Мета і завдання кафедри

Мета діяльності кафедри психології управління полягає в сприянні підвищенню рівня психологічної готовності: керівних кадрів до управління, методичних кадрів – до організації й надання кваліфікованої методичної допомоги педагогічним працівникам з урахуванням сучасних здобутків психологічної науки, працівникам психологічних служб в системі освіти – до управління процесом психологічного супроводу діяльності освітніх установ на науково обґрунтованих засадах.

У своїй роботі кафедра психології управління орієнтована на виконання наступних завдань

  1. Підвищення психологічної компетентності, розвиток психологічної культури та особистісний розвиток керівних і методичних кадрів освіти, а також працівників психологічних служб у системі освіти.
  2. Проведення науково-дослідної роботи з психологічних проблем змісту, форм, методів і організації післядипломної педагогічної освіти управлінських і методичних кадрів.
  3. Вивчення та узагальнення психологічних інноваційних технологій у галузі післядипломної педагогічної освіти управлінських і методичних кадрів, педагогічних працівників загалом.
  4. Інтеграція та координація діяльності з іншими підрозділам інституту, кафедрам психології інших навчальних закладів та центрів системи післядипломної педагогічної освіти.
  5. Здійснення підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації з науковими ступенями кандидата, доктора психологічних наук.
  6. Удосконалення професійної майстерності працівників кафедри, викладачів системи ППО через різні форми післядипломної педагогічної освіти.