БОНДАРЕВСЬКА ІРИНА ОЛЕГІВНА

БОНДАРЕВСЬКА ІРИНА ОЛЕГІВНА

Доцент кафедри психології управління
кандидат психологічних наук, доцент
Інформація

ResearcherID 
http://www.researcherid.com/rid/E-1218-2019

ORCID iD 
https://orcid.org/0000-0002-7006-0979

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?user=EXjvzQoAAAAJ&hl=en

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/ea90d9848aab197599eca98c8fc258c5/

Додаткові відомості

Освіта
диплом спеціаліста за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька)», кваліфікація філолога, викладача англійської та німецької мов і літератури 

Досвід роботи

 • 01.2018 – по теперішній час доцент кафедри психології управління Університету менеджменту освіти
 • 2015 – по теперішній час старший науковий співробітник лабораторії масової комунікації та медіа освіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
 • 10.2013 – 01.2016 науковий кореспондент лабораторії соціальної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка
 • 02.2010 – 03.2013 доцент кафедри соціальної психології та психології управління Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара
 • 10.2008 – 02.2010 старший лаборант лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка
 • 09.2002 – 08.2008 викладач англійської мови Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського

Теми дисертації
«Психологічні особливості гендерної ідентичності жінок-майбутніх менеджерів»

Громадська активність

 • 2017 – по теперішній час член Української асоціації викладачів і дослідників європейської інтеграції
 • 2016 – по теперішній час член Асоціації політичних психологів України

Наукова діяльність

 1. Відповідальний виконавець НДР кафедри «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (2017-20121 рр., державний реєстраційний номер 0117U006772). Підтема: Громадянська ідентичність як чинник суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій

Перелік продукції (за останні два роки)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Bondarevskaya I. Young people’s citizenship activity in times of war threat: case of Ukraine / I. Bondarevskaya, B. Krzywosz-Rynkiewicz, E. Bondar // Citizenship Teaching and Learning – Intellect Limited, 2017. – 12 (2). – P. 189 – 206. (indexed in SCOPUS)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Бондаревська І. О. Психологічний аналіз соціального капіталу в контексті новинних медіа / І. О. Бондаревська, В. О. Михайленко // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія: Психологічні науки – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 5 (50). – С. 19 – 25.
 2. Бондаревська І. О. Психологічний аналіз соціального капіталу в спільнотах іммігрантів та біженців / І. О. Бондаревська, В. О. Михайленко // Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України. – К. : Педагогічна преса, 2016. – 2 (91). – С. 71 – 76. 

Інші праці (назва, рік)

 1. Bondarevskaya I. Citizenship identity methods of research / I. Bondarevskaya // Proceedings of the 5th international scientific and practical seminar: Political and economic self-constitution: citizenship identity and education (Corinth, 26th May, 2017). – P. 8 – 11. 
 2. Bondarevskaya I. Citizenship identity model / I. Bondarevskaya // Proceedings of the 4th international scientific and practical seminar: Psychology of political and economic self-constitution (Kyiv, 20th May, 2016). – P. 18 – 23. 

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. 16 листопада 2017 Київ, Методологічний семінар НАПН України “Нові тенденції і явища у дитячому та молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри”.  Тема доповіді: Громадянська активність молоді в Україні
 2. 26 травня 2017р. Кринф, Греція 5th International seminar “Political and economic self-constitution: citizenship identity and education” (координатор организации семинара) Університет Пелопонесу. Тема доповіді: Citizenship identity methods of research
 3. 20 травня, 2016р. Київ, 4th International seminar on Political and Economic Psychology: Psychology of political and economic self-constitution. (координатор организации семинара) Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. Тема доповіді: Citizenship identity model
 4. 24 березня, 2016р. Київ, Методологічний семінар НАПН України «Особистість в умовах кризових викликів сучасності». Тема доповіді: Соціальний капітал в спільнотах іммігрантів та біженців: особливості прояву
 5. 18 березня, 2016р. Київ, «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми», XI міжнародна науково-практична конференція. Інститут психології ім. Г.С. Костюка (член организационного комитета) Тема доповіді: Соціальний капітал довіри як вид системного соціального капіталу

