Братко Марія Василівна

Братко Марія Василівна

Професор кафедри
доктор педагогічних наук, професор

 

Researcher ID:
https://www.webofscience.com/wos/author/record/GLU-2944-2022

ORCID iD: 
https://orcid.org/0000-0001-7162-2841

Профіль вченого у GoogleScholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=peuJydYAAAAJ&hl=uk

ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Maria-Bratko-2/stats

Електронна бібліотека НАПН України:
https://lib.iitta.gov.ua/view/creators3A.html

Scopus:
http://surl.li/iffde

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта вища – Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет (1988 р.), (нині – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Досвід роботи Київський університет імені Бориса Грінченка 2005 р. – по теперішній час

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 2022 р. – по теперішній час

 

Теми дисертацій (захищених) Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Формування соціокультурних знань учнів основної школи у процесі вивчення географії України» захистила у 2005 р. (спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (географія). Вчене звання доцент кафедри теорії та історії педагогіки присвоєне у 2009 р.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему «Теоретичні і методичні засади управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу» (спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.06 – теорія та методика управління освітою) захистила у 2019 р.

Вчене звання професор кафедри теорії та історії педагогіки присвоєне у 2022 р.

 

Нагороди та відзнаки: 

Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року: Географія – 1999», 

Відмінник освіти України (1999) (№ 39032 від 14.07.1999), 

Подяка Прем’єр Міністра України (№ 17729 від 1 жовтня 2014 р.), 

Медаль Бориса Грінченка (2017), 

Медаль Святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія (2016), 

Відмінник столичної освіти (2021), 

Подяки Київського міського голови та Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації)

 

Наукова діяльність

 1. Член (вчений секретар) спеціалізованої  вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук в Київському університеті імені Бориса Грінченка Д 26.133.06.

Є автором понад 130 наукових праць.

Друковані праці (за останні 2 роки)

Монографії (одноосібні, колективні)

 1. Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент : кол. монографія. За наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. Київ : Інтерсервіс, 2018. 440 с. С. 323 – 335.
 2. High school teacher competence in change (according to the results of the project of the International Visegrad Fund “High school teacher competence in change№.21720008)/ [Doctor of pedagogical science, professor L.Khoruzha (ed.)]. Kyiv: Boris Grinchenko Kyiv University, 2019.  96 p.

Посібники (одноосібні, колективні)

 1. Братко М.В., Козир М.В. Педагогічна інноватика: навчально-методичний посібник. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. 272 с.
 2. Курси за вибором з економіки та економічної географії. Методичний посібник для вчителя. Вид. група «Основа», м. Харків, Україна. 2020. 192 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Khoruzha L., Bratko M., KotenkoO., MelnychenkoO., ProshkinV. The study of the higher school lectures competence in Ukraine: diagnostics and analytics. The new educational review. 2019. vol.55. №1. P. 233‒245 https://doi.org.10.15804/tner. 2019. 55.1.19 (scopus)
 2. Лойко, В., Братко, М., Бобров, Є., Войцещук, А., & Маляр, С.  Поводження з відходами і перспективами розвитку технологій циркулярної економіки. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. № 5 (40), С. 609–619. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.245255 (web of science)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Андрійчук, В., & Братко, М. Підготовка майбутніх учителів до формування фінансової грамотності учнів початкової школи. ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки. 2019. № 8. С. 101‒104. https://doi.org/10.36074/2617-7064.08.023
 2. Братко М. Фахові коледжі як освітній ресурсний центр розвитку людського капіталу. Освітологічний дискурс. 2021. № 34 (4). С. 15–36. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.42
 3. Bratko, M., &Khoruzha, L. Expert-led research on the educational environment of a higher education institution: findings and analysis. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 2021. 9 (4), 1–12. https://doi.org/10.32919/uesit.2021.04.01
 4. Братко М. Сторітеллінг як ефективна технологія викладання курсу «Лідерство в освіті» для магістрів. Неперервна професійна освіта: теорія і практика.  2022.  Вип. 1.  С. 68-75. DOI: 10.28925/1609-8595.2022.1.7
 5. Васильєв С. В., Братко М. В. Особливості правового регулювання трудових відносин працівників закладів дошкільної освіти. Право і безпека. 2022. № 1 (84). С.94–103. https://doi.org/10.32631/pb.2022.1.10.
 6. Братко М. Академічний коучинг: зміст поняття та сутність діяльності. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. №1 (37), 2022. С.611.  https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.371
 7. Братко М. Козир М. Педагогічна інноватика в змісті підготовки майбутніх викладачів вищої школи. Наука і техніка сьогодні. 2022. № 6 (6). С.101‒113. https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-6(6)-101-113.

