Підготовка здобучів вищої освіти

В Навчально-науковому інституті менеджменту та психології УМО НАПН України здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти згідно до ліцензії на освітню діяльність.

Ліцензія: рішення МАК від 17.02.1994, протокол № 9 (вперше), наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2016 № 1492л (переоформлення).

Ступінь бакалавра (денна, заочна форма навчання):

Галузь
знань

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)


Соціальні та поведінкові науки

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Психологія

Управління та адміністрування

Менеджмент

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 Ступінь магістра (заочна форма навчання)

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)Соціальні та поведінкові науки

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Психологія

Інформаційні технології

Комп’ютерні науки


Публічне управління та адміністрування


Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент

Державна служба


Управління та адміністрування

Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьМенеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

Управління проектами

 Управління навчальним закладом


Освіта / Педагогіка


Освітні, педагогичні науки

Педагогіка вищої школи

Християнська педагогіка

Право

Право

  

В Інституті підготовку здобувачів вищої освіти здійснюють чотири кафедри: 

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І СОЦІАЛЬНОЙ РОБОТИ
завідувач кафедри - доктор педагогічних наук, доцент Андрощук І.М.

Випускники кафедри після навчання отримують освітній ступінь магістра за освітніми програмами:

Управління навчальним закладом

Кваліфікація магістр - керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)

Педагогіка вищої школи

Кваліфікація магістр - викладач університетів та вищих навчальних закладів

Християнська педагогіка

Кваліфікація магістр - викладач університетів та вищих навчальних закладів

  

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
завідувач кафедри - доктор наук з державного управління Карташов Є. Г.

Випускники кафедри отримують освітній ступінь магістра за освітньою програмою:

Управління проектами

Кваліфікація магістр з управління проектами, керівник проектів та програм

Публічне управління та адміністрування

Кваліфікація магістр з публічного управління та адміністрування

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ
завідувач кафедри- доктор психологічних наук, професор Лушин  П. В.

Випускники кафедри після навчання отримують освітній ступінь бакалавра/магістра за освітніми програмами:

Психологія

Кваліфікація бакалавр - лаборант наукового підрозділу в сфері психології

Кваліфікація магістр - психолог, викладач вищого навчального закладу (ВНЗ)

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
авідувач кафедри - кандидат педагогічних наук, доцент Бурлаєнко Т.І

 Випускники кафедри після навчання отримують освітній ступінь бакалавра за освітніми програмами:

Управління персоналом та економіка праці

Кваліфікація бакалавр з управління персоналом та економіки праці

Менеджмент

Кваліфікація бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кваліфікація бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

 Випускники кафедри після навчання отримують освітній ступінь магістра за освітніми програмами:

 

Управління персоналом та економіка праці

Кваліфікація магістр з управління персоналом та економіки праці

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Кваліфікація магістр з менеджменту організацій і адміністрування, менеджер (управитель) організаці

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кваліфікація магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

  

Кафедри забезпечують освітній процес в Інституті на високому науково-методичному рівні з використанням новітніх освітніх технологій.