Сидоренко Вікторія Вікторівна

Сидоренко Вікторія Вікторівна

Директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти
доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, доцент, учитель вищої кваліфікаційної категорії
Інформація

ORCIDiD:  
0000-0002-6626-4581

Профіль вченого у GoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=DKvyb9AAAAAJ&hl=ru.

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/D-9834-2019

 

Додаткові відомості

Освіта:

 • 1992-1994 рр. – навчання у Макіївському педагогічному училищі, яке закінчила з дипломом про відзнаку. Кваліфікація «Вихователь дошкільного навчального закладу».
 • 1995-2000 рр. – закінчила із відзнакою Донецький державний університет за спеціальністю «Українська мова і література». Здобула кваліфікацію «Філолог, викладач української мови і літератури».
 • 2000-2001 рр. – навчання у магістратурі при Донецькому національному університеті за спеціальністю «Українська мова і література», здобула кваліфікацію «Магістр української мови і літератури».
 • 2001-2004рр. – навчання в аспірантурі при Донецькому національному університеті за спеціальністю «Українська мова».
 • 2010-2013 рр. – докторант відділу теорії та історії педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м.Київ).
 • 2006 р. – захистила кандидатську дисертацію «Формальні і функціональні вияви керування» за спеціальністю 10.02.01 – «Українська мова».
 • 2007 р. – присвоєне вчене звання кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – «Українська мова».
 • 2010 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання.
 • 2013 р. – захистила докторську дисертацію «Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти» в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
 • 2014 р. – присвоєне вчене звання доктора педагогічних наук із спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».

Досвід роботи

 • Досвід роботи у загальноосвітньому навчальному закладі
  Стаж педагогічної роботи становить 15 років. Працювала на посадах учителя української мови і літератури Макіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 62, заступника директора з навчальної роботи Донецького бізнес-ліцею (1990-2005 рр.). Серед випускників – переможці олімпіад з української мови і літератури; із 2000 по 2006 роки всі без винятку випускники стали студентами найпрестижніших вищих навчальних закладів України і за кордоном.
 • Досвід роботи у ВНЗ
  Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів кваліфікації становить 12 років. Працювала на посадах доцента кафедри педагогіки, психології та педагогічної творчості Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2005-2008 рр.), доцента, завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2008-2014 рр.), головного наукового співробітника відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України (2014-2015 рр.), професора кафедри філософії освіти і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (2015-2016), завідувача кафедри філософії і освіти дорослих (з 2017 року по теперішній час).

Теми дисертацій:

 1. Сидоренко В.В. Формальні і функціональні вияви керування : дис. … к. філол. наук / В.В.Сидоренко; ДОННУ. — Донецьк, 2007. — 230 с.
 2. Сидоренко В.В. Формальні і функціональні вияви керування : автореф. дис. … на здобуття наук. ступ. к. філол. наук / В.В.Сидоренко; ДОННУ. — Донецьк, 2007. — 22 с.
 3. Сидоренко В.В. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти : дис. … д-ра пед. наук : у 2-х ч. / В.В.Сидоренко; ІПООД АПН України. — Київ, 2013. — Ч. 1  — 494 с. ; Ч. 2(додатки). — 350 с.
 4. Сидоренко В.В. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра пед. наук / В.В. Сидоренко; ІПООД АПН України. — Київ, 2013. — 45 с.

Наукова діяльність

Автор понад 170 публікацій з проблем професійного розвитку фахівців у системі освіти дорослих, навчальних посібників і навчальних програм під грифом МОН України для організаторів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Науковий консультант авторських творчих майстерень, лабораторій, мета-проектів методичних служб усіх рівнів. Організатор та учасник постійно діючих семінарів, круглих столів, методичних студій, методичних телемостів, творчих лабораторій, майстер-класів, вебінарів, чатів тощо

Перелік продукції (за останні два роки)

Монографії

 1. Сидоренко В.В. Феноменологія педагогічної майстерності вчителя / В.В. Сидоренко / Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи : монографія / кер. авт. кол. Н.В. Гузій; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 156-199.
 2. Сидоренко В.В. Розвиток педагогічного акмепрофесіогенезу в умовах формальної і неформальної післядипломної освіти / Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти: монографія / кер. авт. кол. Н.В. Гузій; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 60-154.
 3. Sydorenko Victoria. Professional media competence development for teachers of foreign languages by means of continuing education courses: theoretical principlesAssociation agreement from partnership to cooperation collective monograph / Victoria Sydorenko,Artemy Ponomarevskyi.– Accent Graphiccs Communication Publishing, Hamilton, Ontario.2018. – 276 p. – P. 187-194.

