Пустовалов Іван Вікторович

Пустовалов Іван Вікторович

Доцент кафедри психології управління
кандидат психологічних наук
Інформація

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/Е-1128-2019

ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-5897-5079

Профіль вченого у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=UN13qYkAAAAJ

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта: Таврійській інститут підприємництва і права за спеціальністю «Економіст»; ТНУ ім. В. І. Вернадського, ІПО за спеціальністю «Психолог».

Досвід викладацької, тренерської роботи.

  • Розробка та викладання навчальних курсів: «Конфліктологія», «Філософія психології», «Історія психології», «Основи Паблік Рілейшнз» для спеціальностей «Психолог», «Практичний психолог» за програмами освітнього рівня бакалавр та магістр. Володіння навичками використання у навчальному процесі ігрових форм навчання.
  • Загальний стаж – 25 років;
  • Стаж педагогічної та науково-педагогічної діяльності – понад 7 років.

Тема дисертації: «Психологічні особливості ціннісно-смислової сфери підлітків в сім’ях повторного шлюбу»

Наукова діяльність

Учасник науково-дослідної теми кафедри «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах» 2017-2021 рр., підтема «Особливості психологічного розвитку особистості підлітків в сучасних умовах».

Перелік продукції

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

  • «Батьківсько-дитячі стосунки в сім’ях повторного шлюбу як чинник розвитку ціннісно–смислової сфери особистості підлітків», 2016, Журнал «Scientific-Researches» №3, Молдова; Кишинів.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації:

  • Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів. Свід-во від 16.12.16 року.
  • Викладачі університетів, академій, інститутів. Свід-во від 03.11.17 року.