Інші публікації

 1. Bratko M.,  Khoruzha L. The research on educational environment of institution of higher education involving experts: results and analysis. SHS Web Conf.  Volume 75, 2020. The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2020).  https://doi.org/10.1051/shsconf/20207502003
 2. Duliba Y.,  Petroye O.,  Pletsan K.,  Havryliuk A.,  Antonenko V., Antonova O.,  Bratko M. Academic Integrity as a Phenomenon of Legal Culture. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Друк ISSN: 1544-0036; Інтернет ISSN: 1544-0044). Volume 24, Special Issue 1, 2021https://www.abacademies.org/articles/academic-integrity-as-a-phenomenon-of-legal-culture-12156.html
 3. Братко М. Навчальна дисципліна «Практикум особистісно-професійного зростання педагога» у підготовці майбутніх учителів початкових класів закладу загальної середньої освіти. Тези доповідей ІV ої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 228 с. С.11‒13.
 4. Братко М. Коучинг в освіті: тези до розуміння змісту поняття. Пріоритетні напрями модернізації освіти : досвід, реалії, перспективи : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дрогобич, 7–8 квітня 2022 року). За ред. М. Чепіль, А. Федорович. Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2022. 186 с. С.10‒13.
 5. Братко М. В. Сторітелінг (storytelling) у підготовці фахівців із корпоративної освіти та розвитку персоналу. Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін № 30: збірник матеріалів ХХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін», 17–18 березня 2022 року. Київський міжнародний університет. К.: КиМУ, 2022. 416 с. С.124‒130.
 6. Братко М.В., Карлінська Я.В. Коучинг як сучасний метод навчання у системі фахової передвищої освіти.Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін № 30: збірник матеріалів ХХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін», 17–18 березня 2022 року. Київський міжнародний університет. К.: КиМУ, 2022. 416 с. С.215‒220.
 7. Братко М.В., Нос Н.М., Заярнюк І.Ю. Проєктна діяльність студентів як інноваційна форма освітнього менеджменту. Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін № 30: збірник матеріалів ХХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін», 17–18 березня 2022 року. Київський міжнародний університет. К.: КиМУ, 2022. 416 с.С.220‒224. https://kymu.edu.ua/naukovi-zakhodi-v-kimu/
 8. Братко М. Освітнє середовище закладу післяшкільної освіти як освітній ресурсний центр розвитку людського капіталу. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: матеріали VІ Всеукраїнського науково-методичного семінару (4 листопада 2022 р.). Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Глухів, 2022. 322 с. ISBN 978-966-376-082-7 С.33-37.
 9. Братко М. Освітнє середовище закладу професійної (професійно-технічної) освіти як логістична система. Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 17 листопада 2022 р.). ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Чернівці, 2022. С. 65-67.