Навчальні і навчально-методичні посібники, положення

 1. Сидоренко В.В. Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою : методичні рекомендації / Вікторія Вікторівна Сидоренко, Ярослава Леонідівна Швень. К.: ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 2017. 160 с.
 2. Бібліографічний опис робіт науково-педагогічних працівників кафедри філософії і освіти дорослих / упорядники: В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 62 с.
 3. Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: зб. робочих навчальних програм: авторський колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с.
 4. Нова  українська  школа:  виклики  для  професійного  розвитку  педагогічних працівників:  програма  круглого  столу  з  онлайн-трансляцією,  22  лютого  2018  р.,  Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ ⁄ за ред. В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник. – К.: Агроосвіта, 2018. – 56 с.
 5. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice) : мультимедійний науково-метод. комплекс: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; загальна ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: Агроосвіта, 2017. 950 с.
 6. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти: авторський колектив / загальна ред. проф. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В.Сидоренко, Я.Л.Швень. К.: Агроосвіта, 2018. – 300 с.
 7. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м.Київ ⁄ редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Катюк.  К.: Агроосвіта, 2017.
 8. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: програма ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ за ред. В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник.  К.: ЦІППО, 2017. 40 с.
 9.  Сидоренко В.В. Майстер-клас як засіб для розвитку праксеологічної продуктивності науково-методичних працівників. Педагогічний коучинг як технологія професійного розвитку науково-методичних працівників в просторі післядипломної освіти / В.В. Сидоренко / Технології професійного розвитку педагога : методичний порадник : наук.-метод. посіб. – К.: ДВНЗ «УМО», 2016. С. 148-172.

Статті у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Сидоренко В. Акмеологічна модель професіогенезу педагогічних працівників у системі післядипломної освіти // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. – Вип. 28 (38). – Сер. 16 «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики»: зб. наук. пр. / ред. кол.: Н.В. Гузій (відп. ред.). – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 40-46.
 2. Сидоренко В. Акмеологічні технології в освіті дорослих / В.В. Сидоренко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. – Вип. 26 (36). – Сер. 16 «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики»: зб. наук. пр. / ред. кол.: Н.В. Гузій (відп. ред.). – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 38-42.
 3. Сидоренко В. Атестація претендентів на державну службу щодо вільного володіння державною мовою: методичний коментар / В.В. Сидоренко // Агроосвіта. – К., 2017. – С. 34-40.
 4. Сидоренко В. Лінгводидактичні засади навчання синтаксису й пунктуації української мови учнів 8-9 класів в умовах оновленої освітньої парадигми / В. Сидоренко // Українська мова і література в школі: наук.-методичний журнал. – К., 2016. – № 1. – С. 7-19.
 5. Сидоренко В.В. Методична діяльність у новій українській школі: проспекція від авторів-експертів / В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник // Адаптивне управління : теорія і практика : електронне наукове видання. – червень. – №3(5). – 2017. – Режим доступу: http://am.eor.by/.
 6. СидоренкоВ. В. Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних працівників в Україні: підходи та особливості розроблення [Електронний ресурс] / В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник // Адаптивне управління: теорія і практика : електронне наук. вид. Серія «Педагогіка» — 2017. — № 3(5), червень. — Режим доступу : http://am.eor.by/index.php/gallery/124-vipusk-3-2017. — Дата звернення: 31.01.2018. — Назва з екрана.
 7. Сидоренко В.В. Науково-методичний супровід професіогенезу педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти / В.В. Сидоренко // Агроосвіта. – К., 2017. – С. 4-40.
 8. Сидоренко В. Формування акмелінгвістичної майстерності вчителя-словесникав системі неперервної педагогічної освіти // Українська мова і література в школі: наук.-метод. журнал / В. Сидоренко. – 2016. – № 4. – С. 39-48.

