НЕЖИНСЬКА Олена Олександрівна

НЕЖИНСЬКА Олена Олександрівна

доцент кафедри психології управління
Кандидат психологічних наук, доцент
Інформація

Освіта.  У 2007 р. закінчила Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, факультет «менеджменту та психології», за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію «магістр психології, викладач психології».

З 2008 по 2011 рр. – здобувач кафедри психології управління Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

З жовтня 2015 р. по червень 2017 р. навчалася у Вищій Лінгвістичній Школі (м. Ченстохова, Польща) та по закінченню здобула кваліфікацію «магістр педагогіки».

Сертифікований коуч рівню ACC, акредитований ICF. Освіта коучингова: авторська коучингова школа Анни Цивінської (Польща).

Трудовий шлях.  З листопада 1990 по грудень 1993 рр. працювала на Київському виробничому об’єднанні ім. Артема (КБ «Луч»).

З січня 1994 р. по грудень 2008 р. паралельно із набуттям нового статусу (і, відповідно, його перейменуванням) працювала спочатку в Українському інституті соціальної гігієни та управління охороною здоров’я МОЗ України, і, остаточно, в Українському інституті громадського здоров’я МОЗ України старшим лаборантом, а потім інженером І категорії.

З травня 2008 р. – старший викладач кафедри психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України, а з березня 2012 р. по даний час – доцент кафедри психології управління.

Наукові ступені, вчені звання.  У червні 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Психологічні умови формування ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів» у спеціалізованій вченій раді К 26.455.02 Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України за спеціальністю 19.00.07 – «педагогічна та вікова психологія».

У січні 2014 р. отримала вчене звання доцента кафедри психології управління.

Наукові інтереси.  Фахівець у сфері педагогічної та вікової психології, зокрема, попередження «професійного вигорання» працівників освітніх організацій; психологічні проблеми формування ґендерної компетентності працівників освітніх організацій; лідерство у діяльності керівників освітніх організацій; коучингові технології та їх впровадження у сфері освіти.

Учасник Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН (2010–2011 рр.).

Здійснює наукове керівництво аспірантами. Під науковим керівництвом відбувся захист дисертаційного дослідження аспірантки В. І. Зоріної «Ідеальний образ дорослого як чинник особистісного розвитку підлітка» (31 травня 2017 р.).

Відзнаки. Під час професійної діяльності отримувала Подяки від керівництва Університету, Міністерства освіти і науки України та НАПН України.

Праці.  Автор близько 100 публікацій, основні з них:

Монографія:

 • Нежинська О. О. Психологічні умови формування ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 180 с.

Посібники, розділи в посібниках:

 • Нежинська О. О. Ґендерна освіта у процесі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів : навчальний модуль для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, Л. М. Ващенко, О. О. Нежинська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2011. – 100 с.
 • Нежинська О. О. Особливості гендерної компетентності керівників освітніх організацій : співавтор наук.-метод. посіб. «Формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти» / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, О. В. Брюховецька та ін. ; за наук. ред. О. І. Бондарчук. – К. : Наук. світ, 2012. – С. 77–86.
 • Основи коучингу : навч. посіб. / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // К. : Інтерсервіс, 2017. – 220 с.

Спецкурси:

 • Нежинська О. О. Психологічні засади розвитку ґендерної компетентності керівників освітніх організацій : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. О. Нежинська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2010. – 48 с.
 • Нежинська О. О. Психолого-педагогічний супровід профілактики правопорушень серед неповнолітніх : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук О. О. Нежинська, Н. І. Пінчук. – К., 2012. – 48 с. – (НАПН України, Ун-т менедж. освіти).
 • Нежинська О. О. Підготовка працівників психологічної служби до професійної діяльності на засадах ґендерної рівності : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом.пед. освіти / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2013. – 40 с.
 • Нежинська О. О. Психологічна підготовка керівників закладів освіти до профорієнтаційної роботи учнівською та студентською молоддю : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О. І. Бондарчук, А. С. Москальова, О. О. Нежинська, О. А. Прокопенко ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2013. – 40 с.
 • Нежинська О. О. Психологічна підготовка педагогічних працівників до розвитку морально-ціннісних уявлень підлітків : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О. О. Нежинська, В. І. Зоріна ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 44 с.
 • Нежинська О. О. Психологічні умови попередження професійного стресу та професійного вигорання керівників освітніх організацій: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, А. С. Москальова, О. О. Нежинська, Н. І. Пінчук ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – 32 с.
 • Нежинська О. О. Соціально-психологічні особливості дорослої людини: інформаційні матеріали для слухачів і викладачів системи післядипломної освіти / автори-уклад.: О. І. Бондарчук, Т. В. Ткач, Н. В. Гордієнко, С. В. Казакова, А. С. Москальова О. О. Нежинська Н. І. Пінчук ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – К., 2015. – 36 с.
 • Коучинг у діяльності практичного психолога системи освіти: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. О. Нежинська, В. М. Тименко ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – 44 с.
 • Психологічна підготовка педагогічних працівників до роботи з суб’єктами навчально-виховного процесу, які постраждали внаслідок соціально-політичних подій та зовнішньої агресії : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, І. В. Євтушенко., А. С. Москальова , О. О. Нежинська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2016. – 49 с.
 • Психологічні умови попередження та розв’язання конфліктів в освітніх організаціях : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, О. О. Нежинська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К. : , 2016. – 36 с.
 • Лідерство у діяльності керівника освітньої організації : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2017. – 36 с.