Науково-організаційна діяльність

2016 – по теперішній час старший науковий співробітник науково-організаційного відділу Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами 

 1. Юдіна Аліна Валеріївна 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи «Психологічні чинники мотивації успіху у працівників виробничих колективів»

Міжнародна діяльність

Засновник, координатор з організації та редактор збірника тез щорічного міжнародного семінару (9 країн співорганізаторів, 2013 – по теперішній час) 

1. IV семінар  Psychology of political and economic self-constitution, Kyiv (Ukraine), 20.05.2016

2.VсемінарPolitical and economic self-constitution: Citizenship identity and education, Corinth (Greece), 26.05.2017

3.VI семінар Political and economic self-constitution: Citizenship activity and education, Olsztyn (Poland), 5.06.2018

Експертна робота в міжнародних групах: 

1. Focus group “Hard-to-Reach learners” meetings organized by Federal Agency for Civic Education (Germany): 20 – 21 October 2015 in Thessaloniki and 8 – 9 November 2016 in Zagreb.

2. Project “Media Competence for Young People” within the framework of the program “Development of Cooperation with Civil Society Initiatives in the Eastern Partnership Countries and Russia”. Goethe-Institute Ukraine and Schwarzkopf-Stiftung organized two conceptual workshops: 15 – 16 May 2017 in Munich and 16 September 2017 in Kyiv.

3. Symposium “IRRESISTIBLE? A symposium on the phenomenon of CORRUPTION” organized by Federal Agency for Civic Education (Germany) on 16 – 18 June 2017 in Berlin.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації 

 1. 17 листопада 2016 р., Київ Інформаційний семінар “Підвищення рівня участі України у конкурсах за міждисциплінарними напрямами горизонтальних компонентів Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій “Горизонт 2020”.
 2. 2 грудня 2016 р., Київ. Інформаційний день Горизонт 2020 в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова «Можливості для дослідників з гуманітарної сфери».
 3. 7 – 8 грудня 2016р., Київ SME Instrument in Horizon 2020 training.
 4. 27 червня 2017, Київ. Тренінг з написання та управління проектами в рамках програми ЄС Еразмус+ напряму КА1: міжнародна кредитна мобільність. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
 5. 21 вересня 2017, Київ. Інформаційний семінар «Програма подвійних дипломів – реформування вищої освіти через інтернаціоналізацію». Міністерство освіти і науки. 
 6. 6 листопада 2017, Київ.  День Жана Моне: семінар як подавати заявки на конкурс та реалізувати проекти, Київський національний лінгвістичний університет.
 7. 7 листопада 2017, Київ. День Міжнародної кредитної мобільності: семінар як готувати заявки на конкурс та реалізувати проекти, Університет «КРОК».
 8. 10 листопада 2017, Київ. Інформаційний День з індивідуальних можливостей в рамках Програми Еразмус+, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 
 9. 18 – 20 січня 2018, Київ. Кількісні та якісні методи аналізу публічної політики, Київська Школа Економіки. 
 10. 25 – 27 січня 2018, Київ. Тренінг «Оцінювання та моніторинг впровадження політики», Київська Школа Економіки.
 11. 2 – 3 лютого 2018, Київ. Тренінг «Особливості роботи психолога з представниками ЛГБТ спільноти», Батьківська Ініціатива ТЕРГО.  
 12. 15 лютого 2018, Київ. Семінар-практикум «Інноваційна діяльність та трансфер технологій в системі вищої освіти. Правова охорона інтелектуальної власності». Президія НАПН України.
 13. 22 лютого 2018, Київ. Talk by US Fulbright Specialist Ben Moses “Truth to Power: The Importance of an Independent Press for a Successful Democracy. Fulbright Office.