Красний Сергій Іванович

Красний Сергій Іванович

Старший викладач кафедри
Інформація

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0001-6909-3776

Профіль вченого у GoogleScholar
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=aymnyF8AAAAJ

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4250

 

Додаткові відомості

Освіта вища. Донецький медичний інститут 1980 рік, лікар-гігієніст, епідеміолог, диплом ЖВ №983916; Державний інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників України м. Донецьк 1995 рік, практичний психолог, диплом ДСК №006884; інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ УМО (м. Донецьк) 2011 рік, викладач університетів та інших вищих навчальних закладів, диплом НК №41932240.

Досвід роботи 22 роки

  • 1995 2000 р.р. – психолог Приватної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеню в державній системі закладів освіти «Современник»;
  • 2000-2001 р.р. – старший викладач кафедри психофізичної підготовки Донецького інституту Управління;
  • 2002-2011 р.р. – старший викладач кафедри психології Донецького інституту психології і підприємництва;
  • 2011 р. по теперішній час – старший викладач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Донецьк), який перейменовано в Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти (2015р.).

Громадська активність Є засновником і членом профспілкового комітету працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

Наукова діяльність

Автор 6 публікацій, в тому числі 3 у фахових виданнях.

З 2017 р. працює над науково-дослідною темою кафедри «Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників професійних навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій».

Сфера наукових інтересів: професійний розвиток педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Перелік продукції (за 2016, 2017 роки)

Інші праці

1. Психологічна діагностика як основа педагогічного прогнозування. Післядипломна освіта в Україні. — 2016. — № 2. — 108 с.

2. Красний С.І. Створення ділової графіки в Microsoft Office VISIO 2007: методичні рекомендації/С.І. Красний. – Біла Церква: – БІНПО УМО, 2016. – 55 с.

3. Красний С.І. Створення презентацій за допомогою програми «PREZI»: методичні рекомендації/С.І. Красний. – Біла Церква: – БІНПО УМО, 2016. – 36 с.

4. Красний С.І. Дидактичні можливості системи Internet: методичні рекомендації/С.І. Красний. – Біла Церква: – БІНПО УМО, 2016. – 59 с.

5. Красний С.І. Відкрита освіта і дистанційне навчання: методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації /С.І. Красний. – Біла Церква: – БІНПО УМО, 2017. – 75с.

6. Красний С.І. Хмарні технології: методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації /С.І. Красний. – Біла Церква: – БІНПО УМО, 2017. – 83 с.

Участь у науково-практичних заходах (за 2016-2017 роки)

  • Веб-семінар «Інтерактивні методи навчання в системі роботи викладача з предмету «Охорона праці» в ПТНЗ», тема доповіді «Використання комп’ютерних програм для проведення навчальних занять з охорони праці», м.Полтава, 21 березня 2017 р.
  • Регіональний науково-практичний семінар «Удосконалення професійної підготовки фахівців шляхом впровадження інноваційних технологій» тема доповіді «Технологія створення персонального сайту та електронного підручника», м.Херсон, 17 квітня 2017 р.
  • Круглий стіл «Організація роботи з охорони праці в ПНЗ», веб-доступ, тема доповіді «Навчання з ОП як реалізація системи безперервного навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в ПНЗ», м.Курахів (Донецька обл.) 18 травня 2017 р.
  • Круглий стіл «Використання хмарних технологій в навчальному процесі ПНЗ» веб-доступ, тема доповіді «Ознайомлення педагогічних працівників з хмарними технологіями та навчання роботі з програмами онлайн», Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ УМО НАПН України (БІНПО), 26 червня 2017 р.
  • Методологічний семінар «Електронні дидактичні тести», тема доповіді «Створення електронних дидактичних тестів», Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ УМО НАПН України (БІНПО), 20 вересня 2017 р.
  • Регіональний науково-практичний семінар «Компетентісний підхід у професійній підготовці кваліфікованих робітників у контексті сучасних інновацій», веб-доступ, тема доповіді «Використання хмарних технологій в навчальному процесі ПНЗ», НМЦ ПТО у Закарпатській області, м.Ужгород, 26 жовтня 2017 р.

Науково-організаційна діяльність 

Співорганізатор Науково-практичного семінару «Розвиток правової компетентності педпрацівників ПНЗ» на базі БІНПО 16 березня 2018 р.

Професійний розвиток

1.Підвищення кваліфікації за програмою викладачів з охорони праці ВНЗ  у ДП «Головний НМЦ  Держпромнагляду України». Посвідчення №104-15-17 від 20.03.2015р.

2. Курси підвищення кваліфікації у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», як викладач ВНЗ III-IV рівнів акредитації, 06.11.2015 р., обсяг: 5 – модулів, 210 год.