Тарасова Тетяна Володимирівна

Тарасова Тетяна Володимирівна

Старший викладач кафедри
Інформація

Освіта
Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г.Шевченка, спеціальність: російська мова і література

Досвід роботи

 • 2016 р. – призначена на посаду старшого викладача кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП як така, що пройшла конкурсний відбір. На цій посаді працюю по теперішній час.
 • 2015р. – переведена на посаду старшого викладача кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін у зв’зку із зміною структури УМО.
 • 2011р. – викладач Центру міжнародної освіти УМО.
 • 2001-2011р.р. – старший викладач російської мови ПВНЗ «Європейський університет».
 • 1988-1998р.р. – перебувала за кордоном, де працювала вчителем в середній школі при Посольстві Росії в Болгарії (1992 – 1997р.р.).
 • 1980-1987р.р. – викладач російської мови, Київське вище військове авіаційне інженерне училище

Загальний стаж – 30 років
Науково-педагогічний стаж – 24 роки

 

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (за останні два роки)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Довгоп’ят О.О., Тарасова Т.В. Навчання письму іноземних студентів на початковому етапі // Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 лютого 2016р.) – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016.-С.193-104
 2. Довгоп’ят О.О.,Тарасова Т.В. «Презентация грамматического материала в иностранной аудитории // Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток  сучасного суспільства : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м Харків, 11-12 березня 2016 р.) – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педадогічних досліджень». – 2016 – С.5-9
 3. Каленик О.О.,Цареградська Т.Л.,Тарасова Т.В. Діагностика початкового рівня знань студентів-іноземців підготовчих відділень з метою оптимізації змісту навчальних програм природничих дисциплін  // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян» (Київ, 20-21 квітня 2017р) – Київ: НАУ,2017- С.113-115.
 4. Каленик О.О.,Цареградська Т.Л.,Тарасова Т.В. Методичні аспекти оптимізації процесу навчання студентів-іноземців на підготовчих відділеннях ВНЗ України // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. 1(13)2017. – С.194-199.
 5. Тарасова Т.В. Учет индивидуально-типологических и этнокультурных факторов в процессе обучения неродному языку // Наукове педагогічне видання «Київський науково-педагогічний», Науковий журнал. – 12(12)2017, м. Київ – С.104 – 109.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 

 • 30 жовтня 2014р. – 28 листопада 2014р. – пройшла стажування на кафедрі філологічних та природничих дисциплін факультету по роботі з іноземними студентами НАУ. Довідка від 28.11.2014р. №0302/3161
 • 23 травня 2016р. – 16 грудня 2016р. – підвищувала кваліфікацію в НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Свідоцтво про підвищення кваліфікації С П 358304472/904-16.