Биков Валерій Юхимович

Биков Валерій Юхимович

Професор кафедри, директор Інституту ІТІЗН НАПН України
доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Освіта:

Київський політехнічний інститут, факультет автоматики і електроприладобудування (1969р.) за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальна техніка», кваліфікація – інженер електрик

Науковий ступінь:

доктор технічних наук (1989), дисертація «Методи і системи управління освітою на рівні союзної республіки»

Вчене звання:

професор кафедри інформаційних технологій (1993)

Професійна діяльність:

старший викладач кафедри вищої математики (1974)

директор головного обчислювального центру Міністерства освіти (1976)

директор інституту системних досліджень освіти України (1992)

завідувач кафедри інформаційних технологій (1994)

директор інформаційно-обчислювального центру (1997)

директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання (1999)

завідувач кафедри інформаційних технологій (за сумісництвом, 1997-2008)

професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційні технології (за сумісництвом, 2016 по цей час)

Наукові інтереси і діяльність:

 • проблеми створення засобів і технологій інформаційно-вимірювальних систем,
 • автоматизованих систем управління освітою і закладами освіти,
 • інформатизація освіти,
 • моделювання систем освіти, педагогічних і методичних систем,
 • комп'ютерно-орієнтованого навчального середовища,
 • комп'ютерно-орієнтованих програмно-методичних комплексів,
 • упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику освіти,
 • менеджмент освітніх проектів. 

Наукова діяльність

Науковий керівник науково-дослідних робіт:

 1. ДР № 0112U000279 «Методологія проектування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів» ІІТЗН НАПН України (2012-2014);
 2. ДР № 0115U002232 «Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж» ІІТЗН НАПН України (2015-2017);
 3. ДР № 0118U003160 «Система комп’ютерного моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів» ІІТЗН НАПН України (2018-2020).

Основні наукові праці:

 1. Bykov V., Shihkina M. Emerging Technologies of personnal training for IT indastry in Ukrain. Proceedings of 2014 Internecions Conference on interactive collaborative learning. ICL 2014 7017903. C. 945-949.
 2. Биков В. Ю., Лещенко М. П.  Digital Humanistic Pedagogy: Relevant Problems of Scientific Research in the Field of Using ICT in Education  / [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання ISSN Online: 2076-8184 – 2016. – Том 53 № 3. – С. 1-17. Режим доступу до журналу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1417.
 3. Valeriy Yu. Bykov, Svitlana H. Lytvynova, Oksana M. Melnyk Effectiveness of Education with Electronic Educational Game Resources in Primary School /  [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання ISSN Online: 2076-8184 – 2016 – 2017. Том 62 № 6. – С. 34-46. Режим доступу до журналу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1417.
 4. Биков В.Ю., Спірін О.М., Рамський Ю.С., Франчук В.М., Франчук Н.П., Яцишин А.В. Роль наукової школи академіка М.І. Жалдака в інформатизації середньої та вищої педагогічної освіти України [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання ISSN Online: 2076-8184 – 2017. – Том 60 № 4. – С. 1-16. Режим доступу до журналу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1417.
 5. Биков В.Ю., Шишкіна М.П. The conceptual basis of the cloud-based learning and research university environment formation and development in view of the open science priorities // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання ISSN Online: 2076-8184 – 2017. Том 59 № 3.
 6. Биков В.Ю., Литвинова С.Г., Мельник О.М. Ефективність навчання з використанням електронних освітніх ігрвоих ресурсів у початковій школі // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання ISSN Online: 2076-8184 – 2017. Том 62 № 6, с. 34-46.
 7. Биков В.Ю., Шишкіна М.П. Концептуальні основи формування та розвитку хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища університету в контексті пріоритетів відкритої науки // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання ISSN Online: 2076-8184 – 2018. Том 68 № 6, с. 1-19.
 8. Биков В.Ю., Буров О.Ю., Дементієвська Н.П. Кібербезпека в цифровому навчальному середовищі // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання ISSN Online: 2076-8184 – 2019. Том 70 № 2, с. 313-331.
 9. Биков В.Ю., Кучанський О.Ю., Білощицький А.О., Андрашко Ю.В., Діхтяренко О.В., Буднік С.В. Розробка інформаційної технології комплексного оцінювання діяльності закладів вищої освіти // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання ISSN Online: 2076-8184 – 2019. Том 73 № 5, с. 293-306.

