СТАСЮК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

СТАСЮК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

старший викладач кафедри
Інформація

Профіль у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=3EHedpsAAAAJ&hl=ru

 

Додаткові відомості

Освіта: вища

Досвід роботи:

 • У 2002 р. закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури. У 2004-2006 рр. навчалася на факультеті післядипломної освіти цього ж ВНЗ за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Німецька мова і зарубіжна література», кваліфікація - вчитель німецької мови і зарубіжної літератури.
 • З 2001 по 2003 рр. працювала вчителем української мови і літератури, німецької мови та зарубіжної літератури у Денисівській н / с школі Переяслав-Хм. району, Київської області.
 • У 2003 – 2004 рр. обіймала посади методиста денного, а згодом - заочного відділення та викладача кафедри української та іноземної філології Державної академії житлово-комунального господарства.
 • З 2004 по 2006 рр. працювала на посадах методиста кафедри гуманітарних дисциплін, викладача кафедри рекламної лінгвістики Інституту реклами. У цьому ВНЗ пройшла шлях від технічного секретаря приймальної комісії інституту до заступника.
 • З 2006 по 2011 обіймала посади начальника відділу аспірантури, викладача кафедри української мови та літератури та кафедри політології, глобалістики та соціальних комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
 • У 2011-2012 рр. працювала завідувачем відділу науково-організаційної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. З 2014 є здобувачем наукового ступеня кандидата філологічних наук із спеціальності 10.02.01 - Українська мова Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ).
 • З вересня 2015 р. є старшим викладачем кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. З травня по грудень 2017 р. працювала секретарем атестаційної комісії щодо атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою цього університету. З жовтня 2017 року  є викладачем української мови і літератури на курсах з підготовки до ЗНО.

Перелік продукції (за останні два роки)

Статті у виданнях, що входять до науко метричних баз даних

 1. Pragmalinguistic categories of choice and verbal influence, 2015.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

1. Стасюк Н. В. Прагмалінгвістичні особливості професійної діяльності фахівця з управління персоналом / Н. В. Стасюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Лінгвістика» : Зб. наук. праць. – Вип. 25. – Херсон : ХДУ, 2016. – С. 139-143.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Zbior artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Filologia, literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dziś, jutro." Засоби вираження політичного заклику на морфологічному рівні української мови, Warszawa,28.02.2016.
 2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна філологія: теорія і практика», Агітаційне повідомлення як форма політичної комунікації,  Одеса, 18-19 березня 2016 р.
 3. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», Лексичні засоби мовленнєвого впливу на особистість у професійній діяльності фахівців з управління персоналом у контексті суспільно-політичних трансформацій в Україні, Київ, 30 березня 2016 р.
 4. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад», Ілокутивна сила заклику, Київ, 25.05.2016 р.
 5. XVI Международная научная конференция «Актуальные научные исследования в современном мире», Ілокутивний акт та ілокутивна сила як взаємопов’язані прагмалінгвістичні категорії аналізу мовленнєвого акту, Переяслав-Хмельницкий, 26-27 июля 2016г.    
 6. ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні  проблеми  розвитку  освіти  і  науки в умовах  глобалізації», До питання політичних перформативів в українському політичному дискурсі, Дніпро, 28-29 жовтня 2016 р.
 7. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю,  «Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті», Прагмалінгвістичні чинники  мовної організації менеджера, Суми, 16-17 листопада 2016 р.
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі», Особливості мовної організації політичного заклику з позицій прагмалінгвістики, Київ, 09 листопада 2017 р.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

1. Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів, свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2903-16 від 16.12.2016 р.