КАРТАШОВ ЄВГЕН ГРИГОРОВИЧ

КАРТАШОВ ЄВГЕН ГРИГОРОВИЧ

завідувач кафедри
доктор наук з державного управління, кандидат філософських наук
Інформація

Researcher ID:
http://www.researcherid.com/rid/F-6083-2019

ORCIDiD:
0000-0001-6522-5508

Профіль вченого у GoogleScholar 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Oi2yfEQAAAAJ&hl=ru

  

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта

Запорізький машинобудівний інститут ім. В. Я. Чубаря, спеціальність: автомобілі і трактори, кваліфікація: інженер-механік

Досвід роботи

 • 1991 р. - заступник голови Запорізького облвиконкому з гуманітарних питань.
 • 3 вересня 1992 року - директор зовнішньоторгової фірми, потім - заступник генерального директора комбінату «Запоріжсталь».
 • З січня 1999 року - голова Запорізької облдержадміністрації.
 • Надзвичайний та Повноважний Посол України в Казахстані у 2000–2001 рр.,
 • мер м. Запоріжжя в 2003–2010 рр., депутат Верховної Ради 2012–2014 рр.
 • Дійсний член Транспортної академії України. Стаж науково-педагогічної діяльності складає 25 років.
 • Розробка та викладання навчальних курсів: «Соціальна та екологічна безпека діяльності», «Моніторинг в організації», «Управління міжнародними проектами та програмами», «Філософія».

Тема кандидатської дисертації
«Формування та розвиток механізмів держаного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем», спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління.

Громадська активність
почесний президент спортивного клубу «Запоріжжя»

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Учасник науково-дослідної теми кафедри «Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні».

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (за останні два роки)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Карташов Є.Г. Механізми розвитку регіональної екологічної демократії // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2016. – № 4. – Режим доступу до журналу : http://www.dy.nayka.com.ua
 2. Карташов Є.Г. Європейська практика реалізації стратегії охорони довкілля // Економіка та держава. – 2016. - №5. - С. 17 - 19.
 3. Карташов Є.Г. Сутність та індикатори реалізації державної політики екологічної безпеки // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. - № 9. - С. 72 - 75.
 4. Карташов Є.Г. Реалізація державних та громадських заходів у сфері забезпечення екологічної безпеки // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. - № 10. - С. 46 - 49.
 5. Карташов Є.Г. Інструментарій підвищення ефективності природокористування // Економіка та держава – 2017. - № 6. - С. 10 - 12.
 6. Карташов Є.Г. Розвиток проектів відтворення екологічного потенціалу регіону // Інвестиції: практика та досвід – 2017. - № 11. - С. 87 - 90.
 7. Розвиток міжнародних стандартів в системі природокористування та охорони навколишнього середовища // Державне управління : удосконалення та розвиток. – 2017. – № 7. – Режим доступу до журналу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1074
 8. Карташов Є. Г. Механізми реалізації екологічного оподаткування та страхування // Наукове видання Збірник «Публічне урядування» № 4 (9) – вереснь 2017, Режим доступу до журналу : http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/09/Публічне-урядування-4-9_укр-2.pdf
 9. Карташов Є. Г. Обмежена децентралізація у Хорватії: здобутки та прорахунки // «Гілея: науковий вісник». Вип.130 (березень 2018 р.). – С.396-398

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Карташов, Е. Γ. Децентралізація влади та перспективи розвитку регіональних стратегій (на прикладі Київської області та Мазовецького воєводства) / Карташов Е. Γ. // Теорія і методика управління освітою. – 2017. – № 1(19) 2017. – Режим доступу :  http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju – Назва з екрана;

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ (за останні два роки)

