Фещенко Олена Леонідівна

Фещенко Олена Леонідівна

Заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи
кандидат економічних наук, доцент

Профіль у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=DZUO124AAAAJ

ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-0906-0398

e-mail: elf-imef@ukr.net

 

Додаткові відомості

професор Міжнародної кадрової Академії (2010);

відмінник освіти (2019).

 

Освіта

1981-1986 рр. – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет кібернетики, спеціальність – прикладна математика.

1996-2000 рр. – аспірантура  в Науково-дослідному економічному інституті Мінекономіки України (заочна форма)

2014-2015 рр. – ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» , спеціальність – програмне забезпечення систем.

 

Професійна діяльність

 

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ

Вересень 2019 р. – по тепер. час -  заступник директора з науково-педагогічної та навчальної діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та психології;

За суміщенням:

Вересень 2019 – січень  2021 – доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту

Лютий 2021 р – по тепер час - професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту

 

ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

2017-2019 – директор Навчально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів;

2016-2017 – директор Інституту організації освітньої діяльності та якості вищої освіти;

2014-2016 - заступник директора – декан факультету стаціонарних та заочних форм навчання, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки;

2004-2014 рр. - декан факультету заочних форм навчання;  декан факультету стаціонарних та заочних форм навчання;

За суміщенням:

2013-2019: учений секретар спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

2017-2019 - професор кафедри економіки та управління підприємством;

2008-2017- професор кафедри теоретичної та прикладної економіки;

2003-2008 - доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки;

 

Науково-дослідний економічний інституту Мінекономіки України

1997-2004 рр. -  завідувач сектора проблем структурної політики відділу міжгалузевих і структурних проблем виробництва

1996-1997 рр. -  завідувач сектора відділу комплексних проблем виробництва;

1993-1996 рр. - науковий співробітник відділу економіки матеріально-виробничого комплексу;

1987-1993 рр. – Житомирське обласне управління статистики

1987-1993 -  інженер-програміст відділу експлуатації засобів обчислювальної техніки.

ВД «Галицькі контракти»

2008-2013 рр.(за сумісництвом): керівник рейтингово-аналітичної групи

Наукова школа

  1. Захищена дисертаційна робота на тему на тему «Управління еколого-економічною безпекою металургійного підприємства»  здобувачем Каменовою Н.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (диплом кандидата економічних наук ДК № 040469, затверджено наказом МОНУ від 28.02.2018 року).
  2.  Захищена дисертаційна робота на тему «Розвиток та використання персоналу підприємств з виробництва мінеральних вод» здобувачем Мінчак Н.Д. на здобуття наукового ступеня  кандидата економічних наук  за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (диплом кандидата економічних наук ДК № 046867, затверджено наказом МОНУ від 16.05.2018 року).
  3.  Захищена дисертаційна робота на тему «Ефективність управління інноваційними проектами машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграції» здобувачем Прокопенком Ю.О. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (диплом кандидата економічних наук ДК № 0530935, затверджено наказом МОНУ від 20.06.2019 року).

Основні публікації за останні два роки

Фещенко О.Л. Роль маркетингових інновацій на сучасному етапі розвитку підприємництва/ Лабіринти реальності: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Монреаль: СPM «ASF», 2019. – С. 93-95.

Фещенко О.Л.. Вибір конкурентних стратегій у розвитку  недержавних закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг /  В.Є. Сафонова, О.Л. Фещенко //Проблеми модернізації України: [зб. наук. праць] / МАУП. – К.:ДП «видавничий дім «Персонал, 2019 – Вип. 8. – С. 48-52.

Feschenko,О. L.  Innovative concept of the development of national economy /  Yu. V. Honcharov, O. Yu. Mohylevska, L. V. Romanova, O. L. Feschenko / Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2019. –Вип. 2,  pp. 137-146.(Видання включено до наукометричної бази Scopus[41]).

Фещенко О.Л. Моделі оцінювання конкурентоспроможності підприємства / Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт, послуг: теорія методологія, практика: колективна монографія / за заг. ред д.е.н. професора В.В. Іванової. Суми: ПФ «Видавництво «Університетська книга». 2020. - С. 50-72.

Фещенко О. Л. Оптимізація витрат молокопереробних підприємств з використанням методів лінійного програмування / О.Л. Фещенко, А.В. Ліщенко/ Агросвіт. 2020. № 17-18. С. 85–91.  DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.85/

FeshchenkoE. DevelopmentofUkrainianandGlobalOnlineEducation / SergiyA. Kvitka, ValentynaS. Yehorova, TetianaO. Chepulchenko,  MykolaM. Taranenko, IvanS. Bakhov, ElenaL. Feshchenko// TEMJournal, Vol.9, No.4, November 2020, Р. 1640-1646. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://doi.org/10.18421/TEM94‐41DOI: 10.18421/TEM94-41 (Видання входить до наукометричної бази Scopus).