КРИМЛОВА ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА

КРИМЛОВА ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Старший викладач кафедри

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/F-2450-2019

Профіль у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=tiiPPn4AAAAJ&hl=uk

Додаткові відомості

Освіта:

середня спеціальна медична, вища психологічна.

2014 - Аспірант (кафедра психології та особистісного розвитку) ННІМП УМО НАПН України. (науковий керівник - проф. Лушин П.В.).

2010 –  2011 - ННІМП УМО НАПН України. Специальность: магістр психології, кваліфікація: викладач психології, диплом з відзнакою.

2004 – 2009 - Київський Інститут соціальних та культурних зв’язків  ім. св. княгині Ольги. Спеціальність: психологія. Диплом бакалавра з відзнакою.

1996-1998 - Хмельницьке базове медичне училище. Специальність: акушерська справа. Диплом з відзнакою.

Досвід роботи:

З 2015 - Кафедра психології та особистісного розвитку ННІМП УМО, старший  викладач.

2013 - Гіпнолог, психолог, консультант (індивідуальне та сімейне консультування),  тренер груп особистісного розвитку, майстер-класів, психологічних клубів   Інституту Неоінтегральної психології (д-р Ю. О. Медвін). http://lifedesign.in.ua/

2008 –  2013 - Академія Муніципального Управління (м. Київ). Практичний психолог економічного ф-ту АМУ, зав. психологічною службою  (з 2009 р.), викладач  дисциплін «Імідж-тренінг», «Арт–терапія», тренер груп курсів “комунікативний тренінг”, “тренінг саморозвитку та саморефлексії”, “тренінг розвитку творчого потенціалу” та ін.

1998 –  2001 - Стоматологічна клініка «Авіцена» м.Хмельницький. Асистент стоматолога.

Громадська активність:

 • Член ГО «Українська асоціація екологічної допомоги»,
 • Член Міжнародної Асоціації гіпнологів (з 2015), гіпнотерапевт.

Наукова діяльність

 • Участь у плановій науково-дослідній роботі кафедри
 • Участь у роботі наукових конференцій, семінарів тощо (з публікаціями та без них).
 • Участь у наукових виставках.

Перелік продукції (за останні два роки)

Посібники:

 1. Співавтор навчального посібника «Экофасилитация: самоучитель для взрослых», К.: 2013 (Серия «Живая книга», Т.3). http://ecofacilitation.ucoz.com/news/prezentacija_vtorogo_i_tretego_toma_serii_knig_zhivaja_kniga_na_ehkopsikhee_2013/2013-05-31-104 

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України: 

 1. Кримлова Ю. М. Модель психологічної готовності юнаків до подолання кризових ситуацій / Ю. М. Кримлова // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти;  голов. ред. В. В. Олійник ; редкол.: О. Л. Ануфрієва  [та ін.]. – К.: АТОПОЛ ГРУП, 2016. – Вип. 2(31). – 152 с. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки").

Інші праці: 

 1. Кримлова Ю. М. Виклики юнацтва у сьогоденні: криза ідентичності та кризові ситуації життя  / Ю. М. Кримлова //  матеріали Другої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти” 10 листопада 2016 р. м. Біла церква.
 2. Кримлова Ю. М. Застосування екофасилітативного підходу до проблеми переживання кризи ідентичності в юнацькому віці / Ю. М. Кримлова // матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції “Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України” 26 жовтня 2016 р.,  м.Київ. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – Електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umo.edu.ua
 3. "Психологічна допомога особистості у кризових ситуаціях життя: екофасилітація особистісних трансформацій" - тези до II Міжнародної науково-практичної конференції "Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій" 26 - 28 квітня  2017 р., м. Київ.
 4. "Психологічні та філософські засади екофасилітативного супроводу психологічної готовності до подолання кризових ситуацій життя" - тези до II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти" на базі ДВНЗ УМО, 26 травня 2017 р., м. Київ.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки): 

 1. Одинадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми», 18 березня 2016 р, Київ.
 2. І Міжнародна  науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», Київ, 30 березня 2016 р.
 3. V  Всеукраїнський форум вчених та практиків «Екопсихея» Україна: посттравматичний розвиток і зростання, Київ, 21-22 травня 2016 р.
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», 27 травня 2016 р, м.Київ.
 5. Друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти”// Виклики юнацтва у сьогоденні: криза ідентичності та кризові ситуації життя, 10 листопада 2016 р. м. Біла церква.
 6.  Всеукраїнська науково-практична конференція “Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України” // Застосування екофасилітативного підходу до проблеми переживання кризи ідентичності в юнацькому віці 26 жовтня 2016 р.,  м.Київ.
 7. VI Всеукраїнський форум вчених і практиків «Екопсихея» Психологія нелінійного життя  // майстер-клас «Стосунки з … грошима у сучасному світі невизначеності та змін», Київ, 20-21 травня 2017 р.
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» // Психологічні та філософські засади екофасилітативного супроводу психологічної готовності до подолання кризових ситуацій життя , Київ, 26 травня 2017 р.

Науково-організаційна діяльність

 1. Профорієнтаційна робота.
 2. Ведуча тренінгових груп для працівників сфери державного управління (центр підвищення кваліфікації та перепідготовки держслужбовців  м.Києва -2009 р.).
 3. Член експертної комісії конкурсу «Найкращий держслужбовець» в м. Києві (ІІ та ІІІ тури конкурсу).
 4. Участь у прямому ефірі (програма «Свобода мысли с Назипом Хамитовым»), канал КДРТРК, Київ.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації 

 1. Сертифікат ГО «Української асоціації фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій» про участь у тренінгу «Перша психологічна допомога та кризова інтервенція», (16 год), 2018 р.
 2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Екопсихологічні технології управління персоналом» (72 год.), (ВДНЗ «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації»),06.2012р.
 3. Свідоцтво про  підвищення кваліфікації Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ УМО НАПН України СП 35830447/2792-16, від 16.12.2016 р.
 4. Сертифікат  ІІІ рівня Міжнародного центру психолого-педагогічних іновацій «Практика психолого-педагогічної допомоги:  екофасилітативний підхід» (72 год.), (проф. Лушин П.В.),2012 р.
 5. Сертифікати І - ІІI рівнів Міжнародного центру психолого-педагогічних іновацій «Практика психолого-педагогічної допомоги:  екофасилітативний підхід» (72 год.), (проф. Лушин П.В.),2012 р.
 6. Сертифікат навчання на авторському семінарі Ш.А.Амонашвілі  «Гуманно-личностный подход к детям в образовательном процессе» (40 год.), 2010 р.
 7. Сертифікат 1 рівня (гештальт-консультант)  Психологічного центру організаційного та особистісного розвитку «Ніка»  Київського Гештальт-інституту (152 год.), 2008.