Навчально-науковий інститут менеджменту та психології Університету менеджменту освіти НАПН України

 

Ви маєте можливість здобути базову і повну вищу освіту та отримати диплом бакалавра/магістра за освітніми програмами:

 

Перелік рівнів вищої освіти, спеціальностей та спеціалізацій (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.

БАКАЛАВР

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація/Освітня програма

Форма навчання

ЛО

Термін навчання

Кваліфікація освітня, що присвоюється

Кваліфікація в дипломі

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Управління персоналом та економіка праці

денна заочна

20/20

3р 10 міс/

4 роки

Бакалавр економіки

ступінь вищої освіти: бакалавр

спеціальність: Економіка

спеціалізація: Управління персоналом та економіка праці

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент

денна заочна

50/50

3р 10 міс/

4 роки

Бакалавр менеджменту

ступінь вищої освіти: бакалавр

спеціальність: Менеджмент

спеціалізація: Менеджмент

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка та управління підприємством

денна, заочна

25/15

3р 10 міс/

4 роки

Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

ступінь вищої освіти: бакалавр

спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

спеціалізація: Економіка та управління підприємством

Кафедра психології та особистісного розвитку

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Психологія

денна, заочна

50/105

3р 10 міс/

4 роки

Бакалавр психології

ступінь вищої освіти: бакалавр

спеціальність: Психологія

спеціалізація: Психологія

  

МАГІСТР

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація/Освітня програма

Форма навчання

Термін навчання

ЛО

Кваліфікація освітня, що присвоюється

Кваліфікація в дипломі

Кафедра публічного управління та менеджменту освіти 

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Державна служба

заочна

2р 6м

50

Магістр публічного управління та адміністрування

ступінь вищої освіти: магістр

спеціальність: Публічне управління та адміністрування

спеціалізація: Державна служба

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту 

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Управління персоналом та економіка праці

заочна

1р 6м

10

Магістр економіки

ступінь вищої освіти: магістр

спеціальність: Економіка спеціалізація: Управління персоналом та економіка праці

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

денна/

заочна

1р 6м

115

Магістр менеджменту організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

ступінь вищої освіти: магістр

спеціальність: Менеджмент

спеціалізація: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка та управління підприємством

заочна

1р 6м

15

Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

ступінь вищої освіти: магістр

спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціалізація: Економіка та управління підприємством

Кафедра психології та особистісного розвитку 

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Психологія

заочна

1р 6м

75

Магістр психології, викладач закладів вищої освіти

ступінь вищої освіти: магістр

спеціальність: Психологія

спеціалізація: Психологія

Кафедра педагогіки, управління та адміністрування

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

заочна

1р 6м

100

Магістр освітніх, педагогічних наук, викладач закладів освіти

ступінь вищої освіти: магістр

спеціальність: Освітні, педагогічні науки

спеціалізація: Педагогіка вищої школи

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Християнська педагогіка

заочна

1р 6м

Магістр освітніх, педагогічних наук, викладач предметів духовно-морального спрямування

ступінь вищої освіти: магістр

спеціальність: Освітні, педагогічні науки

спеціалізація: Християнська педагогіка у вищій школі

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Інклюзивна освіта

заочна

1р 6м

Магістр освітніх, педагогічних наук з інклюзивного навчання, ресурсний педагог

ступінь вищої освіти: магістр

спеціальність: Освітні, педагогічні науки

спеціалізація: Інклюзивна освіта

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Управління навчальним закладом

заочна

1р 6м

100

Магістр менеджменту, керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)

ступінь вищої освіти: магістр

спеціальність: Менеджмент

спеціалізація: Управління навчальним закладом

Кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Управління проектами

заочна

1р 6м

35

Магістр менеджменту та управління проектами, керівник проектів і програм

ступінь вищої освіти: магістр

спеціальність: Менеджмент

спеціалізація: Управління проектами

Кафедра університетської освіти і права

08 Право

081 Право

Право

денна/

заочна

1р 6м

30

Магістр права

ступінь вищої освіти: магістр

спеціальність: Право

спеціалізація: Право


Навчання в Університеті проводиться з використанням сучасних технологій, що передбачає використання ділових ігор та тренінгів

Навчальний процес в Університеті забезпечують понад 200 викладачів,    більш ніж 75 % з яких докторів та кандидатів наук

 • Зарахування  навчання – за результатами тестування, співбесіди
 • Форма навчання – денна, заочна
 • Можливість продовження навчання в аспірантурі, докторантурі Університету
 • До послуг студентів: навчальні корпуси, сучасні навчальні аудиторії, гуртожиток, бібліотека, кафе.

Для вступу подаються:

 • документ (та копія), що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");
 • свідоцтво про народження (та копія) – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (та копія) – для військовозобов’язаних;
 • документ (та копія) державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) (та копія) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи (та копії), які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ ІХ Правил прийому), зарахування поза конкурсом (розділ ХПравил прийому) (за наявності).
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • оригінал та копію ідентифікаційного коду.

Адреса приймальної комісії:

04053  м. Київ,  вул. Cічових стрільців (Артема), 52-а, корпус Призидії НАПН України, I поверх, кімн. 105

станція метро "Лук'янівська"

Їхати тролейбусами  №№ 16, 18 до зупинки «Полтавська»

З питань вступу на навчання звертатись за телефонами: (044) 481-38-44(099) 734 90 94(097) 424 11 46

E-mail: vstupUMO@ukr.net