ХІЛЬКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

ХІЛЬКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Доцент кафедри
кандидат психологічних наук
E-mail
h.s.a.psycholog@meta.ua

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/F-1653-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-5043-0303

Профіль у Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?user=c641MJoAAAAJ&hl=en

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/1622

Додаткові відомості

Освіта:

Повна вища освіта за спеціальністю «Психологія», кваліфікація магістр психології, викладач психології.

Досвід роботи

Досвід викладацької роботи:

 • Розробка та викладання навчальних курсів: «Загальна психологія», «Практикум з загальної психології», «Психодіагностика», Психологія праці», «Психологія девіантної поведінки», «Основи психотерапії», «Психогігієна», «Психологія травмуючих ситуацій», «Політична психологія», «Етнопсихологія», «Вступ у спеціальність», «Методика викладання психології».

Досвід психологічного консультування:

 • Питання міжособистісної взаємодії, саморозвитку, самореалізації, професійної реалізації, внутрішньоособистіного конфлікту.

Загальний стаж – 22 роки.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 8 років.

Громадська активність

 • Член ВГО «Асоціація екологічної психологічної допомоги».  

Наукова діяльність

 1. Учасник науково-дослідної роботи «Особистісно-орієнтовані засади психологічної підготовки майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти» 2012-2014 рр. (№ держреєстрації  0112U002317).
 2. Учасник науково-дослідної теми кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах», загальний напрям дослідження: «Особливості формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів».
 3. Навчання в аспірантурі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (2013‑2017 рр.). Тема дисертації «Психологічні умови формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів».

Перелік продукції (за останні два роки):

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Емпіричне дослідження сформованості толерантності до невизначеності у майбутніх психологів. – 2017.
 2. Психологічні кореляти формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів. – 2017.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Методика дослідження особливостей формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів. ‑ 2016 р.
 2. Сутність і типи ситуацій невизначеності у професійній діяльності психологів. ‑ 2016 р.
 3. Психологічні кореляти формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів. ‑ 2017 р.

Інші праці

 1. Особливості формування фасилітаційної позиції майбутнього психолога в системі післядипломної педагогічної освіти. ‑ 2016 р.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки) 

 1. Наукова конференція «Актуальні проблеми психології та педагогіки професійної підготовки майбутніх фахівців у системі вищої освіти». Тема доповіді: «Психолого-педагогічна фасилітація як умова формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів під час навчання у ВНЗ» (м. Київ, 4 лютого 2016 р.,  Києво-Могилянська академія).
 2. XV Міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика». Тема доповіді: Психолого-педагогічні умови формування конфліктологічної  компетентності у майбутніх психологів (м. Київ, 26 лютого, 2016 р., Києво-Могилянська академія).
 3. XI Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні аспекти». Тема доповіді: «Особливості формування професійної ідентичності майбутніх психологів в процесі навчання у ВНЗ» (м. Київ, 18 березня, 2016 р., Інститут психології імені Г.С. Костюка).
 4. I Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» Тема доповіді: Формування фасилітаційної позиції майбутнього психолога в процесі навчання у ВНЗ. (м. Київ, ННІМП ДВНЗ «УМО» НАПН України, 30 березня, 2016 р.).
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція  «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти». Тема доповіді: «Класифікація ситуацій невизначеності у діяльності психологів» (м. Київ, 27 травня 2016 р.,ДВНЗ «УМО» НАПН України).
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна особистість: психологічні межі, життєвий шлях, самореалізація» Тема доповіді: «Психологічні чинники формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів під час навчання у ВНЗ» (м. Черкаси, 26‑27 травня 2016 р.).
 7. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 120-ій річниці з дня народження М.О.Бернштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія». Тема доповіді: Роль толерантності до невизначеності в професійній підготовці  майбутніх психологів під час навчання у ВНЗ (м. Вінниця, 16-17 вересня 2016 р.).
 8. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти». Тема доповіді: «Показники обізнаності майбутніх психологів щодо формування толерантності до невизначеності» (м. Біла Церква,10 листопада 2016 р.).
 9. І Міжнародна науково-практична конференцяї «Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти». Тема доповіді: «Толерантність до невизначеності як чинник конкурентоздатності майбутніх психологів у сучасних умовах» (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.).
 10. Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах» .Тема доповіді: «Формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів: мета, завдання та принципи» (м. Київ, 26 січня 2017 р., Києво-Могилянська академія).
 11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти». Тема доповіді: «Особливості формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів на засадах екофасилітативного підходу» (м. Київ ‑ м. Рівне, 30-31 березня 2017 р.).
 12. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи». Тема доповіді: «Толерантність до невизначеності психологів як показник їх професійної компетентності» (м. Харків, 6 квітня 2017 р.).
 13. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: Історія, теорія, технології». Тема доповіді: «Психологічний супровід формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів» (м. Київ, ДВНЗ УМО, 28 квітня 2017 р.).
 14. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій». Тема доповіді: «Показники сформованості толерантності до невизначеності, інтолерантності до невизначеності та міжособистісної інтолерантності до невизначеності у майбутніх психологів» (м. Київ – м. Суми, 26‑28 квітня 2017 р.).
 15. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти». Тема доповіді: «Психолого педагогічна екофасилітація як психологічна умова формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів» (м. Київ, 26 травня 2017 р.).
 16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій». Тема доповіді: «Програма формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів» (м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 10 листопада 2017 р.).
 17. VIII Всеукраїнська наукова конференція «Восьмі сіверянські соціально-психологічні читання». Тема доповіді: «Соціально-психологічні механізми розвитку толерантності до невизначеності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки» (м. Чернігів, 6 грудня, 2017 р.).
 18. Міжнародна міждисциплінарна асамблея «Посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни» (м. Київ, 8-10 грудня 2017 р.).
 19. Участь у круглому столі на тему: «Психологія спільноти ЛГБТ: наукові дослідження, результати, проблеми та перспективи» (Київська область, 4 грудня 2017 р.).
 20. Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах». Тема доповіді: «Психолого-педагогічні особливості формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів» (м. Київ, Києво-Могилянська академія, 26 січня, 2018 р.).
 21. Участь у роботі наукового семінару кафедри психології та особистісного розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» «Психолого-педагогічний супровід навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців с системі ППО» (м. Київ, ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 15 лютого, 2018 р.).

Науково-організаційна діяльність

 1. Організація і проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 27 травня 2016 р.,ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»).
 2. V Всеукраїнський форум учених і практиків «Экопсихея» Украина: посттравматическое развитие и рост. Організація і проведення  майстер-класу: «Саморозвиток і професійне зростання в умовах невизначеності сучасного» (м. Київ, 21-22 травня 2016 р.).
 3. Організація і проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 26 травня 2017 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»).
 4. VI Всеукраїнський форум вчених і практиків «Екопсихея» «Психологія нелінійного життя». Організація і проведення  майстер-класу «Екологічна робота з психотравмою» ( 20-21 травня 2017 р., м. Київ). 

Професійний розвиток 

Підвищення кваліфікації 

 1. Підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі університетів, академій, інститутів». Свідотство про підвищення кваліфікації СП 35830447/2538-17 від 3 листопада 2017 р. Реєстраційний номер 2523/17ц.
 2. Підвищення кваліфікації за категорією « Посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни». Сертифікат про підвищення кваліфікації № А-ЕЕ-812-53 від 12.12.2017 р.