Варениченко Людмила Леонідівна

Варениченко Людмила Леонідівна

Доцент кафедри
кандидат економічних наук
Інформація

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=TTTLlpsAAAAJ

 

професор Міжнародної кадрової Академії (2012); 

Освіта                  

1979 -1983 рр. – Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко (сьогодні – Київський Національний Економічний Університет ім. В. Гетьмана) факультет  планово-економічний.

1994 -1996 рр. – аспірантура  в Науково-дослідному економічному інституті Мінекономіки України (заочна форма)

2001-2002р.р. –докторантура в Науково-дослідному економічному інституті Мінекономіки України (заочна форма)

Професійна діяльність

Понад 20 років науково-педагогічної діяльності.

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ (вересень 2019 р. – по тепер. час)

  • завідувач практики відділу практики та маркетингу освітніх послуг  Навчально-наукового інституту менеджменту та психології;
  • доцент кафедри публічного управління та проектного менеджменту (за суміщенням).

ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» , м. Київ

  • 2012-2019 - професор кафедри фінансів, банківської та страхової справи;
  • 2005 -2012 - доцент кафедри фінансів і статистики.

Міжнародний науково-технічний університет, м. Київ

  • 2004-2005 - завідувач кафедри фінансів, бух. обліку та аудиту;
  • 2000-2004р.р. - доцент кафедри фінансів(за сумісництвом).

Національна академія статистики обліку та аудиту (за сумісництвом) , м. Київ

  • 2010-2013р.р. - доцент кафедри фінансів, доцент кафедри статистики;
  • 2001-2002 р.р -  доцент кафедри фінансів.

Науково-дослідний економічний інституту Мінекономіки України, м. Київ

  • 1999-2002р. – провідний науковий співробітник відділу проблем економічної стратегії, прогнозування та регулювання економіки;
  • 1995-1997р.- науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу    методології і методів державного регулювання економіки НДЕІ Міністерства  економіки України.

Наукові інтереси та публікації

В 1996 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Науково-методичні основи розробки системи державного регулювання економіки України»; автор та співавтор понад 30 наукових праць, зокрема, колективні монографії:    «Економіка України: потенціал, реформи, перспективи. У 5-ти т, - т. 1.»;  «Макроекономічна політика, прогнозування і державне регулювання економіки. Економіка України: потенціал, реформи, перспективи. У 5-ти т,.Т.3.», «Прогнозування і розробка програм. Методичні рекомендації»,  публікації в наукових виданнях, основні з яких: «Теоретичні основи формування концепції розвитку економіки України»; «Світовий  досвід державного антициклічного регулювання  економічного розвитку за допомогою фінансових важелів», «Впровадження фінансових важелів державного регулювання економічного і соціального розвитку в Україні», «Роль фінансового регулювання в підвищенні інвестиційної активності інституційних секторів», «Платіжний баланс як інструмент макроекономічного аналізу і прогнозування», «Концептуальні підходи до статистичної оцінки результативності фінансового інвестування», «Применение финансового счета СНС для анализа и прогнозирования развития национальной экономической системы», а також навчальні  та  методичні посібники.