Фещенко Олена Леонідівна

Фещенко Олена Леонідівна

Доцент кафедри
кандидат економічних наук
Інформація

Профіль у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=DZUO124AAAAJ

ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-0906-0398

 

Додаткові відомості

професор Міжнародної кадрової Академії (2010); відмінник освіти (2019)

Освіта

1981-1986 рр. – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет кібернетики, спеціальність – прикладна математика.

1996-2000 рр. – аспірантура  в Науково-дослідному економічному інституті Мінекономіки України (заочна форма)

2014-2015 рр. – ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» , спеціальність – програмне забезпечення систем.

Професійна діяльність

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ

Вересень 2019 р. – по тепер. час -  заступник директора з науково-педагогічної та навчальної діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та психології

ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

2017-2019 – директор Навчально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів;

2016-2017 – директор Інституту організації освітньої діяльності та якості вищої освіти;

2014-2016 - заступник директора – декан факультету стаціонарних та заочних форм навчання, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки;

2004-2014 рр. - декан факультету заочних форм навчання;  декан факультету стаціонарних та заочних форм навчання;

За суміщенням:

2013-2019: учений секретар спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

2017-2019 - професор кафедри економіки та управління підприємством;

2008-2017- професор кафедри теоретичної та прикладної економіки;

2003-2008 - доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки;

Науково-дослідний економічний інституту Мінекономіки України

1997-2004 рр. -  завідувач сектора проблем структурної політики відділу міжгалузевих і структурних проблем виробництва

1996-1997 рр. -  завідувач сектора відділу комплексних проблем виробництва;

1993-1996 рр. - науковий співробітник відділу економіки матеріально-виробничого комплексу;

1987-1993 рр. – Житомирське обласне управління статистики

1987-1993 -  інженер-програміст відділу експлуатації засобів обчислювальної техніки.

ВД «Галицькі контракти»

2008-2013 рр.(за сумісництвом)керівник рейтингово-аналітичної групи

Публікації за останні два роки

Теоретичні засади визначення поняття  еколого-економічної безпеки підприємства / О. Л. Фещенко, Н. В. Каменева // Університетські наукові записки. – 2017. - №1 (61). – С.223-231.

Удосконалення системи управління якістю продукції будівельного підприємства як фактор забезпечення його конкурентоспроможності / О.Л. Фещенко, М.В. Дрок // Проблеми модернізації України: [зб. наук. праць] / МАУП. – К.:ДП «Видавничий дім «Персонал, 2018 –Вип. 7. – С. 269-271.

Шляхи удосконалення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємствах України / О.Л. Фещено, Ж.С Панасейко // Проблеми модернізації України: [зб. наук. праць] / МАУП. – К.:ДП «видавничий дім «Персонал, 2018 – Вип. 7. – С. 272-273.

Qualitative analysis of the investment decision risk / Е.Л. Фещенко, Ю.М. Якимова // Наукові працi МАУП. Серiя Економiчнi Науки. – 2018. - № 2(56). - С. 96-103.

Вибір конкурентних стратегій у розвитку  недержавних закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг /  В.Є. Сафонова, О.Л. Фещенко //Проблеми модернізації України: [зб. наук. праць] / МАУП. – К.:ДП «видавничий дім «Персонал, 2019 – Вип. 8. – С. 48-52.

Innovative concept of the development of national economy /  Yu. V. Honcharov, O. Yu. Mohylevska, L. V. Romanova, O. L. Feschenko / Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2019. –Вип. 2,  pp. 137-146.(Видання включено до наукометричної бази Scopus[41] )