Інші праці

 1. Сидоренко В.В. Акмеологічні технології науково-методичного супроводу професіогенезу педагогічних працівників у системі післядипломної освіти / Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ,27 травня 2016 р.). – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 120 с. –  С.81-85 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari.
 2. Сидоренко В.В. Відбулась ІI Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» / В.В. Сидоренко/ Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. Київ, 26 квітня 2017 р. / за заг. ред. В.В. Олійника. – К.: УМО НАПН України, 2017. С. 4-8.
 3. Сидоренко В.В. Віртуальна кафедра андрагогіки як інноваційний ресурс професійного розвитку фахівців у суспільстві, яке навчається/ Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  (м. Суми, 7 грудня 2017 року)/ за ред. О. М. Семеног. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – випуск 1. –   230 с. – С.151-158.
 4. Сидоренко В.В. Інноваційні напрями науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної освіти / В. Сидоренко // Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садком. – К.: РА «Освіта України». – 2016. – № 7-8(48). – С. 22-29.
 5. Сидоренко, В.В. Інформаційний менеджмент молодого науковця / матеріали студентської науково-практичної конференції «Дні науки – 2016: наука і практика в професійній діяльності фахівців у межах І Всеукраїнського фестивалю студентських наукових робіт «Молодь науки -2016: теоретичні і прикладні аспекти наукової діяльності», 18 травня 2016, м. Київ, Україна. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/166097/
 6. Сидоренко В.В. Концепція маркетингу освітніх послуг для професійного розвитку фахівців нової української школи / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (15-22 травня 2017 року) КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. –Випуск №2(28)/2017 – Режим доступу: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/el_gurnal.html.
 7. Сидоренко В.В. Методична діяльність у Новій українській школі: проспекція від авторів-експертів / В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник // Педагогічна газета. – травень. –№ 5. – 2017 – С.3.
 8. Сидоренко В.В. Методична діяльність у суспільстві, яке навчається: виклики, проблеми, перспективи розвитку / В.В. Сидоренко // Методист. – травень. –№ 2 (74). – лютий. – 2018. – С.14-27.
 9. Сидоренко В.В. Навчальні книги нового покоління: якими їм бути? / В.В. Сидоренко // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 7. – С. 4-7.
 10. Сидоренко В.В. Науково-методичний менеджмент освітніх інновацій в умовах післядипломної педагогічної освіти/ В.В. Сидоренко // Науковий вісник УМО: електронне видання. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – Вип. 1. – Ч. 1. – Електрон. опт. диск [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua. – C. 240-254.
 11. Сидоренко В.В. Науково-методичний супровід професіогенезу педагогічних працівників: інноваційні напрями, функції, акметехнології / В.В. Сидоренко // Післядипломна освіта в Україні. – К., 2016. – № 2 . – С. 14-23.
 12. Сидоренко В.В. Нова українська школа: концептуальні орієнтири / матеріали методологічного семінару з онлайн-трансляцією «Освітньо-філософські засади Нової української школи», 18 жовтня 2017 року, м. Київ, Україна м. Киів, Україна. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/708457/
 13. Сидоренко В.В. Педагогічна майстерність учителя як акмеологічний феномен / В.В. Сидоренко // матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм : проблеми теорії і практики підготовки та перепідготовки освітянських кадрів», м. Київ, 25 листопада 2015 р. / уклад. Н.В. Гузій, В.І. Саюк. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 14-19.
 14. Сидоренко В.В. Педагогічне дорадництво як інноваційний напрям акмепрофесіогенезу фахівців у системі ППО / В.В. Сидоренко / Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти в Україні : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. Київ, 28 жовтня 2016 р. / за заг. ред. В.В. Олійника. – К.: УМО НАПН України, 2016. – 601 с. – С.144-150.
 15. Сидоренко В.В. Періодизація педагогічного акмепрофесіогенезу в умовах післядипломної освіти / матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти»  26травня 2016 року м. Києві ДВНЗ «УМО». – С. 46-54.
 16. Сидоренко В.В. Реформування системи підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» / Керівник нової української школи : світоглядно-професійні орієнтири : зб. наук. пр. / В.П. Андрущенко (голова), В.П. Бех (заст. голови), О.В. Алейнікова та ін. – К. НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 148-153.
 17. Сидоренко В.В.  Розвиток інформаційно-цифрової компетентності педагога Нової української школи за двохетапною дистанційно-очною формою навчання / матеріали ІІ-ої Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» 30 листопада  2017 р.  ДВНЗ «УМО» НАПН України. Електрон. опт. диск [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/708952/
 18. Сидоренко В.В. Розвиток професійно-педагогічної мобільності фахівців у стратегемах Концепції нової української школи / Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. Київ, 26 квітня 2017 р. / за заг. ред. В.В. Олійника. – К.: УМО НАПН України, 2017.
 19. Сидоренко, В.В.  Розвиток професійно-педагогічної мобільності фахівців у стратегемах Концепції нової української школи / ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», 28 квітня 2017 року, м. Київ, Україна. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/707301/
 20. Сидоренко В.В.Розвиток професійної компетентності сучасного педагога в умовах відкритої освіти: кластерний аналіз // Професійна компетентність педагога в умовах оновленого змісту освіти та вимог ринку праці: ІІІ регіональна науково-практична конференція. – Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2017. – С. 8-17.
 21. Сидоренко В.В. Українська мова та література. 5-11 класи: методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2015-2016 навчальному році з коментарем провідних фахівців / В.В. Сидоренко, О.Ю. Котусенко, А.М. Фасоля. – Х.: Ранок, 2015. – С. 24-31.
 22. Сидоренко В.В. Феноменологія педагогічної майстерності вчителя в умовах післядипломної освіти / В.В. Сидоренко // Післядипломна освіта в Україні. – К., 2016. – № 1. – С. 28-34.
 23. Сидоренко В.В. Формальна і неформальна освіта як форми неперервного акмепрофесіогенезу педагога Нової української школи / В.В. Сидоренко / Інновації в освіті і педагогічна майстерністьучителя-словесника: збірник матеріалів усеукраїнської науково-практичної конференції  (м. Суми, 25 жовтня 2017 року)/ за ред. О. М. Семеног. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – випуск 1. –  186 с. – С. 36-45.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