Участь у науково-практичних заходах (за останні 2 роки)

 1. Всеукраїнська наук.-методична конференція «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у закладах фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи». 22–23 квітня 2021 р., м. Вінниця.
 2. Всеукраїнська науково-практична он-лайн конференція «Сучасна гуманітарна наука в інтерпретації молодих дослідників». 14 квітня 2021 р., м. Київ.
 3. V Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи», 20–21 травня 2021 р., м. Львів.
 4. ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін», Київ, 17 – 18 березня 2022 р., м. Київ.
 5. Пріоритетні напрями модернізації освіти : досвід, реалії, перспективи Всеукраїнська науково-практична конференція, 7–8 квітня 2022 р., м. Дрогобич.
 6. ІV-а Міжнародна науково-практична конференції «Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи»5–6 травня 2022 р., м. Львів.
 7. Вебінар кафедри професійної та вищої освіти ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» «Основи маркетингу і логістики інновацій у професійній освіті», 6 вересня 2022 р., м. Київ.
 8. Обласна конференція педагогічних , працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти Чернівецької області «Освіта можливостей: нові горизонти професійної (професійно- технічної) освіти в Чернівецькій області», 13 вересня 2022 р., м. Чернівці.
 9. VІ Всеукраїнський науково-методичний семінар “Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій, 4 листопада 2022 р., м.Глухів.
 10. ІV Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти», 16 листопада 2022 р.,м. Київ.
 11. Міжнародна конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2022». 04 листопада 2022 р.,м. Київ.
 12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах  педагогічної логістики: стан, реалії, досвід»,17 листопада 2022 р., м. Київ.
 13. Науково-практична конференція «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» ІІI Conference on professional development in the digitez society: current trends (PDDig–2022),10-11 листопада 2022 р.м. Київ.

Науково-організаційна діяльність

 1. Андрійчук В. «Підготовка майбутніх учителів до формування фінансової грамотності учнів початкової школи»  на здобуття наукового ступеня доктора філософії  в галузі освіти зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія та методика професійної освіти);
 2. Цимбалюк С. «Особливості діяльності центрів академічного успіху в університетах США»на здобуття наукового ступеня доктора філософії  в галузі освіти зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія та методика професійної освіти);

Наукова школа / школи

 1. Наукова школа професора Хоружої Л.Л., член наукової школи.
 2. За наукового керівництва Братко М. захищено кандидатські дисертації:
 • Хитра З.М. Тема дисертації «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування в учнів цілісної картини світу» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), 2015.
 • Кошіль О.П. Тема дисертації «Підготовка майбутніх вихователів до проєктування освітнього середовища закладу дошкільної освіти», (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), 2021.

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах (назва програми, номер проекту, організація грант-холдер, назва проекту, період реалізації, роль учасника)

- Участь в рамковому міжнародні науково-дослідному проекті: «Компетенції викладача вищої школи в добу змін» (01.01.2018 – 31.12.2018 р.) – малий грант Вишеградського фонду № 21720008 (виконавець проекту).

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (назва організації, назва проекту, період реалізації, координатор проекту, роль учасника)

- Участь у проєкті для керівників (адміністраторів) коледжів України – CommunityCollegeAdministrator Program Ukraine (Program of the United States Department of State), США, вересень – жовтень, 2018.

Професійний розвиток

Курси з вивчення англійської мови (2015‒2016 р.р.) в школі «English Prime», рівень Upper-Intermediate, в British Council, рівень Intermediate (2017 р.). Пройшла тестування з англійської мови за системою Cambridge Assessment English, рівень B-2 (2019 р.). 

Грінченківська зимова наукова школа для докторантів і аспірантів (2015 – 2022 р.р.).

Курси:

- на платформі Prometheus «Діалог та медитація: шлях до порозуміння» (30 год., 1 кредит, 2020 р.);«Інформаційна гігієна під час війни»(15 год./0,5 кредита, 2022 р.); «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості» (15 год./0,5 кредита, 2022 р.);

- на платформі Coursera «How to Write and Publish a Scientific Paper (Project-Centered Course)», «Mindware: Critical Thinking for the Information Age» (2020 р.);

- в Київській школі економіки (Kyiv School of Economics), (45 год./1,5 кредита, 2020 р.). курс «Карти, цінності, гроші – де заховано успіх держави»;

- підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка – KNU teach week (2021 р., 30 год./1 кредит).

- підвищення кваліфікації в ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Український відкритий університет післядипломної освіти,Курс «Основи педагогічної майстерності управляти аудиторією» (30 годин/1 кредит, 2022 р.), сертифікат №2472/22-ВУ