Діденко Марина Сергіївна

Діденко Марина Сергіївна

Старший викладач кафедри
кандидат психологічних наук

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/E-9857-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-8386-6755

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=9whJ1voAAAAJ&hl=ru

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4202

  

Додаткові відомості

Освіта:

 • 2003-2008р.р. навчалась  в Інституті української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова, кваліфікація: викладач української мови і літератури; вчитель зарубіжної літератури; психолог в установах освіти; освітньо-кваліфікаційний рівень  магістр.
 • З 2008-2010р.р. навчалась в ДВНЗ «Університеті менеджменту освіти» НАПН України за фахом "Психологія", кваліфікація: викладач психології; освітньо-кваліфікаційний рівень магістр.
 •  З 2012р.-2015 р.р. навчалась в аспірантурі з психології.  Працюю над дисертаційним дослідженням на тему «Психологічні особливості розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій».

Досвід роботи  

 • З 2006 по 2012 р. працювала  старшим лаборантом потім методистом кафедри економіки і управління персоналом Інституту менеджменту і психології ДВНЗ "Університету менеджменту освіти" НАПН України.
 • З 2010 р. працюю на посаді старшого викладача  кафедри економіки і управління персоналом Інституту менеджменту і психології ДВНЗ  «УМО» НАПН України.
 • З 2017 р. працюю на посаді старшого викладача кафедри психології та особистісного зростання Науково-дослідного інституту менеджменту і психології ДВНЗ  «УМО» НАПН України.

Громадська активність

 • Член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП);
 • Експертка, тренерка з питань впровадження «політик рівності» на робочому місці, та толерантності та недискримінації  до різних вразливих груп.

Перелік друкованої продукції (за останні два роки)

Навчальний посібник

 1. Цілеорієнтована  мотивація персоналу та її моніторинг в контексті Європеських стандартів якості // Г. Дмитренко, М.Діденко, О. Стахів, В. Медвідь/ за заг.ред. Г.А. Дмитренко  - Біла Церква - 2015 - 150с.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Умови розвитку професійної значущих якостей менеджера організації в процесі професійної підготовки // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць/ за ред. Ірини Севенкової. - №2(18), листопад 2017. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017. – С 54-58.

Інші праці

 1. Робочий зошит дружнього лікаря / уклад.: М. Діденко, Р. Івасій. - К.:  ВБО "Точка опори", 2016 - 46с.
 2. Онлайн-курс «Основи надання послуг для ЛГБТ за методикою "ДРУЖНІЙ ЛІКАР» // укл. М. Діденко, Р. Івасій. – К. – ВБО «Точка опори» - 2016р. https://friendlydoctor.org/
 3. Тренінговий модуль «Політика рівності»: методичні рекомендації для проведення тренінгу // М. Діденко, Є. Кузьменко, І. Федорович, К.: ВБО «Точка опори», 2016 - 32с.
 4. Онлайн-курс «Залучайтe найкращих – створюйтe робочі місця бeз дискримінаціі, 2017 р. https://vumonline.ua/course/jobs-without-discrimination/
 5. Корисність відсутності дискримінації на робочому місці та впровадження пілітики різноманіття в бізнес-організаціях // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (1-3 червня 2017 р, м. Харків)
 6. Тренинговый модуль для обучения государственных служащих  по вопросам соблюдения прав человека по отношению к геям, другим МСМ и транс* людям/  Н.Вербицкая, М.Диденко. – Т.: Евразийская коалиция по мужскому здоровью, 2018.
 7. Національне дослідження шкільного середовища в Україні// укладач. Р. Івасій, М. Діденко. – К.: ВБО «Точка опори», 2018р.- 12с.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки) 

 1. VIIІ Міжнародна науково-практична конференція “Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», 27 травня  2016 р., м. Київ. Тема доповіді: «Змістові компоненти структурної моделі професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій». – 20 годин.
 2. Участь у роботі HR-форуму "Політика рівності на робочому місці", 24 травня 2016р., м. Київ. –
 3. Методологічний семінар «Школа молодого науковця УМО НАПН України" м. Херсон, 15-20 червня 2016 р.
 4. Семінар "Наркозалежність: що важливо знати успішному психотерапевту?", 12 лютого 2016р., м. Київ.
 5. Семінар «Вигорання. Тривожна особистість», 16 листопада 2016р. УМО НАПН України.
 6. Міжнародна науково-практична конференції «Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти»,08-09 грудня 2016 року в м. Києві.
 7. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку», Майстер-класу на тему: «Корисність відсутності дискримінації на робочому місці та впровадження політики різноманіття в бізнес організаціях», 1-3 червня 2017 року, м. Харків, Україна.
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти молодих учених «Наука і молодь 2017: пріоритетні напрямки глобалізаційних змін», Виступ на тему «Розвиток професійно значущих якостей менеджерів засобами інтерактивних технологій», 19 травня 2017р., м. Київ
 9. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти»,  26 травня 2017 року ,  м. Києві
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи», ДВНЗ «УМО»  НАПН України,  29 вересня 2017  року у м. Києві.
 11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій», Виступ на тему: «Розвиток професійно значущих якостей особистості за допомогою інтерактивних методів», 1 листопада, 2017 р., м. Київ
 12. Форум «Прийняття непопулярних рішень», Дискусійна панель «Жінки в ділі», 14 вересня 2017 р. Київ.
 13. Круглий стіл «Психологія ЛГБТ спільноти: наукові дослідження, проблеми, результати, перспективи та впровадження результатів в роботу з представниками ЛГБТ», Виступ на тему: «Булінг у школі  його прояви та наслідки для ЛГБТ-підлітків», 4 грудня, 2017 р.. м. Київ.

Науково-організаційна діяльність

 1. Виставки «Освіта та кар’єра – День Студента 2017» та  «Освіта за кордоном», м. Київ, 16-18 листопада 2017 року.
 2. Виставка «Освіта та кар’єра – 2018»

Міжнародна діяльність

 1.  «Capturing Sexim!» A youth exchanges with 35 young people from Finland, Georgia, Netherlands, Poland and Ukraine, 24.08. – 01.09.2017, in Misaktsiyeli, Georgia; Erasmus+. The ID of certificate is B6K7-QS6F-3ZB7-FLGH

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

 1. «Програма підготовки тренерів» Інститут системного консультування і тренінгу, м. Москва, 2010 р.
 2. «Організаційно-методична підготовка викладачів інститутів післядипломної освіти педагогічної освіти до застосування аудіовізуальних засобів навчання», 13-22 серпня 2011, сертифікат № 006К
 3. Курс «Менеджер по персоналу, HR», підтвердила рівень спеціаліст HR – управління», Навчальний Центр «Golden Staff», 2013р. Київ
 4. Навчальна програма «Переговорні практики для менеджерів (техніка медіації)» (24 год.) Києво-Могилянська бізнес школа м. Київ., 2015р.
 5.  «Викладачі (викладачі-тьютори, куратори-тьютори груп) закладів післядипломної педагогічної освіти». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 142172, 01-12 вересня 2015 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».