Кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін

Історія кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін (МПО та СГД), як основного структурного підрозділу Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, починається з січня 1979 року.

За час існування кафедри в її складі працювали 42 співпрацівники, з яких 32 мали науковий ступінь кандидата наук та вчене звання доцента. Науковцями кафедри було видано 7 монографій, 26 навчально-методичних посібників, більше ніж 100 методичних рекомендацій з проблем удосконалення професійної та післядипломної педагогічної освіти.

Розвиток та становлення кафедри нерозривно пов’язані із такими знаковими постатями, як Матвєєв Г. П., Заславська С. І., Микуляк О. П., під керівництвом яких проведено фундаментальні наукові дослідження з впровадження інтегративно-модульної технології навчання у професійну підготовку фахівців будівельної галузі, за результатами яких підготовлено 20 підручників для системи професійно-технічної освіти, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

За всі роки існування Інституту діяльність науково-педагогічних працівників кафедри завжди була прогностичною, орієнтованою на впровадження освітніх інновацій.