Калініченко Ірина Олександрівна

Калініченко Ірина Олександрівна

Доцент кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент

Профіль ученого у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=XC-H36oAAAAJ&hl=ru

Персональний код ORCIDiD: 
https://orcid.org/0000-0003-3079-270X    

 

 Додаткові відомості

Освіта вища

Фахова діяльність: завідувач кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавської академії неперервної освіти ім. М.В. Остроградського (з 2018 р. по т.ч.); доцент кафедри педагогічної майстерності (з 2014-2017 рр.); старший викладач кафедри педагогічної майстерності (2013-2014 рр.); методист з інклюзивної освіти відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти (з 2010-2012 рр.); лаборант кафедри педагогічної майстерності (2009-2010 рр.); учитель біології та практичний психолог Дніпродзержинської загальноосвітньої школи № 7 Дніпропетровської області (2005–2008 рр.).

Тема кандидатської дисертації: «Виховання підлітків з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища», спеціальність 13.00.07 «Теорія і методика виховання», 2014 р.

Громадська активність:

- повний дійсний член Громадського об'єднання Всеукраїнська психодіагностична асоціація, користувач психодіагностичним інструментарієм: методики PEP-3, CASD, Conners-3, Leiter-3, WISC-IV

- голова Полтавського осередку Української Мережі на підтримку інклюзії «Школа для всіх»

– член редакційної колегії електронного наукового фахового журналу «Імідж сучасного педагога». Індексується у світових науковометричних базах даних і системах:CrossRef, BASE, WorldCat,Google Академія,OpenAIRE, Наукова періодика України.

Перелік продукції (за останні два роки):

1. Svitlana O. Shara, Larisa I. Vorona, Iryna O. Kalinichenko, Lesya V. Lebedyk and Larisa M. Olifira. The formation of the humanistic position of the student in the educational process. Journal of Intellectual Disability. Diagnosis and Treatment. 2020. Volume 8. № 3. pp. 472-484.DOI: https://doi.org/10.6000/2292-2598.2020.08.03.25

2. Калініченко І. Місце інклюзивно-ресурсного центру в сучасному освітньому просторі / І.Калініченко// Perspectives of world science and education. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. - Osaka, Japan. : CPN Publishing Group. – 2020. – Pp. 513-521. URL: https://sci-conf.com.ua  . ISBN 978-4-9783419-8-3

3. Калініченко І Діяльність інклюзивно-ресурсних центрів щодо підтримки дітей з освітніми труднощами / І.Калініченко// Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»:. наук. фах. журн. – 2022. – № 2 (7). – С. 324–333. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-2(7)-324-332  

4. Калініченко І.О. Моделювання процесу підготовки педагогічних працівників закладів освіти до)роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища. С. 74–81. URL : ... https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-74-81 (doi: 10.33272/2522-9729-2020-4(193)-74-81)

5. Інноваційний пошук учителів Полтавщини: «Вчитель інклюзивного класу» [Електронний ресурс] / [упор.: З. М. Канівець, І. О. Калініченко / за ред. З. М. Канівець]. – Полтава : ПОІППО, 2019. (Серія «За результатами II (обласного) етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року») В. ІV. – 43 с. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/nml/elektronni-vydannia-poippo

6. Зрозуміти й підтримати: путівник для батьків дітей із розладами аутистичного спектра / Н. П. Саража, О. О. Халюза, Ю. М. Литвиненко та ін. ; за ред. І. О. Калініченко. – Полтава : ПОІППО, 2019. – 99 с.

7. Калініченко І.О. Науково-методичні засади інклюзивної педагогіки у контексті реформування сучасної української школи / І.О. Калініченко // Педагогіка здоров’я : зб.наук.праць. VIII Всеукр. наук.-практ. конф., 18-19 тр. 2018 р. : Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. - С. 697–700.

8. Любити і допомагати: путівник для батьків дітей з інтелектуальними порушеннями: навчально-методичний посібник / [упоряд. І. О. Калініченко]. - Полтава : ПОІППО, 2018. - 88 с.

9. Калініченко І. Підготовка педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / Марина Гриньова, Ірина Калініченко // Рідна школа. - 2018. - №5-8. - С.39-43.

10. Grynova, M., & Kalinichenko, I. Trends in Inclusive Education in the USA and Canada // Comparative Professional Pedagogy. 2018. № 8(2). Р. 28-34. DOI: https://doi.org/10.2478/rpp-2018-0016. Видавництво: De Gruyter Open (Німеччина) (англ. мовою)

11. Калініченко І. О. Інклюзивна освіта // Полтавіка. Полтавська Енциклопедія [Текст] = Poltavika. Poltava Encyclopaedia: у 12 тт. / гол. ред. О. А. Білоусько; Центр дослід. іст. Полтавщ. Полт. обл. ради. Т. 6: Освіта і наука = Education and Science. кн. 1: Aбаза–Крекотень = Abaza–Krekoten’: редкол. Тому: О.А.Білоусько (гол. ред. та ін.). Полтава: ПЦ : «Мозаїка», 2017. С.949-951. Aбаза–Крекотень = Abaza–Krekoten’: редкол. Тому: О.А.Білоусько (гол. ред. та ін.). Полтава: ПЦ : «Мозаїка», 2017. С.949-951.

Інші види наукової роботи:

Науковий керівник/координатор:

- дослідно-експериментальної діяльності регіонального рівня «Створення соціально-педагогічних умов для самореалізації учнів спеціального загальноосвітнього навчального закладу»;

- дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Науково-методичні засади створення моделі психолого-педагогічної та соціальної реабілітації й інтеграції дітей із загальними розладами розвитку (спектр аутизму)»;

- дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня «Соціалізація особистості в умовах інноваційного освітнього середовища»,

- обласного науково-методичного проєкту «Моделювання інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами»»

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проєктах

- координатор міжнародних проєктів з інклюзивної освіти у Полтавській області: «Інклюзивне оцінювання: розвиток альтернативних моделей та здійснення впливу на політику» (2010-2011); «Розвиток інклюзивної освіти шляхом використання Індексу інклюзії в Україні, Азербайджані, Таджикистані та Монголії» (2014 р.). У 2015 р. консультант проєкту Фонду Відкритого Суспільства «Розвиток інклюзивної освіти шляхом використання Індексу інклюзії в Україні, Азербайджані, Таджикистані та Монголії».

Підвищення кваліфікації

2022 – тренер програми «Безпечний простір»

2020-2021- тренінг для тренерів з інклюзивної освіти (УМО, Київ)

2020- стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників за темою «Нові та інноваційні методи навчання» на базі Малопольської школи державного управління Економічного Університету у місті Краків, Польща, 14.09-9.10.2020 року. Організатор проекту: Європейська ліга професійного розвитку.

2020 – 30-годинне навчання “Супровід діяльності Центрів професійного розвитку педагогічних працівників” у межах програми підготовки тренерів для тренерів (УІРО. Київ)

2018  - «Інклюзивно-ресурсні центри: тренінг для тренерів» (Київ)

2016 - «Садочок — простір дружний для дитини: тренінг  для тренерів» (Київ)

2014 — національний консультант в рамках проекту «Розвиток інклюзивної освіти шляхом використання Індексу інклюзії в Україні, Азербайджані, Таджикистані та Монголії»  (Київ)

2013 – «Інновації в управлінській діяльності» (Черкаси)

2011 – «Автоевалюація в школі» (Республіка Польща)

2011 – «Лідери освітніх ініціатив» (Республіка Польща)

2011 – «Основи інклюзивної освіти» (Київ)