Михайлов Анатолій Петрович

Михайлов Анатолій Петрович

Доцент кафедри
доцент, кандидат економічних наук
E-mail
e-mail: mykhaylovap@gmail.com
Інформація

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/ F-1218-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-3635-3927

Профіль у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Eln_ku8AAAAJ&hl=ru

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

 

Освіта           

 • Уманський сільськогосподарський інститут, спеціальність «Плодоовочівництво та виноградарсво», кваліфікація «Вчений-агроном».
 • Інститут післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу, кваліфікація «Економіст-бухгалтер».

Досвід роботи

Досвід викладацької, тренерської роботи та роботи на державній службі.

Розроблення та викладання навчальних курсів: «Основи підприємництва», «Маркетинг», «Історія економіки та економічної думки», «Операційний менеджмент» «Економічний аналіз», для спеціальностей «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент» за програмами освітнього рівня бакалавр та магістр. Володіння навичками використання у навчальному процесі форм і методів інтерактивного навчання.

Загальний стаж – 28 років;

Стаж науково-педагогічної діяльності – понад 19 років.

Тема кандидатської дисертації

«Економічна та енергетична оцінка ефективності технологій вирощування кукурудзи на зерно в умовах лісостепу України», 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК.

Громадська активність

 • Виховна робота серед студентської молоді, участь у науковій роботі кафедри на громадських засадах.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-дослідницька робота пов’язана з конкурентоспроможністю персоналу в сферах галузевої економіки України.

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (за останні два роки)

Інші праці  (статті) 

 1. Михайлов А. П. Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного сектору економіки України / А. П. Михайлов // Науковий вісник УМО : Електронне видання. — Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. — Економіка і управління № 1, 2016. Частина 1. — 346 с. — Електронний опт. диск [електронний ресурс] — Режим доступу: http://umo.edu.ua.
 2. Михайлов А. П. Особливості підприємництва в аграрному секторі економіки / А. П. Михайлов // Науковий вісник УМО : Електронне видання. — Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  — Випуск 2. Частина 1. — 346 с. — Електронний опт. диск [електронний ресурс] — Режим доступу: http://umo.edu.ua.
 3. Михайлов А. П. Підвищення якості трудового потенціалу в аграрному секторі економіки України / А. П. Михайлов // Науковий вісник УМО : Електронне видання. — Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. — Випуск 3. Частина 1. — 346 с. — Електронний опт. диск [електронний ресурс] — Режим доступу: http://umo.edu.ua.
 4. Михайлов А. П. Оцінка працівників методом «360 градусів» / А. П. Михайлов, В. І. Лапицький // СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ 2017 [Електронне видання]. За заг. ред. О. В. Алейнікової. — Київ : ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", 2017. — Електрон. опт. диск [електронний ресурс]. — Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/тези%20студ_конф_2017%20_сайт.pdf

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ (за останні два роки)

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», м. Київ – Суми, 26-28 квітня 2017 р. Тема доповіді: Михайлов А. П. Перспективи розвитку трудового потенціалу в сільському господарстві України / А. П. Михайлов // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: електронне наук.-практ. вид.: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ – Суми, 2017). — Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-26-04
 2. Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь 2017: Пріоритетні напрями глобалізаційних змін», м. Київ, 19 травня 2017 р. Тема доповіді: Михайлов А. П. Оцінка працівників методом «360 градусів» / А. П. Михайлов, В. І. Лапицький // СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ 2017 [Електронне видання]. За заг. ред. О. В. Алейнікової. — Київ : ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", 2017. — Електрон. опт. диск [електронний ресурс]. — Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/тези%20студ_конф_2017%20_сайт.pdf
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», м. Київ, 26 травня 2017 р.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • “Професійно орієнтований курс для вчителів економіки” Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 15КУБГ104300, грудень 2015 р.