НАЛИВАЙКО ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

НАЛИВАЙКО ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

доцент кафедри
Кандидат педагогічних наук
Інформація

ResearcherID: 
http://www.researcherid.com/rid/F-2549-2019

Профіль вченого у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=o1n2CmgAAAAJ&hl=uk

Додаткові відомості

Освіта: 
Повна вища педагогічна 

Досвід роботи: 
38 років загального стажу роботи з яких: 11 років педагогічного стажу, 10 років на державній службі та 14 років науково-педагогічного діяльності.

Тема захищеної дисертації:
кандидатська дисертація «Розвиток самоосвітньої компетентності вчителів початкових класів у системі підвищення кваліфікації» за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

Перелік продукції (за останні два роки)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України:

  1. Наливайко Г. В. «Психологічна готовність менеджерів організацій до управління змінами в організаціях» / В. М. Івкін, Г. В. Наливайко // Науковий вісник УМО. Електронне видання К : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – Випуск 1. – Частина 1. – 344 с. – Електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/naukovij-visnik-umo-vipuski;
  2. Наливайко Г. В. «Особливості діяльності освітніх організацій в умовах суспільних трансформацій» /В. М. Івкін, Г. В. Наливайко // Теорія і методика управління освітою. – 2017. – № 1(19) 2017. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/-nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v1_17/Івкін_Наливайко.PDF

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

  1. Наливайко Г. В. «Особливості діяльності освітніх організацій в умовах суспільних трансформацій» / Івкін, В. М., Наливайко, Г. В. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», 26-28 квітня 2017 р. Ч.1 – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017 – 2 електрон. опт. диск [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
  2. Наливайко Г. В. «Розвиток самоосвітньої компетентності вчителів початкових класів у міжкурсовий період  підвищення кваліфікації» / Наливайко, Г. В. // Матеріали IІ всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», Київ: 28 квітня 2017 року : Збірник матеріалів Е-конференції Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/-institutes/cipo/kafedra_fod