Жуковська  Світлана Анатоліївна

Жуковська Світлана Анатоліївна

Старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих
кандидат педагогічних наук
Інформація

 

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-4036-2415

   

Додаткові відомості

Освіта  вища, доктор філософії

Досвід роботи  6 місяців (23 загальний педагогічний стаж)

Тема дисертації
Розвиток педагогічної компетентності викладачів аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в умовах Науково-методичного центру. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Наукова діяльність

  1. Проектування, створення та впровадження електронних освітніх ресурсів у освіту дорослих.
  2. Педагогічна підтримка професійного саморозвитку педагогів.

Перелік продукції (за останні два роки)

Монографії

  1. Жуковська С.А., Снісаренко О.С. Науково-методичний центр «Агроосвіта» як осередок розвитку педагогічної компетентності викладачів аграрних технікумів і коледжів. 2017 р.

Посібники 

  1. Олійник В.В., Снісаренко О.С., Хоменко М.П., Клясен Н.Л., Олійник В.В.,  Жуковська С.А.  Розвиток професійної педагогічної компетентності викладачів аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації:  мультимедійний науково-методичний посібник.  2016 р. http://nmcbook.com.ua/Arhiw1/pedonetoo/modyl_1/modyll_1.htm

Інші праці

  1. Корпоративна культура як основа інноваційного освітнього середовища установи.Навчально-методичний журнал «Освіта. Технікуми, коледжі» №1,2 (42) 2017
  2. Створення електронних освітніх ресурсів та підручників нового покоління в умовах Науково-методичного центру «Агроосвіта». Навчально-методичний журнал «Освіта. Технікуми, коледжі» №4(44) 2017.
  3. Освіта дорослих: сила та радість навчання. Науково-практичний журнал «Агротерра» №2, 2017.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

  1. Міжнародний освітній семінар «Інноваційні методи та технології організації навчального процесу. Дуальна система освіти як один із методів реформування системи підготовки фахівців». Тема виступу: «Проектування електронних освітніх ресурсів в умовах реформування професійної освіти».  IAK Consulting GmbH. Leipzig, 2017
  2. 4th International Conference  Digital Education at Environmental Universities. Тема виступу: «Проектування та створення електронних освітніх ресурсів та підручників нового покоління», Національний університет біоресурсів та природокористування України, 2017.