Участь у науково-практичних заходах:

Конференції:

 1. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ) – ведучий конференції (щорічно з 2001 по 2019 рр.).
 2. XII міжнародна наук.-пр. конф. «Інформаційні технології навчання», Вінниця – доповідь на пленарному засіданні (2014 р.).
 3. ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи" м. Львів (2015 р.).
 4. Всеукраїнська інтерактивна науково-практична конференція «Науково-прикладні основи створення та використання електронних засобів у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу» м. Рівне (2016 р.).
 5. V Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи» (2017 р.).
 6. IX галузева конференція: Unified and Cloud Communications. SOC 2017, Торгівельно-промислова палата, м. Київ (2017 р.)
 7. V Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи», Львівський університет безпеки життєдіяльності, м. Львів (2017 р.).
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти»,  НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ (2018 р.).
 9. ХІV  Міжнародна науково-практична  конференція ICTERI «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань» 3rd InternationalWorkshopon Professional RetrainingandLife-LongLearningusing ICT: Person-orientedApproach (3L-Person 2018) , м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка. (2018 р.).
 10. ХІV Міжнародна науково-практична  конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» в приміщенні Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського м. Вінниця (2018 р.).
 11. IV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2018) в приміщенні Черкаського державного технологічного університету, м. Черкаси (2018 р.).
 12. Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища» в приміщенні Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, м. Кропивницький (2018 р.).
 13. ІІ Міжнароднa науково-практична конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізаційному світі» в приміщенні Інституту педагогіки НАПН України (2018 р.).
 14. VІ Міжнародна науково-практична конференція «MoodleMootUkraine 2018: теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» у приміщенні Київського національного університету будівництва і архітектури, м. Київ (2018 р.)
 15. IV Міжнародна конференція з адаптивних технологій управління навчанням (АТН-2018), в приміщенні Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, м. Одеса (2018 р.).
 16. Міжнародна конференція BIT-2019: Вокруг Облака. Вокруг Данных. Вокруг КЦ. Вокруг IoT. м. Київ, (2018 р.).
 17. Міжнародна наукова конференція «Цифрова освіта в природничих університетах», м. Киів, НУБіП України (2018-2019 р.).
 18. Науково-практична конференція. “Трансформація системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в умовах відкритої освіти”, (Полтавський ОІППО ім. М.В. Остроградського, Биков В.Ю.) м. Полтава, (2019 р.).

Семінари:

 1. Навчально-практичний семінар «Інформаційно-методичне забезпечення дистанційного навчання в Університеті менеджменту освіти», Київ – доповідь на пленарному засіданні (2014 р.).
 2. ХІІ міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті», м. Харків (2014 р.).
 3. Навчально-практичний семінар «Інформаційно-методичне забезпечення дистанційного навчання в Університеті менеджменту освіти», Київ – доповідь на пленарному засіданні (2014 р.).
 4. Школа-семінар «Сучасні педагогічні технології», Харків – доповідь (2014 р.)
 5. Керівник постійно діючого Всеукраїнського науково-методичного семінару «Системи навчання і освіти в комп'ютерно орієнтованому середовищі» (ІІТЗН НАПН України, м. Київ) (2010-2019 рр.)

Науково-педагогічна діяльність

 Наукове керівництво (консультування) здобувачів, які одержали документи про присудження наукового ступеня:

доктора педагогічних наук:

 1. Шишкіна М.П. «Теоретико-методичні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу», спеціальність 13.00.10 – ІКТ в освіті, 2016р.

кандидата педагогічних наук:

 1. Дем’яненк В.Б. «Мережні електронні майданчики як засіб активізації науково'дослідної діяльності учнів Малої академії наук України», спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання, 2015 р.;
 2. Петренко С.В. «Система Delphi як засіб формування ІКТ-компетентностей майбутнього вчителя інформатики початкової школи у навчанні візуального програмування», спеціальність 13.00.10 – ІКТ в освіті, 2016 р.