БУКОРОС ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

БУКОРОС ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

професор кафедри
Кандидат політичних наук, доцент
Інформація

ResearcherID: 
http://www.researcherid.com/rid/E-9713-2019

Профіль вченого у Google Scholar 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=JTCvGrsAAAAJ&hl=ru

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта

Миколаївська філія Національного університету «Києво-Могилянська академія», факультет політичних наук, спеціальність – політологія

Досвід роботи

Досвід  викладацької, тренерської роботи .

Розробка та викладання навчальних курсів: «Політологія», «Державне та регіональне управління», «Методологія і організація наукових досліджень», «Прийняття проектних рішень», за програмами освітнього рівня бакалавр та магістр. Володіння навичками використання у навчальному процесі ігрових форм навчання.

2016, 2017 рр. –відповідальний секретар приймальної комісії

з 2016 р. по теперішній час -професор кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

2015 р. - в.о. завідувача кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, співкоординатор освітньої програми «Управління проектами»

2014 р. - доцент кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

2011 р. – 2013 р. - доцент кафедри політичних наук, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

2006-2011 рр. - старший викладач кафедри політичних наук, Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили

Загальний стаж – 14 років;

Стаж науково-педагогічної діяльності – 14 років.

Тема кандидатської дисертації
«Взаємодія неурядових організацій з органами місцевого самоврядування в Україні», 23.00.02 «Політичні інституті та процеси», 2010 р.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Учасник науково-дослідної теми кафедри «Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні».

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (за останні два роки)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Букорос Т. О. Невизначеність як фактор політичних змін /Т. О. Букорос // Наук. пр. : Науково-методичний журнал. – Вип. 248. Т. 260. – Політологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 38-41.

Інші праці

 1. Букорос Т.О. Засади ефективної комунікації у проектній діяльності: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2017 р. Ч.1 – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017 – 2 електрон. опт. диск [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
 2. Букорос Т. О. Децентралізація та розвиток місцевої демократії на Миколаївщині: регіональні особливості / Т. О. Букорос//  Матеріали всеукр. наук.-метод. конф. 2 жовтня 2015 р «Миколаївщина і Північне Причорномор'я: історія і сучасність». до 95-ї річниці створення Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова» – [електронний ресурс]. Режим доступу: http://conference.nuos.edu.ua/catalog/lectures;jsessionid=42fde1be4c219ffe6ea650505328?conferenceId=32304.
 3. Букорос Т.  О. Довіра як стратегічний владний ресурс та цінність / Т. О. Букорос // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів (Київ, 30 березня 2016 р.). – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – С. 86-88. –1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/zbirn_tez_1_2.pdf

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ (за останні два роки)

 1. І міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», 30 березня 2016 р.   м. Київ.
 2. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дні науки – 2016: наука і практика в професійній діяльності фахівців» у межах І Всеукраїнського фестивалю студентських наукових робіт «Молодь науки – 2016: теоретичні та прикладні аспекти наукової діяльності». 18 травня 2016 р., м. Київ.  
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти», 27 травня 2016 року у м. Києві.  
 4. Тренінг «Ненасильницьке спілкування в освітньому просторі вищої школи» сертифікованого тренера Верени Єгер, Швейцарія, (21 березня 2016 року, м. Київ)
 5. Перший триденний MIND-тренінг лідерів освіти із впровадження системи інноваційного мислення у навчальному закладі, Міжнародний інституту розвитку інтелекту, (15-17 березня 2016 року, м. Київ)
 6. Презентація результатів українсько-литовського проекту: «Розвиток духовного контексту виховання в глобалізованому світі», м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України, 31.03.2017 р.
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», м. Київ-Суми, 26-28 квітня 2017 р.
 8. Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених  «Наука і молодь 2017: Пріоритетні напрями глобалізаційних змін», м. Київ, 19 травня 2017 р.
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», Київ,  26 травня 2017 р.
 10. Семінар «Позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг засобами традиційних та новітніх медіа», м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України, 02.11.2017 р.
 11. Всеукраїнська науково-методична конференція «Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія і сучасність». Присвячена 85-річчю від дня народження професора М. Александрова.» (29-30 вересня 2017 р м. Миколаїв)

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Робота у редакційній колегії  Електронного науково-практичного журналу «Науковий вісник УМО. Серія. Економіка і управління»

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Україно - польська зустріч з міжнародними партнерами щодо реалізації Програми викладацько-студентських обмінів та впровадження методу «Кейс-менеджменту» в освітній простір ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»: Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), (10 – 17 грудня 2016 року м. Київ)
 • Тренінг №1 Україно-Австрійського проекту «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл України», Проектне бюро Культур-Контакт-Австрія (7-9 лютого 2017 р., м. Київ)
 • Тренінг №2 Україно-Австрійського проекту «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл України», Проектне бюро Культур-Контакт-Австрія (15-17 червня 2017 р., м. Одеса)
 • Тренінг №3 Україно-Австрійського проекту «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл України», Проектне бюро Культур-Контакт-Австрія (07-09 листопада 2017 р., м. Київ)

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації:
напрям: викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів, Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2785-16, за категорією: викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів, 16.12.2016 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

РІЗНЕ

У 2016 р. входила до групи тренерів ДВНЗ УМО НАПН України для державних службовців рангу «А» в Національному агентстві з питань державної служби України за темою «Сучасне лідерство: новий підхід до державного управління».

У 2016 р. Входила до складу робочої групи з розроблення освітньо-професійних програм: «Управління проектами».