2016 рік

 1. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», 30 березня 2016 р. Організатор – ДВНЗ «УМО». Наукова доповідь, стаття:«Науково-методичний менеджмент освітніх інновацій в умовах післядипломної педагогічної освіти».
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору  навчальних закладів», 18 квітня 2016 р. Організатор – Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» МОН України Наукова доповідь: «Формування медіа-культури педагогічних працівників в умовах єдиного інформаційно-освітнього простору».
 3. І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології»  27 квітня 2016 року Організатор – ДВНЗ «УМО» Наукова доповідь, стаття: «Науково-методичний супровід професіогенезу педагогічних працівників: інноваційні напрями, функції, акметехнології».
 4. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Бібліотечна справа в Україні»6 квітня 2016 р. Організатор – ДВНЗ «УМО». Наукова доповідь, статтяНавчальні книги нового покоління: якими їм бути?».
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності та професійного саморозвитку вчителів спеціалізованих навчальних закладів художньо-естетичного профілю», 18-20 травня 2016 року Організатор – комунальний заклад «Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» Запорізької обласної ради. Наукова доповідь, статтяРозвиток художньо-естетичної майстерності вчителя мистецьких дисциплін в умовах післядипломної освіти».
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Акмеологізація освітньої діяльності в навчальних закладах: сучасна теорія, практика, досвід», 13-14 квітня 2016 р. Організатор – ДВНЗ «УМО». Наукова доповідь, тези: «Акмеологічні технології науково-методичного супроводу професіогенезу педагогічних працівників у системі післядипломної освіти».
 7. Студентська науково-практична конференція «Дні науки – 2016: наука і практика в професійній діяльності фахівців у межах І Всеукраїнського фестивалю студентських наукових робіт «Молодь науки -2016: теоретичні  і прикладні аспекти наукової діяльності», 18 травня 2016 р. Організатор – ДВНЗ «УМО». Наукова доповідь: «Інформаційний менеджмент молодого науковця».
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти»,27 травня 2016 р. Організатор – ДВНЗ «УМО». Наукова доповідь:«Акмеологічні чинники неперервного професіогенезу молодого науковця».
 9. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Реалізація сучасних стандартів у розв’язанні проблеми кар’єрного зростання науково-педагогічних і педагогічних працівників» 19 квітня 2016 р. Організатор – ДВНЗ «УМО». Наукова доповідь, стаття: «Інноваційні напрями науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної освіти».
 10. Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики (ДВНЗ «УМО», 25-27 жовтня 2016 р., Київ) Наукова доповідь, стаття: «Акмепрофесіогенез педагогічних працівників у відкритому просторі післядипломної освіти».

