Клокар Олег Олександрович

Клокар Олег Олександрович

Заступник директора з науково-навчальної роботи
доктор економічних наук, доцент
Інформація

ORCID iD: 
https://orcid.org/0000-0003-4424-3090.

Профіль вченого у Google Scholar: 
https://cutt.ly/ve8aYas.

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/E-2747-2019

 

Додаткові відомості

Освіта:

Білоцерківський державний аграрний університет (2004 р.), ОКР: “Спеціаліст”, спеціальність: “Облік і аудит”, кваліфікація: “Економіст з бухгалтерського обліку (з відзнакою)”.

Досвід роботи:

 • 2004 по 2015 рр. – Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, за основним місцем роботи та за сумісництвом працював бухгалтером і заступником головного бухгалтера;
 • 2005-2007 рр. – аспірант кафедри економіки та підприємства Білоцерківського державного аграрного університету;
 • 2007 по 2014 рр. – асистент та доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Білоцерківського державного (національного) аграрного університету;
 • 2014 по 2016 рр. – професор (у 2015 р. завідувач) кафедри фінансів і кредиту Білоцерківського інституту економіки та управління Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”;
 • 2016 по 2019 рр. – професор кафедри фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту Приватного вищого навчального закладу “Університет економіки і підприємництва”;
 • 2018 по 2019 рр. – професор кафедри менеджменту освіти і права Державного вищого навчального закладу “Університет менеджменту освіти”;
 • 2019 по теперішній час – заступник директора з науково-навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту.

Теми дисертацій:

 • Тема кандидатської дисертації: 

  Мотивація трудової діяльності працівників реструктуризованих сільськогосподарських підприємств (2007 р.), спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК).

 • Тема докторської дисертації: 

  Механізм ефективного відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки (2013 р.), спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

 

Громадська активність:

координатор наукового товариства творчої молоді Білоцерківського національного аграрного університету (2009-2010 рр.).

Наукова діяльність

 1. Назва державної теми дослідження Білоцерківського державного аграрного університету: “Розробка механізму стимулювання і підтримки експорту продукції АПК в умовах інтеграції до Європейського Союзу” (№ державної реєстрації 0104U004943) (2005-2007 рр.) У межах даної теми особисто автором  обґрунтовано основні теоретичні засади та визначено напрями стимулювання виробництва й експорту сільськогосподарської продукції шляхом запровадження дієвої системи трудової мотивації аграрних працівників.
 2. Назва державної теми дослідження Білоцерківського державного аграрного університету: “Формування механізму ефективного ресурсозабепечення аграрного сектора економіки в контексті інтеграції в світовий економічний простір” (державний реєстраційний номер 0112U001441) (2010-2013 рр.); “Розробка механізму ефективного стимулювання відтворення земельних ресурсів агросфери в умовах становлення земельного ринку” (державний реєстраційний номер 0112U001442) (2010-2013 рр.). В межах вищевказаних тем особисто автором розроблено методологічні підходи аналізу та оцінки ресурсного потенціалу аграрної сфери, а також сформовано заходи підвищення ефективності його відтворення в контексті інтеграції України в світовий економічний простір і розвитку земельного ринку.

Перелік продукції (за останні два роки)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Klokar O.O. Human resources management of financial controlling of agricultural companies / O. O. Klokar // Financial-credit activity: Problems of theory and practice. – 2019 – №1(28). – P. 149 – 157. (збірник, що входить до міжнародних наукометричних баз даних, у тому числі Web of science).

Інші праці

Клокар О.О. Мотивація трудової діяльності фінансових контролерів підприємств аграрного сектора економіки / О. О. Клокар // Innovative economy: Processes, Strategies, Technologies:Conference Proceedings (Kielce, 26 Jan. 2018 y.). – Kielce: Baltija Publishing, 2018. – P.I. – 132 p.      [39 – 42]. 

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

Клокар О.О. Мотивація трудової діяльності фінансових контролерів підприємств аграрного сектора економіки / О. О. Клокар // Innovative economy: Processes, Strategies, Technologies:Conference Proceedings (Kielce, 26 Jan. 2018 y.). – Kielce: Baltija Publishing, 2018. – P.I. – 132 p.      [39 – 42]. 

Науково-організаційна діяльність

Учасник авторського тренінгу Миколи Смолінського“Написання проектів. Фонди ЄС” приЦентральноєвропейській Академії Навчань та Сертифікації (CEASC). За результатами навчання отримав сертифікат тренера щодо навчання та розробки міжнародних проектів в рамках програм “Горизонт 2020” та “Еразмус +” (08-09.11.2018 р.).

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

НАПНУ ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”, свідоцтво СП 35830447/0111-18, від 26.01.2018 р.