Денисова Анастасія Володимирівна

Денисова Анастасія Володимирівна

старший викладач
Інформація

ORCID iD
0000-0003-4014-9312

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=a2H_SY8AAAAJ&hl=uk

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4201

 

Додаткові відомості

                                           

Освіта

 • [1.09.1993-30.06.1998] Донецький державний університет, спеціальність «Економічна кібернетика»
 • [1.12.1998-1.12.2001] Донецький державний університет, аспірантура
 • [1.09.2008- 30.06.2010] Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти (м. Київ), спеціальність «Психологія»
 • [1.09.2012-26.05.2013] Донецький національний університет, ФСДП, додаткова спеціалізація «Викладач інформатики».

Досвід роботи 20 років

Наукова діяльність 

Є автором понад 20 публікацій, в тому числі 3 фахових.

З 2017 р. працює над науково-дослідною темою кафедри «Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників професійних навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій».

Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – Теорія і методика управління освітою на тему «Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців професійно-технічної освіти».

                                                                                                        

Перелік продукції (2016-2017 р.)

 1. Денисова А.В., Грядуща В.В. Застосування інформаційних технологій при підвищенні кваліфікації з питань охорони праці робітників вугільних підприємств // Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти: Матер. III Міжнар. наук.-практичн. інтернет-конф. (30 листопада 2017 р., Біла Церква). – Біла Церква: БІНПО.
 2. Денисова А. В. Інтеграція комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання у навчальний процес [Електронний ресурс]/ А.В. Денисова. // Удосконалення професійної підготовки фахівців шляхом впровадження інноваційних технологій // Матеріали Регіонального науково-практичного семінару 12 квітня 2017 р., м. Херсон. - 2017. - С. 9-12.
 3. Денисова А. В. Деякі аспекти моніторингу якості курсів підвищення кваліфікації у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти / А.В. Денисова. // Proceedings of the International Scientific Conference "Topical Issues of Science and Education" (July 17, 2017, Warsaw, Poland- 2017.-№5.-С. 39-43.
 4. Денисова А.В., Грядуща В.В. Андрагогічні засади впровадження комп’ютерно-орієнтовної методичної системи навчання/ А.В.Денисова, В.В.Грядуща // Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти: Матер. II Міжнар. наук.-практичн. інтернет-конф. (11 листопада 2016 р., Біла Церква). – Біла Церква: БІНПО, 2016. – С. 128-132.

Участь у науково-практичних заходах (2016-2017 р.)

 1. Регіональний науково-практичний семінар «Удосконалення професійної підготовки фахівців шляхом впровадження інноваційних технологій», тема доповіді «Інтеграція комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання у навчальний процес», 12 квітня 2017 р., м. Херсон.
 2. International Scientific Conference "Topical Issues of Science and Education тема доповіді «Деякі аспекти моніторингу якості курсів підвищення кваліфікації у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти», July 17, 2017, Warsaw, Poland.
 3. Методологічний семінар «Електронні дидактичні тести», тема доповіді «Створення електронних дидактичних тестів в режимі on-line», 20 вересня 2017 р., м. Біла Церква.
 4. Регіональний науково-практичний семінар «Компетентісний підхід у професійній підготовці кваліфікованих робітників у контексті сучасних інновацій» на тему «Впровадження дистанційної форми навчання у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти», 26 жовтня 2017р., м. Мукачеве.
 5. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» тема доповіді «Андрагогічні засади впровадження комп’ютерно-орієнтовної методичної системи навчання» 11 листопада 2016 р., м. Біла Церква.

Науково-організаційна діяльність

Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – Теорія і методика управління освітою на тему «Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців професійно-технічної освіти».

Професійний розвиток

 1. Підвищення кваліфікації за категорією «Науково-педагогічні працівники ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації» (210 год.), свідоцтво 12 СПВ 142940 від 06.11.2015 р.
 2. Навчання з питань охорони праці за програмою для керівників органів управління освітою, викладачів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, посвідчення № 7 від 05.11.2015р.
 3. Відкрита дистанційна школа дистанційного навчання (40 год.), сертифікат від 21.08.2017 р.