Панченко Любов Феліксівна

Панченко Любов Феліксівна

Професор кафедри філософії і освіти дорослих
Доктор педагогічних наук, професор
Телефон
(096) 3352397
E-mail
lubov.felixovna@gmail.com

ORCID iD  
https://orcid.org/0000-0002-9979-0625

Researcher ID: 
J-4346-2017

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=g1abWiAAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/1136

 

Додаткові відомості

Освіта: заклад (рік) Фізико-математичний факультет Ворошиловградського державного педагогічного інституту імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю „математика” (1978)

Досвід роботи: роки – заклад

1980 – 2017 рр. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Луганськ, з 2014 р. м. Старобільськ

2016 – цей час. Національний технічний університет України «Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського»

2016 – цей час.  ЦІПО УМО

Тема дисертації: тема (рік), спеціальність

„Підготовка студентів педвузів до використання нових інформаційних технологій” (1995).

„Теоретико-методологічні засади розвитку інформаційно-освітнього середовища університету” (2012), 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Громадська активність: член Української асоціації дослідників освіти

Наукова діяльність

Участь в НДР «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (01.12.2020-01.12.2025 рр.).

Підтема наукового дослідження “Цифрові технології як фактор професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників»

Перелік продукції (за останні два роки)

Посібники 

 1. Панченко Л.Ф. Математичні та статистичні методи аналізусоціологічної інформації : практикум. К.: КПІ ім. І. Сікорського, 2019. – 289 с.

 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Panchenko L. Methodology of using structural equation modeling in educational research // Ermolayev, V., Mallet, F., Yakovyna, V., Kharchenko, V., Kobets, V., Korniłowicz, A.,Kravtsov, H., Semerikov, S., and Spivakovsky, A. (Eds.): ICT in Education, Research, and Industrial Applications.Proc. 15th Int. Conf. ICTERI 2019. Volume II: Workshops. Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019, CEUR-WS.org, online (http://ceur-ws.org/Vol-2393/). pp.895-904.(Scopus)
 2. Panchenko, L.F. Digital storytelling in adult education: barriers and ways to overcome them. Information Technologies and Learning Tools. – 2020. Vol 79 No 5 (2020), 109-125  (фаховевидання, Web of Science).
 3. Liubov F. Panchenko, Ivan O. Muzyka. Analytical review of Augmented reality MOOCs // AREDU 2019 The 2nd International Workshop on Augmented Reality in Education. March, 22, Kryvyi Rig, Ukraine http://ceur-ws.org/Vol-2547/paper13.pdf рр.168-180. (Scopus)
 4. Panchenko, L.F., Vakaliuk, T.A., Vlasenko, K.V.: Augmented reality books: concepts, typology, tools. In: Burov, O.Yu., Kiv, A.E. (eds.) Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2020), Kryvyi Rih, Ukraine, May 13, 2020. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, 2731 283-296 (Scopus)
 5. Panchenko, L., & Khomiak, A. (2020). Education statistics: Looking for а case-study for modelling. Proc. 16th Int. Conf. ICTERI 2020. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, 2732 948-963 (Scopus)
 6. Panchenko, L. F., Khomiak, A. O., & Pikilnyak, A. V. (2020). Using twitter in ukrainian sociology majors training. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, 2643 253-263. (Scopus)
 7. Panchenko, L., Samovilova N. Secondary data analysis in educational research: opportunities for PhD students. Proc. Ith Int. Conf. ICHTML 2020. (in press) (Scopus)
 8. L F Panchenko, H O Korzhov, T V Kolomiiets and M N Yenin. PhD student training: principles and implementation// ICon-MaSTEd 2020: XII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education. (in press) (Scopus)

 

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Панченко Л.Ф. Грамотність в галузі даних: визначення, підходи, напрямки формування // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ, 2019. – No 3 (39). (фахове видання, IndexCopernicus)

Інші праці (назва, рік)

1. Панченко Л.Ф., Самовілова Н.О. Підготовка майбутніх PhD до здійснення відтворювальних досліджень // Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: збірник матеріалів III міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти. (21 червня 2019 р.), м. Київ. Київ – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019. С.141-144. (тези).

