)

4.Масол Л.М. Мистецтво. Рівень стандарту. Профільний рівень : підручник для 10 (11) кл. закл. заг. серед освіти / Людмила Масол. – К.: Генеза, 2019. – 208 с. : іл.  ISВN 978-966-983-070-8.

Робочі зошити-альбоми

  1. Масол Л. М. Мистецтво: Робочий зошит-альбом інтегрованого курсу для 1 кл. закл. заг. серед. освіти / Людмила Масол, Олена Гайдамака, Оксана Колотило / За заг. ред. Л. М. Масол. – К.: Генеза, 2018. – 64 с. : іл. ISВN 978-966-11-0113-4
  2. Масол Л. М. Мистецтво: Робочий зошит-альбом інтегрованого курсу для 2 кл. закл. заг. серед. освіти / Людмила Масол, Олена Гайдамака, Оксана Колотило / За заг. ред. Л. М. Масол. – К.: Генеза, 2019. – 64 с. : іл. ISВN 978-966-11-0980-2
  3. Масол Л. М. Мистецтво: Робочий зошит-альбом інтегрованого курсу для 3 кл. закл. заг. серед. освіти / Людмила Масол, Олена Гайдамака, Оксана Колотило / За заг. ред. Л. М. Масол. – К.: Генеза, 2020. – 64 с. : іл. ISВN 978-966-11-1093-8
  4.  Калініченко О., Масол Л., Аристова Л. Мої перші творчі кроки: Робочий зошит-альбом – для 1 кл.– К. : ВД «Освіта. – 2018. – 56 с. ISВN 978-617-656-879-7
  5. Калініченко О., Масол Л., Аристова Л. Мої перші творчі кроки: Робочий зошит-альбом – для 2 кл.– К. : ВД «Освіта. – 2019. – 64 с. ISВN 978-966-983-004-3
  6. Калініченко О., Масол Л., Аристова Л. Мої перші творчі кроки: Робочий зошит-альбом для 3 кл.– К. : ВД «Освіта. – 2020. – 64 с. ISВN 978-966-983-130-9

 

Участь у науково-практичних заходах (за останні 2 два роки)

Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра - 2020», Київ, 20.11.2020 (диплом НАПН України та Державної наукової установи ІМЗО МОН України).

Масол Л.М. Культурна компетентність - драйвер професійних орієнтацій старшокласників у царині мистецтв та креативних індустрій  (участь у ролі скіпера, презентація у форматі печа-куча на панельній дискусії «Культурна компетентність у професійному розвитку особистості», Київ, ДЗВО УМО. 20.11. 2020. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=6eVV9Ka6VPE

 

Науково-організаційна діяльність

Проведення вебінарів для замовників освітніх послуг і участь в ролі спікера

Масол Л.М. Проведення вебінару в ролі спікера «Парадокси педагогіки мистецтва в дзеркалі вимог Нової української школи», 22.10.2020, Київ, ДЗВО УМО. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Ne1SmXZAudM

 

Науково-педагогічна діяльність

Кандидатські дисертації, захищені під науковим керівництвом Л.М. Масол:

ПІБ

Тема дисертації

Спеціальність

Рік

1

Філоненко Л.П.

Українська музична культура як компонент професійної підготовки майбутнього вчителя музики

13.00.01

1994

2

Чуриліна Л.М.

 

Морально-естетичне виховання підлітків  засобами шкільного театру ляльок

13.00.01

1995

3

Гринчук  І.П.

 

Формування музично-аналітичних умінь майбутнього вчителя музики

13.00.04

1997

4

Грищенко Т.А.

 

Становлення і розвиток музично-естетичного виховання в гімназіях України (ХІХ ст. - початок ХХ ст.)

13.00.01

1998

5

Кутузова Г.І.

 

Підготовка студентів гуманітарних факультетів університетів до естетичного виховання школярів

13.00.04

1998

6

Рагозіна В.В.

 

Формування творчих здібностей молодших школярів у процесі музичної діяльності

13.00.01

1999

7

Проців  Л.Й.

 

Розвиток музично-педагогічної думки в Галичині  (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття

13.00.01

2000

8

Осипець Р.О.

 

Виховання національної самосвідомості майбутніх учителів музики в процесі опанування українською народнопісенною культурою

13.00.07

2000

9

Семко М.І.

 

Система оцінювання результатів музичної освіти учнів основної школи

13.00.07

2001

10

ОмельченкоА.І.

 

Становлення і розвиток музично-естетичного виховання в українській педагогіці кінця ХУІ – ХУІІІ ст.

13.00.02

2001

11

Новосельська В.В.

 

Естетичне виховання учнів у вальдорфських школах

13.00.07

2004

12

Вільчковська  А.Е.

Розвиток теорії і практики музичного виховання учнів основних шкіл Польщі (1980 – 2000 р.р.)

13.00.01

2004

13

Бурська О.П.

 

Методичні основи розвитку музично-виконавського мислення студентів у процесі фортепіанної підготовки

13.00.02

2005

14

Ратко М.В.

