Підготовка здобучів вищої освіти

В Навчально-науковому інституті менеджменту та психології УМО НАПН України здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти згідно Акту узгодження переліку спеціальностей та ліцензованного обсягу.

Ліцензія: серія АЕ № 636081  від 10.03.2015 р.  Міністерства освіти і науки України, витяг з рішення акредитаційної комісії від 24.08.2015 року, протокол № 118.

Ступінь бакалавра (денна, заочна форма навчання):

Галузь
знань

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

Соціальні та поведінкові науки

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Психологія

Управління та адміністрування

Менеджмент

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 Ступінь магістра (заочна форма навчання – 1рік 6 міс)

Галузь
знань

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

Соціальні та поведінкові науки

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Психологія

Інформаційні технології

Компютерні науки та інформаційні технології

 

 

 

 

 

Управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент

Державна служба

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

Якість,стандартизація та сертифікація

Управління
проектами

Управління
якістю освіти

 Управління навчальним закладом

Медійний менеджмент
в освіті

Освіта

Науки про освіту

Педагогіка
вищої школи

Християнська педагогіка у вищій школі

  

В Інституті підготовку здобувачів вищої освіти здійснюють чотири кафедри: 

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ТА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
завідувач кафедри - доктор педагогічних наук, професор Рябова З. В.

Випускники кафедри після навчання отримують освітній ступінь магістра за освітніми програмами:

Управління навчальним закладом

Кваліфікація магістр - керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)

Управління якістю освіти

Кваліфікація магістр - керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання), тестолог

Медійний менеджмент в освіті

Кваліфікація магістр - керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)

Педагогіка вищої школи

Кваліфікація магістр - викладач університетів та вищих навчальних закладів

Християнська педагогіка у вищій школі

Кваліфікація магістр - викладач університетів та вищих навчальних закладів

 

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ЗАГАЛЬНОФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН
в.о. завідувача кафедри - кандидат політичних наук, доцент Букорос Т. О.

Випускники кафедри отримують освітній ступінь магістра за освітньою програмою:

Управління проектами

Кваліфікація магістр з управління проектами, керівник проектів та програм

 

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
завідувач кафедри- доктор психологічних наук, професор Лушин  П. В.

Випускники кафедри після навчання отримують освітній ступінь бакалавра/магістра за освітніми програмами:

Психологія

Кваліфікація бакалавр - лаборант наукового підрозділу в сфері психології

Кваліфікація магістр - психолог, викладач вищого навчального закладу (ВНЗ)

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
авідувач кафедри - доктор економічних наук, доцент Хлівна І. В.

 Випускники кафедри після навчання отримують освітній ступінь бакалавра за освітніми програмами:

Управління персоналом та економіка праці

Кваліфікація бакалавр з управління персоналом та економіки праці

Менеджмент

Кваліфікація бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кваліфікація бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

 Випускники кафедри після навчання отримують освітній ступінь магістра за освітніми програмами:

 

Управління персоналом та економіка праці

Кваліфікація магістр з управління персоналом та економіки праці

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Кваліфікація магістр з менеджменту організацій і адміністрування, менеджер (управитель) організаці

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кваліфікація магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Якість, стандартизація та сертифікація

Кваліфікація магістр - керівник установи (структурного підрозділу) з якості, стандартизації та сертифікації

 

Кафедри забезпечують навчальний процес в Інституті на високому науково-методичному рівні з використанням новітніх освітніх технологій.