2.Панченко Л., Самовілова Н. Twitter для професійного розвитку педагога //Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: Збірник матеріалів ІV Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (26 червня 2020 р.) / За ред. С. Щудло, О. Заболотної, Л. Загоруйко. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2020. – 159 с. С.119-123.

3. Панченко Л.Ф., Самовілова Н.О. Грамотність в галузі даних: нові засоби та активності // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів IV-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 16 жовтня 2019 р. м. Київ. К.: Агроосвіта, 2019.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. III Міжнародна наукова конференція Української асоціації дослідників освіти Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження, 21 червня 2019 р. (тези).
 2. ІV Міжнародна наукова конференція Української асоціації дослідників освіти Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження, 26 червня 2020 р. (тези).
 3. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: IV- Всеукраїнської Інтернет-конференції 16 жовтня 2019 р. м. Київ (тези, доповідь, сертифікат)
 4. AREDU 2019 The 2nd International Workshop on Augmented Reality in Education. March, 22, Kryvyi Rig, Ukraine, (доповідь, стаття).
 5. AREDU 2020 The 3nd International Workshop on Augmented Reality in Education. May, 13, Kryvyi Rig, Ukraine, (доповідь, стаття).
 6. CTE 2019 The 7nd International Workshop on Cloud Technologies in Education. December, 20, Kryvyi Rig, Ukraine. (доповідь, стаття).
 7. ICT in Education, Research, and Industrial Applications.Proc. 15th Int. Conf. ICTERI 2019. Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019. (доповідь, стаття, сертифікат).
 8. ICT in Education, Research, and Industrial Applications.Proc. 16th Int. Conf. ICTERI 2019. Kharkiv, Ukraine, 6-7 October, 2020. (доповідь, стаття).
 9. Ith Int. Conf. ICHTML 2020, Kryvyi Rig, доповідь
 10. ICon-MaSTEd 2020: XII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, Kryvyi Rig, доповідь.

 

Науково-організаційна діяльність

 1. Участь у програмному комітеті міжнародних конференцій та семінарів:
 • AREDU 2019 The 2nd International Workshop on Augmented Reality in Education. March, 22, Kryvyi Rig, Ukraine,
 • AREDU 2020 The 3nd International Workshop on Augmented Reality in Education. May, 13, Kryvyi Rig, Ukraine
 • CTE 2019 The 7nd International Workshop on Cloud Technologies in Education. December, 20, Kryvyi Rig, Ukraine.
 • ICT in Education, Research, and Industrial Applications. 15th Int. Conf. ICTERI 2019. Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019.
 • ICT in Education, Research, and Industrial Applications. 16th Int. Conf. ICTERI 2019. Kharkiv, Ukraine, 6-7 October, 2020.
 • ICon-MaSTEd 2020: XII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, Kryvyi Rig, Ukraine. 16 Жовтня 2020. 
 1. Асоційованийредакторфаховоговидання Information Technologies and Learning Tools, Web of Science  

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проєктах 

Certificate of completion five week blending learning course “Very Verified: A course of media Literacy” (project U.S. Embassy and British Embassy in Kyiv by IREX), 2020.

Відзнаки:

Грамота Вченої ради Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського» за особистий внесок у презентацію освітніх інновацій та наукових результатів українських дослідників у міжнародному освітньому просторі (2020)

Професійний розвиток

Сертифікація викладачів дистанційного навчання e-Tutor. Університет Анкари, Центр інноваційних методів навчання Школи менеджменту та права Цюріхського університету прикладних наук у рамках Проекту інституційного партнерства Швейцарського національного наукового фонду (062/15 3.10. -26.12.2015 р.), Університет економіки та права «Крок», м. Київ, 120 год. / 4 ЄКТС.