Кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну

Історія сучасної кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну (ТНОП та Д) починається з вересня 2008 року. 

Перша назва кафедри – кафедра інформаційного захисту та цивільної безпеки. Основним завданням новоствореної кафедри була підготовка майбутніх фахівців у галузі комп’ютерних технологій із спеціалізацією «Інформаційний захист» та інспекторів з охорони праці. Основний наголос робився на універсальність майбутніх фахівців – не просто фахівців у своїй галузі, а тих, які могли б займатися викладацькою діяльністю у відповідній професійній сфері. 

Викладачі кафедри забезпечували ефективне навчання з питань охорони праці. Це забезпечувало отримання студентом або слухачем міцних знань, умінь та навичок. Велике значення приділялось  спеціальному щорічному навчанню працівників, які залучаються до виконання робіт із підвищеною небезпекою. Таке навчання передбачає глибоке засвоєння відповідних професійних навичок та знань нормативно-правових актів з охорони праці та цивільної безпеки.