 1. І міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», 30 березня 2016 р.   м. Київ.
 2. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дні науки – 2016: наука і практика в професійній діяльності фахівців» у межах І Всеукраїнського фестивалю студентських наукових робіт «Молодь науки – 2016: теоретичні та прикладні аспекти наукової діяльності». 18 травня 2016 р., м. Київ.  
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти», 27 травня 2016 року у м. Києві.  
 4. Презентація результатів українсько-литовського проекту: «Розвиток духовного контексту виховання в глобалізованому світі», м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України, 31.03.2017 р.
 5. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», м. Київ-Суми, 26-28 квітня 2017 р. Карташов Є.Г. Децентралізація влади та перспективи розвитку регіональних стратегій (на прикладі Київської області та Мазовецького воєводства): Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2017 р. Ч.1 – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017 – 2 електрон. опт. диск [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
 6. Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених  «Наука і молодь 2017: Пріоритетні напрями глобалізаційних змін», м. Київ, 19 травня 2017 р.
 7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», Київ,  26 травня 2017 р.
 8. Семінар «Позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг засобами традиційних та новітніх медіа», м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України, 02.11.2017 р.
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», 23–24 листопада 2017 року, м. Запоріжжя, Карташов Є.Г. Концептуальні засади публічного управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави, 23–24 листопада 2017 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/mnkonf_31.pdf

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», (30 березня 2016 року, м.  Київ), Секція «Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні»
 2. Школа «Інформаційно-аналітична компетентність педагога – шлях до професійного успіху» (м. Київ 20 – 23 вересня 2016 р.)
 3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», Секція «Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні» (26-28 квітня 2017 року, м.  Київ
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2017: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» (19 травня 2017 р., м. Київ)
 5. Науковий семінар «Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні» (25 січня 2017 р., м. Київ)
 6. Методологічний семінар «Сучасні методи оволодіння іноземною мовою», 6 березня 2017 р., м. Київ
 7. Науковий семінар «Проектний менеджмент як складова інформаційно-освітнього середовища», 7 квітня 2017 р., м. Київ
 8. XXХI Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2017» : науково-практичний семінар «Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій» (6-8 квітня 2017 р., м. Київ).
 9. Семінар «Інформаційно-аналітична компетентність педагога – шлях до професійного успіху» 30 жовтня 2017 р. (м. Київ) на базі НВК школа-ліцей № 38 ім. В. М. Молчанова
 10. Науково-практичний семінар «Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій» XXХIІ Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2017». (16-18 листопада 2017 р., м. Київ), Завдання і напрямки управління проектами та програмами в контексті євроінтеграції 
 11. Робота у редакційній колегії Електронного науково-практичного журналу «Науковий вісник УМО. Серія. Економіка і управління,  (2017).

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

 • Дудка О.І., тема «Механізми державного регулювання аграрного сектору України» спеціальність, 25.00.02 «Механізми державного управління», 2017 р.
 • Константинов О. О., тема «Механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіону», 25.00.02 «Механізми державного управління», 2017 р.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Тематика курсів підвищення кваліфікації: планування проектної діяльності та дій; прийняття проектних рішень; виконання проектних дій; управління соціальними проектами; бізнес планування проектно орієнтованих організацій; управління міжнародними проектами та програмами - Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, г. Кельце, Польша. Сертифікат №15/43, (180 год), 29.05.2016 р.

РІЗНЕ

Державний службовець першого рангу (1999). Є кавалером всіх трьох ступенів ордена «За заслуги (Україна)» (2000, 2002, 2009): Орденом «За заслуги» третього ступеня нагороджений у 2000-му році Леонідом Кучмою за «значний особистий внесок у справі зміцнення міжнародного авторитету України», Орденом «За заслуги» другого ступеня нагороджений в 2002-му році Леонідом Кучмою за «значний особистий внесок у справі державного будівництва, соціально-економічного розвитку Запорізької області», Орденом «За заслуги» першого ступеня нагороджений в 2009-му році Віктором Ющенком за «значний особистий внесок у справі соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області, значні досягнення у праці та з нагоди 70-ї річниці створення Запорізької області».

Нагороджений медаллю «За трудову доблесть», срібною медаллю «10 років незалежності України» ІІ ступеня, медаллю «Успіння Пресвятої Богородиці». За внесок в покращення міжконфесійних відносин в Республіці Казахстан Євген Карташов був нагороджений медаллю Центрально-азіатського форуму «Діалог конфесій - Алма-Атинська декларація». Нагороджений дипломом «Народний посол України», Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2004), Почесною грамотою Центральної виборчої комісії (2006).

Володар премії «Прометей-Престиж» в номінації «Регіональний лідер року» (2002), лауреат звання «Людина честі і обов'язку» всеукраїнської акції «Лідер народної довіри», переможець національної програми «Людина року-2005» в номінації «Кращий міський голова». Почесний громадянин міста Запоріжжя (2008).