Кафедра педагогіки, психології та управління навчальними закладами

Історія кафедри педагогіки, психології та управління навчальними закладами (ПП та УНЗ) починається з січня 1979 р., коли в інституті була створена кафедра педагогіки. У жовтні 1990 р. кафедра педагогіки стає кафедрою педагогічних технологій та педагогічної майстерності. З 2009 року в задачі кафедри включаються питання з психології, що й послужило причиною зміни назви. 

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює перспективні наукові дослідження, співпрацює з навчальними закладами всіх рівнів акредитації в галузі освітньої діяльності у тому числі із закордонними. Викладачі працюють над актуальними проблемами педагогіки та психології професійної освіти, зокрема створення електронних навчально-методичних посібників, розробка інтерактивних засобів навчання (ділові ігри, тренінги тощо), розвиток центру психолого-педагогічного консультування. 

За весь період існування кафедри викладачами опубліковано понад 700 робіт, серед яких наукові статті, навчально-методичні посібники, рекомендації для працівників освіти.