2017 рік

 1.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України» (ДВНЗ «УМО» 28.10.2017, Київ) Наукова доповідь, стаття:«Педагогічне дорадництво як інноваційний напрям акмепрофесіогенезу фахівців у системі ППО»
 2. ІІІ регіональна науково-практична конференція «Професійна компетентність педагога в умовах оновленого змісту освіти та вимог ринку праці» (Вінниця). Наукова доповідь, стаття: «Розвиток професійної компетентності сучасного педагога в умовах відкритої освіти: кластерний аналіз».
 3. ІІ-а Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців  у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» 28 квітня 2017 року (Київ, ЦІППО). Наукова доповідь, тези:«Розвиток професійно-педагогічної мобільності фахівців у стратегемах Концепції нової української школи».
 4.  Навчально-методичний семінар МОН України «Організація проведення осіб, які претендують на вступ до державної служби, щодо вільного володіння державною мовою» (Київ, 13 квітня 2017 р.)
 5. Всеукраїнський круглий стіл «Трансформація підготовки менеджерів освіти до реалізації концепції «Нова українська школа» (Київ, ун-т імені Драгоманова). Доповідь, стаття: «Реформування системи підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів в умовах реалізації концепції «Нова українська школа».
 6.  ІІІ Міжнародна науково-практична конференціїя«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (15-22 травня 2017 року) КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Наукова доповідь, тези:. «Концепція маркетингу освітніх послуг для професійного розвитку фахівців нової української школи».
 7. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти»  26 травня 2016 року м. Києв ДВНЗ «УМО» Наукова доповідь, тези: «Періодизація педагогічного акмепрофесіогенезу в умовах післядипломної освіти».
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти» (30-31 березня 2017, Рівненський ППО) Доповідь:«Розвиток педагогічного акмепрофесіогенезу в умовах реформування підвищення кваліфікації».
 9.  Науково-педагогічна конференція «Наука і молодь 2017: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» (18 травня 2017 ДВНЗ «УМО») Доповідь:«Семантична надлишковість у структурі сучасних наукових текстів педагогічного спрямування».
 10. Форум неформальної освіти дорослих «Освіта дорослих і розвиток громадянського суспільства» (2-3 листопада, Київ).Доповідь: Презентація Віртуальної кафедри андрагогіки.
 11. Методологічний семінар з онлайн-трансляцією «Освітньо-філософські засади Нової української школи». Наукова доповідь:«Концептуальні засади Нової української школи» (18 жовтня 2017, Київ «УМО»).
 12. Усеукраїнська науково-практична конференція  «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника» (25 жовтня 2017 р., Суми). Доповідь, стаття: «Формальна і неформальна освіта як форми неперервного акмепрофесіогенезу педагога Нової української школи».
 13.  ІІ Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики»  (30 листопада 2017р., ЦІППО). Доповідь, тези: «Розвиток інформаційно-цифрової компетентності педагога Нової української школи за двохетапною дистанційно-очною формою навчання».
 14. Круглий  стіл  з  онлайн-трансляцією (22  лютого  2018  р.),  ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. КиївНаукова доповідь, стаття:«Професійний розвиток педагога Нової української школи: виклики, проблеми, перспективи».
 15. Круглий  стіл  з  онлайн-трансляцією «Професійний розвиток фахівців освітньої галузі у теорії і практиці педагогічної майстерності академіка Івана Зязюна» (28 лютого  2018  р.),  ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. КиївНаукова доповідь, стаття:«Про життєдайні начала Добра, Любові, Істини і Краси Івана Зязюна».

 Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

 1. Пономаревський А.С.Розвиток професійної медіакомпетентності вчителів іноземних мов в умовах формальної та неформальної післядипломної освіти. Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка. Спеціальність: 011 Науки про освіту Освітньо-наукова програма: Теорія та методика професійної освіти. – дис. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Науково-організаційна діяльність

 1. Учасник науково-методичної комісії 15 сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України підкомісія 301 Освіта впродовж життя, визнання неформального та інформального навчання.
 2. Голова атестаційної комісії для атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.
 3. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03 із захисту дисертацій за спеціальностями 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» та 13.00.06 «Теорія та методика управління освітою».

Міжнародна діяльність

 1. Участь у Міжнародному проекті Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» щодо підготовки провідних викладачів для системи післядипломної педагогічної освіти (Київ, 2007 – 2008).
 2. Учасник проекту «Акмеологічні засади професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів». Підтема дослідження: «Акмеологічні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя в системі неперервної педагогічної освіти» (2014-2017 рр.).
 3. Учасник українсько-австрійського проекту «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні» (2016 – 2018 рр.).
 4. Учасник Тренінгу для тренерів з питань упровадження проекту Держстандарту початкової загальної освіти (2017-2018 рр.)

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

 1. Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання закладів ППО (з 23 травня до 16 грудня 2016 року). ДВНЗ «УМО». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2782-16.