Андрощук Ірина Миколаївна

Андрощук Ірина Миколаївна

Професор кафедри
доктор педагогічних наук, доцент
Інформація

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/G-6427-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-3557-793X

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Lj_WWH0AAAAJ&hl=uk

Електронна бібліотека НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home?screen=Items

 

Додаткові відомості

Член НМК МОН України № 14 «Науково-методична комісія з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти», спеціальність 307, підкомісія «Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників ЗВО»; член спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03 зі спеціальності 13.00.06 – теорія та методика управління освітою; член науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; виконавчий директор ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти»; спеціаліст вищої категорії; «вчитель-методист»; Відмінник освіти України.

03.10.2016 – дотепер: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, професор кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи Науково-навчального Інституту менеджменту та психології.

20.12.2018 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.06 – теорія та методика управління освітою з теми «Система управління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту університетів Республіки Польща» – диплом доктора педагогічних наук ДД № 008274 видано на підставі рішення Атестаційної колегії МОН України від 05 березня 2019 року (науковий консультант – д.п.н., проф., дійсний член (академік) НАПН України В. В. Олійник).

01.09.2016 – 02.10.2018: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, докторантура за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки», 13.00.06 – теорія та методика управління освітою.

25.02.2016 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти (рішення Атестаційної колегії МОН України від 25 лютого  2016 р., протокол № 1/02 – D, атестат доцента 12 ДЦ № 046881).

04.07.2013: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.06 – теорія та методика управління освітою з теми «Управління розвитком професійної компетентності вчителів-філологів у міжатестаційний період» – диплом кандидата педагогічних наук ДК № 015277 видано на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2013 року (науковий керівник – к. п. н., доц. М. А. Віднічук).

09.2011 – 06.2013: Національний державний педагогічний університет ім. Івана Франка, спеціальність «польська мова і література», диплом спеціаліста.

09.1993 – 06.1995: Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського, спеціальність «теорія та методика початкового навчання», диплом спеціаліста.

09.1986 – 07.1991: Рівненський державний педагогічний інститут, спеціальність «російська мова  література», диплом спеціаліста із відзнакою.

Публікації: понад 70 наукових публікацій, із них 6 надруковані у наукових виданнях України, що входять до міжнародних наукових баз; 4 – у наукових періодичних виданнях іноземних держав; дві монографії (одна одноосібна, одна колективна); 2 спецкурси; 2 навчально-наукові посібники; двоє методичних рекомендацій для науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників.