Михайлов Анатолій Петрович

Михайлов Анатолій Петрович

Доцент кафедри
доцент, кандидат економічних наук
E-mail
e-mail: mykhaylovap@gmail.com

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/ F-1218-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-3635-3927

Профіль у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Eln_ku8AAAAJ&hl=ru

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

 

Освіта           

  • Уманський сільськогосподарський інститут, спеціальність «Плодоовочівництво та виноградарство», кваліфікація «Вчений-агроном».
  • Інститут післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу, кваліфікація «Економіст-бухгалтер».

Досвід роботи

Досвід викладацької, тренерської роботи та роботи на державній службі.

Розроблення та викладання навчальних курсів: «Основи підприємництва», «Маркетинг», «Історія економіки та економічної думки», «Операційний менеджмент», «Мікроекономіка» «Макроекономіка», для спеціальностей «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент» за програмами освітнього рівня бакалавр та магістр. Володіння навичками використання у навчальному процесі форм і методів інтерактивного навчання.

Загальний стаж – 30 років;

Стаж науково-педагогічної діяльності – понад 22 роки.

Тема кандидатської дисертації

«Економічна та енергетична оцінка ефективності технологій вирощування кукурудзи на зерно в умовах лісостепу України», 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК.

Громадська активність

  • Виховна робота серед студентської молоді, участь у науковій роботі кафедри на громадських засадах.
  • Робота у редакційній колегії  Електронного науково-практичного журналу «Науковий вісник УМО. Серія. ЕКОНОМІКА»

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-дослідницька робота пов’язана з конкурентоспроможністю персоналу в сферах галузевої економіки України.

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (за останні два роки)

Монографія

  1. Михайлов А. П. Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика: колективна монографія  / за заг.ред. д.е.н., професора В.В. Іванової. Суми: ПФ «Видавництво “ Університетська Книга», 2020. 231с.

 Інші праці  (статті) 

1. Михайлов А. П.  Підвищення якості трудового потенціалу в аграрному секторі економіка України» «Науковий вісник УМО. Серія економіка та управління»  Випуск 5(2018)  http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/ekonomika/V_5/.pdf

2. А.Михайлов О.Петрушевська.  Антикризове управління та запобігання банкрутству на підприємстві. «Науковий вісник УМО. Серія економіка та управління»  Випуск 6(2019) http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/ekonomika/V_6/.pdf

3. А.Михайлов . Підвищення конкурентоспроможності зеленого туризму в Україні (Конференція «Інноваційні технології навчання молоді») http://lib.iitta.gov.ua/pdf

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ (за останні два роки)

Міжнародних

1.VІ Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю», 15 березня 2019 р. ,м.Київ

2.VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», 27 травня 2019 р.,м.Київ

3.Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти «Відкрита освіта у суспільстві знань», 01-02 жовтня 2019 р. ,м.Київ

4.ХV Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми», 20 березня 2020 р.

5.Міжнародна науково-практична конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості»,23 жовтня 2020 р.

6.Науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди», 12 листопада 2020р.

7.ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», Київ, 18 грудня 2020 р.

Всеукраїнських

1.V Всеукраїнський науковий форум «Адаптивні процеси в національній системі освіти», 30-31 січня 2020 р.

2.Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції», м. Черкаси , 16-17 квітня 2020 року

3.Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених «економіко – правові дискусії», 30 квітня 2020 р., м. Кропивницький 

4.Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників в умовах нової української школи», 22-23 жовтня  2020 року.

5. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій», 02квітня 2021року.

Інших заходах

1. Міжкафедральний семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення», 20 лютого 2019 р.

2. Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2019», 15-16 листопада 2019 року.

3. Міжкафедральний науковий семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення», 24 лютого 2020 року, м. Київ

4. Он-лайн майстер-клас «Методичні засади застосування інноваційних технологій навчання в закладах освіти» в межах роботи Науково-практичної студії «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства», 22 квітня 2020р

4. Практикум «Інтернаціоналізація закладів освіти як передумова успішної грантової діяльності», 18 листопада, 20 листопада, 26 листопада 2020 р.

5. Методологічний семінар НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України», 19 листопада 2020р.

6. Виставка  «Освіта та кар’єра - 2020», 20 листопада 2020р.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

За освітньо-професійною програмою «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів з менеджменту освіти та лідерства». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № СП 35830447/2724-20, 20 листопада 2020 р.