Історія кафедри методики професійної освіти, як основного структурного підрозділу Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, починається з січня 1979 року.

За час існування кафедри в її складі працювали 42 співпрацівники, з яких 32 мають вчений ступінь кандидата наук та вчене звання доцента. Науковцями кафедри було видано 7 монографій, 20 навчально-методичних посібників, більше ніж 100 методичних рекомендацій з проблем удосконалення професійної та післядипломної педагогічної освіти.

З 1995 року науковцями кафедри під керівництвом Заславської С.О., Микуляка О.П. проведено фундаментальні наукові дослідження з впровадження інтегративно-модульної технології навчання у професійну підготовку фахівців будівельної галузі, за результатами яких підготовлено 20 підручників для системи професійно-технічної освіти, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

За всі роки існування Інституту діяльність науково-педагогічних працівників кафедри завжди була прогностичною, орієнтованою на впровадження освітніх інновацій.