 

Виховання світоглядних уявлень старшокласників у процесі опанування української художньої культури

13.00.07

2006

15

Ілініцька Н. С.

 

Організаційно-педагогічні умови музичної самоосвіти та самовиховання старшокласників

13.00.02

2007

16

Аристова Л.С.

 

Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва у процесі вивчення художньої культури

13.00.07

2008 

17

Туляєв В.В.

 

Формування професійної спрямованості  старшокласників у спеціалізованих навчальних закладах художнього профілю

13.00.07

2008 

18

Калініченко О.В.

 

Методика навчання композиції  старшокласників у системі допрофесійної художньої освіти

13.00.02

2011

19

Просіна О.В.

 

Підготовка вчителів до інтегрованого навчання предметів мистецького циклу

13.00.04

2011

20

Базелюк О.В.

Поліхудожнє виховання старших підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах мультимедійними засобами

13.00.07

2015

21

Колотило О.М.

Розвиток художньо-образного мислення молодших школярів у навчально-виховній діяльності

13.00.07

2015

22

Гурин О.М.

 

Полікультурне виховання старшокласників у взаємодії загальноосвітніх навчальних закладів і музеїв мистецького профілю

13.00.07

2015

23

Гайдамака О.В.

 

Поліхудожнє виховання молодших школярів на уроках предметів естетичного циклу

13.00.07

2016

24

Власова В.Г.

Формування естетичного ставлення молодших школярів до навколишнього світу засобами образотворчого мистецтва

13.00.07

2019

25

Гонтова Л.В.

Формування соціокультурної компетентності учнів 5-9-х класів  загальноосвітніх навчальних закладів у процесі вивчення художньої культури

13.00.07

2020


Міжнародна діяльність

1997-2001 - науковий керівник і тренер-фасилітатор Програми міжнародного фонду «Відродження» «Visual Thinking Strategies» (США).

2000-2014 - заступник голови Міжнародної Ради з музично-художньої освіти при Президії РАО. 

2003- представник АПН України на Міжнародному (Регіональному) семінарі Міжнародного Бюро освіти ЮНЕСКО «Досвід і перспективи розвитку змісту освіти в ХХІ ст.» (Мінськ).

2007 - переможець конкурсу на посаду консультанта Групи сприяння підкомпонента  2.1. «Модернізація навчальних програм» компонента 2 «Удосконалення навчального процесу в освітній галузі «Естетична культура» Проєкту Рівний лоступ  до якісної освіти Міжнарожного банку  реконструкції та розвитку (автор розробки Національного курикулуму в мистецькій освітній налузі).

2011-2012 - науковий керівник проєкту ЮНЕСКО і МФГС «Мистецька освіта в Україні:  ровиток творчого потенціалу в ХХІ столітті» (резльтат дослідження -  опублікована Аналітична доповідь для Бюро ЮНЕСКО, зокрема англійською мовою), виступи з доповідями на конференціях ЮНЕСКО в Душанбе, Алма-Ати, на форумі в Мюнхені,

 

Відзнаки:

- Відмінник освіти України (2001, 2002).

- Медаль МОН України «За наукові досягнення» (2002).

- Медаль НАПН України «Ушинський К.Д.» (2013).

- Грамота Верховної Ради України (2010).

- Почесна грамота МОН України та НАПН України за активну участь у розробленні Державного стандарту загальної середньої освіти та вагомий внесок у розвиток національної освіти України.

- Почесна Грамота АПН України за особистий внесок у розвиток педагогічної науки, плідну наукову діяльність (2003).

Грамота АПН України за багаторічну сумлінну працю в галузі  педагогіічної науки та підготовку наукових кадрів.

Грамоти Інституту проблем виховання НАПН України за значні досягнення в науково-досліднй роботі, за активну життєву позицію   і участь у громадській роботі.

Лист подяки Всеукраїнського координаційного бюро Міжнародної громадсько-державної організації «Освіта дорослих в Україні за сприяння інституту освіти ЮНЕСКО за активну й зацікавлену участь та  гідний внесок  у піднесення освіченості дорослих громадян України (V міжнародний «Тиждень  освіти дорослих» в Україні) 

Диплом І ступеня за перемогу в конкурсі АПН України на кращу наукову роботу за навчальний посібник «Художня культура світу: Європейський культурний регіон» (2002).

Диплом ІІІ ступеня за перемогу в конкурсі АПН України на кращу наукову роботу за навчальний посібник «Художняої культура України (2006).

Диплом І ступеня за перемогу на Всеукоаїнському конкурсі на кращу наукову і методичну працю з проблеми педагогічної і мистецької освіти Інститут  педагогічної освіти та освіти дорослих за навчально-методичний комплект «Художня культура . 9 клас» (підручник, методичний посібник «майстер-клас», робочий зошит, мультимедійний педагогічний кейс -3 DVD диски) (2010).

Диплом НАПН України та Державної наукової установи ІМЗО МОН України за активну участь у семінарах та представлення освітніх інноваційних технологій на Міжнародній виставці "Освіта та кар'єра - 2020" (Київ, 2020 р.).