ФЛЯРКОВСЬКА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

ФЛЯРКОВСЬКА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Доцент кафедри
кандидат педагогічних наук, начальник відділу психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»

Профіль ученого у GoogleScholar:
https://scholar.google.com/citations?user=5kL2nZwAAAAJ&hl=ru

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

Освіта: вища, НПУ ім Драгоманова, спеціальність: «психологія», кваліфікація: практичний психолог (2006)

Досвід роботи: 24 роки

Тема дисертації:

Формування у підлітків готовності до творчої самореалізації в процесі позакласної виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу, 13.00.07 − теорія і методика виховання

Наукова діяльність

Виконавець НДР кафедри на тему «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (державний реєстраційний номер 0117U006772, 2017 – 2021 рр.),

Координатор експериментів всеукраїнського рівня:

Експеримент всеукраїнського рівня за темою «Управління проектами особистісного розвитку учнів у освітньому середовищі об’єднаних територіальних громад» на 2018-2023 роки (Наказ від 21.03.2019 № 387).

Експеримент всеукраїнського рівня за темою «Формування гуманістичних відносин між учасниками освітнього процесу шляхом упровадження моделі «Мирна школа» на 2019-2022 роки (Наказ від 01.11.2019 № 1368).

Перелік друкованої продукції (за останні два роки)

Монографії

 1. О. М. Балакірєва, Флярковська О. В. «Соціальна обумовленість і показники здоров'я підлітків та молоді в Україні» за результатами соціологічного дослідження в межах міжнародного проекту «Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді»: моногр./ О. М. Балакірєва, Т. В. Бондар та ін.; наук.ред. О. М. Балакірєва; ЮНІСЕФ, ГО «Укр.ін-т соц. дослідж. Ім. О. Яременка».- К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2019. – 127 с.
 2. «Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні» ESPAD – 2019 /  О. М. Балакірєва, Д.М. Павлова, О.В. Флярковська ЮНІСЕФ, ГО «Укр.ін-т соц. дослідж. Ім. О. Яременка».- К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2019. – 130 с.

Статті у збірниках наукових праць /фахових виданнях категорії Б

 1. Флярковська О. В. «Безпечна школа як трансфер психічного здоров’я здобувача освіти»: Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис «Психологія і суспільство», видавництво «Тернопільський національний економічний університет», березень 2019

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

Міжнародні:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Модель «Мирна школа» як методика формування безпечного середовища в закладі освіти» (м. Київ, 23-24 січня 2019 р.)
 2. Міжнародна конференція «Співпраця заради реформ у системі охорони психічного здоров’я дітей» (м. Київ, 11-12 лютого 2019 р.)
 3. Міжнародна конференція «Соціальна робота і сучасність» (м. Київ, 28 березня 2019 р.)

Всеукраїнські:

 1. Всеукраїнська підсумкова науково-практична конференція за результатами ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми» (м. Київ, 21 травня 2019 р.).

Круглі столи

 1.  Круглий стіл для фахівців департаментів (управлінь) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій за результатами моніторингового дослідження стану виконання у системі освіти законодавства щодо протидії торгівлі людьми (м. Київ, 28 лютого 2019 р.);
 2. Круглий стіл щодо проведення підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми» (м. Київ, 15 травня 2019 р.);
 3. Круглий стіл щодо підготовки статистично-аналітичних звітів за підсумками 2018/2019 н. р. (м. Київ, 23 травня 2019 р.);
 4. Круглий стіл «Модель «Мирна школа» як методика формування безпечного середовища в закладі освіти» (м. Київ, 25 січня 2019 р.)
 5. Круглий стіл «Результати дослідження з торгівлі людьми» (м. Київ, 24 квітня 2019 р.).

Семінари

 1. Всеукраїнський навчально-методичний семінар «Протидія торгівлі людьми в закладах освіти: актуальні напрями роботи» (м. Київ, 17-18 квітня 2019 р.).
 2. Науково-методичний семінар «Діяльність психологічної служби у системі освіти щодо забезпечення психологічного благополуччя вчителів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» (31 жовтня 2019 р.)

Науково-організаційна діяльність

Організація та проведення масових заходів

Міжнародні:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 24 травня 2019 р.), спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією організаційної та соціальної психології

Семінари

 1. Науково-методичний семінар «Діяльність психологічної служби системи освіти щодо забезпечення психологічного благополуччя вчителів в умовах реалізації Концепції «Нова Українська школа» (м. Київ,31жовтня 2019 р.). (внесений до заходів УМО на реалізацію Концепції Нової української школи, спільно з ІМЗО)(програма,мультимедійні презентації).

Голова журі Всеукраїнського конкурсу захисту робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Член журі Всеукраїнського конкурсу «Нові технології у новій школі» практичних психологів і соціальних педагогів.

Міжнародна діяльність

Міжнародна співпраця

 • участь у міжнародному проєкті «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» міжнародного дослідження Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ);
 • у проекті ESPAD – Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs);
 • участь у проєкті «Створення безнасильницького середовища у 14 Безпечних школах у Донецькій та Луганській областях» ГО «Ла Страда-Україна» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та у співпраці з МОН;
 • участь у проєкті «Адвокація покращення державного реагування та політики протидії торгівлі людьми» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія (НМЗС);
 • forum Civil Peace Service Programme Office in Ukraine (forumZFD), Меморандум про співпрацю від 20.01.2019 р №59

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації:

Навчально-науковий інститут неперервної освіти при Національному авіаційному університеті «Пріоритетні напрями психології для викладачів ЗВО» № ПК 0132330/000937-19 (від 15.11.2019р.)